11 + 6 + 4 = 22!

Jsem pro povinnou maturitu z matematiky, i když pro správný výpočet výše uvedeného součtu stačí druhá třída základní školy. Příznivce Frýdečanů a Místečanů bych rád oslovil s následující otázkou.

Je výše uvedený výrok pravdivý či nepravdivý?

Co je k nevíře, obě odpovědi jsou správné, což se vymyká zásadám logiky, stejně tak jak se výše uvedený příklad vymyká pravidlům matematiky (tedy spíše počtům). Ale trochu podrobněji…

Výše uvedený součet vychází z programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku, které bylo zveřejněno ve Zpravodaji č. 16 ze srpna 2015. Tamtéž bylo uvedeno, že radnici vede koalice ČSSD, Naše město FM a Iškariotští (KDU-ČSL ve Frýdku-Místku – viz předchozí příspěvek).

Pro nevoliče současných „koaličních stran“ je výše uvedený výrok nepravdivý. Umějí zřejmě počítat – socialistů je 11, Našeho města FM je 6 a Iškariotští jsou 4, což se rovná 21. Jelikož je v zastupitelstvu 43 zastupitelů, nadpoloviční většinu tvoří 22 zastupitelů. S počtem 21 zastupitelů by si v zastupitelstvu tato uváděná „koalice“ ani neškrtla, protože opozice v počtu 22 mandátů by je zcela z komunálního prostoru vymazala.

Výrok je naproti tomu pro voliče ČSSD, Našeho města FM a KDU-ČSL zřejmě pravdivý. Pro tyto jedince je vzkaz jasný, 11 + 6 + 4 = nadpoloviční většina (22 mandátů J) takže milí voliči neuvažujte, nepočítejte, my to uděláme za vás a dobře vám to zdůvodníme.

Realita je však jiná. Město Frýdek-Místek nepochybně nyní řídí koalice ČSSD, KSČM a Naše město FM. Dohromady mají 23 mandátů, čili pohodlnou nadpoloviční většinu. Není nám jasné, proč se tyto strany k této zřejmé koaliční dohodě veřejně nepřihlásí. Dokonce ve výše zmíněném zpravodaji píše Ivan Vrba za klub KSČM, že jsou opoziční stranou! Tak to opravdu nejde pochopit. Když jsou komunisté ve většinové opozici (ANO 15, KSČM 6, 1 členka ČSSD = 22) tak proč neodvolají zástupce „stávající“ koalice a nepřevezmou odpovědnost za vedení města? Něco tady „nevoní“. Že by KSČM přistoupila na nový druh „opoziční smlouvy“? My vás (ČSSD + Naše město FM + KDU-ČSL) necháme vládnout, ale vždy když bude nějaké důležitější jednání s hlasováním, tak musíte za námi komunisty zajít, abychom vám váš návrh předběžně schválili a na zastupitelstvu posléze i dali alespoň jeden hlas. A ten samozřejmě nedáme zadarmo! Dáme ho jen za nějakou prebendu, jinak se ve svých křeslech vážená „koalice“ dlouho neudržíte! Prebendu zde milý čtenáři rozuměj mimo jiné například i členství v dozorčí radě jednoho z komunálních podniků za 11 000,– Kč měsíčně (pro KSČM se šesti zastupiteli celkem 4 místa, pro ANO s 15 zastupiteli žádné místo). Práce a odpovědnost v dozorčí radě není téměř žádná, časová náročnost cca 3 hodiny měsíčně. A k tomu připočtěme politickou trafiku panu Mgr. Vrbovi za cca 50 000,– Kč měsíčně, o které jsme již dříve zde psali.

Ve Frýdku-Místku nyní zřejmě budeme rozlišovat dvojí opozici. Tu „hodnou“ (placenou za to dobro z veřejných peněz), která podporuje současnou „koalici“ k té se hlásí KSČM a pak tu „nehodnou“ (neplacenou), ke které se hlásí ANO a jedna členka ČSSD – to je ta skutečná opozice. No Frýdek-Místek zase přidal něco nového k politické kultuře Česka.

Nehovořme nyní o pravdivosti či nepravdivosti našeho uvedeného početního výroku a zeptejme se jinak – k čemu bylo vydáno to prohlášení o bezzubé menšinové koalici? Proč musí být veřejnost tak nevkusně manipulována? Opravdu se stokrát opakovaná lež změní v pravdu?

 

 

 

Prodali by dnes frýdecko-místečtí zastupitelé za KDU-ČSL Krista za třicet stříbrných?

Věřící člověk (myslíme v intencích křesťanství) by měl být podle Bible poctivý, čestný, šetrný, nelakotný a pravdomluvný. Neměl by podléhat mamonu a měl by se ozvat vůči každé nespravedlnosti a nečestnosti. Ještě v nedávné době hájili věřící lidé v Československu názory týkající se osobní svobody a vyznání, a jejich úhlavním nepřítelem byla KSČ alias Komunistická strana Československa. Tím se jevili aspoň části národa sympatickými. Doby se zřejmě mění, takže trochu jinou kartu vytáhli frýdecko-místečtí zastupitelé za KDU-ČSL. Ti se zřejmě domnívají, že se může pravda zatajovat, že se městské peníze mohou rozhazovat, a že nynější KSČM je vlastně demokratickou stranou, se kterou mohou spolupracovat. Proč by jinak nadále setrvávali v divném slepenci koalice ČSSD, Naše město FM a KSČM? Tyto tři strany si vystačí, proč jim dělají morální stafáž? Proč při diskusi na zastupitelstvu o tajném hlasování, nikdo z nich ani nemukl? Nešlo především o to, aby voliči KDU-ČSL neviděli, že jimi zvolení zastupitelé hlasují s komunisty? Vysvětlení je snadné. Nad morálkou i u věřícího člověka zřejmě v současnosti vyhrávají peníze. Lidovecká „tichá“ koalice  s komunisty (a s ČSSD a Naším městem FM) byla „koupena“ za politické trafiky pro členy místní KDU-ČSL. Největší trafiku obdržel pan Libor Koval, který se stal uvolněným předsedou finančního výboru zastupitelstva (tehdy pro něj ještě hlasovalo i ANO, pak svůj souhlas odvolalo). Že jde o naprosto zbytečně placenou funkci, kterou by normálně smýšlející a zkušený zastupitel nemohl nikdy vzít, tak o tom jsme již dříve psali. Ale 47 000,– Kč měsíčně je zřejmě dostatečná suma na to, aby člověku pokřivila jeho svědomí a „normalizovala“ jeho názory. Je možno jinak vysvětlit přijetí takovéto trafiky? Další zastupitelé za KDU-ČSL obdrželi za „podporu hlasování“ 11 000,– Kč měsíčně. Je to Ing. Richard Žabka, jehož hlasování pro současnou koalici je stabilizováno členstvím v dozorčí radě městského podniku TS, a.s. a Marcel Sikora, kterému je při hlasování v zastupitelstvu podepřena ruku stejným obolosem ve Frýdecké skládce, a.s. Dále tuto částku pobírá Ing. Petr Adamus, který je bývalým zastupitelem, ale zřejmě souhlasí s tichou koalicí s KSČM stejně tak, jako PhDr. Marek Václavík, který stejný obnos pobírá v městské firmě DISTEP, a.s. Údaje jsou jako všechno na nynější radnici „tajné“, takže v oficiálních dokumentech nedohledatelné, musíte hledat v obchodním rejstříku.

Vážení lidovečtí zastupitelé a místní vlivní členové KDU-ČSL. Asi jste ještě neodhalili „Vlka v rouše beránčím“ (Matouš VII, 15.) a nevíte, že „Špatné příklady kazí dobré mravy“ (Pavel ke Korintským XV, 33.) a tak se snažíte „Tančiti podle něčí píšťalky“ ((Evangelium Matouš XI, 17.), ale pozor, vašim voličům by mohly začít „Šupiny z očí padati“ (Lukáš, Skut. IX, 17.) a mohli byste být „Zváženi a nalezeni lehkými“ (Prorok Daniel). Je na čase začít hovořit otevřeně „Řeč vaše budiž ano, ano – ne, ne. (Evangelium Matouš V, 37.). Prodali jste své názory a postoje za politické trafiky? Máte sílu učinit nápravu?

A vracíme se k otázce v úvodu. Jak by to dnes vypadalo s hlavní postavou evangelií, prodali by ji dnešní frýdecko-místečtí trafikantští lidovci znovu za těch pár stříbrných?

 

 

 

Frýdek-Místek leží na Klondajku

Vážení občané, až Vám bude zase někdo z radních nebo úředníků magistrátu říkat, že na to a na to nejsou peníze, nenechte se ošálit. Jsme totiž velmi bohaté město, které má spoustu peněz na rozhazování, na různé zbytečné stavby, na výrazně prodělečné koncerty, na plesy pro radniční smetánku, na politické trafiky současných zastupitelů a nyní dokonce i na nové městské podniky.

Až v dojemné shodě byly ve Zpravodaji městské rady v květnu tohoto roku v čísle 9 uvedeny názory koaličních politických stran na vytvoření nového městského dopravního podniku (týká se to ČSSD, Našeho města FM, KSČM a KDU-ČSL) poté, co bylo na zastupitelstvu dne 27. 3. 2015 rozhodnuto o zpracování záměru založení městského dopravního podniku. Jediné pozitivum v návalu těchto budovatelských iluzí, je střízlivý až odmítavý postoj osamocené opoziční strany – hnutí ANO.

Myšlenka zřízení vlastního městského dopravního podniku je již pěkně fousatá a dost možná že s ní původně přišla KSČM, jejíž neobliba všeho soukromého je známá. Je na tuto úvahu potřeba dělat opakovaně ekonomické rozbory? Ty už byly dělány a to ještě v době, kdy ještě nebyla „doprava zdarma“ a tedy se dalo počítat s určitými příjmy za jízdné. Nyní to již neplatí a tak tento plánovaný dopravní podnik bude mít v příjmech snad jen pár korun za reklamu, jinak bude produkovat jen a jen ztrátu. Ztráta bude velmi pravděpodobně vyšší, než co dnes město platí v příspěvku na MHD. Nezapomínejme, že mimo jiné tam město ihned dosadí další politické trafikanty (do dozorčí rady či do jiných funkcí), kteří náklady společnosti značně navýší. A k tomu ještě musíme přičíst minimálně 200 milionů Kč a možná i více jako počáteční investici!

Městská rada ani mnozí zastupitelé zřejmě nevědí, co je to hospodárně zacházet s finančními prostředky města. Špatné řízení podniku politiky může klidně nakonec skončit jako v městském podniku DISTEP, a.s., kde třináct manažerů má průměrný plat 60 000 měsíčně a představenstvo i dozorčí rada složené z politických zástupců ČSSD, Našeho města FM, KSČM a KDU-ČSL s tím souhlasily a zřejmě i nyní souhlasí (https://www.youtube.com/watch?v=j_pUj8TH-Sk).

Škoda že nemáme kompetentnější radu města. To by pak mohla místo záměru vybudovat další černou díru v rozpočtu doporučit zastupitelstvu, aby vyčlenilo experty na hospodaření ČSAD Frýdek-Místek, a.s. (tato společnost pro město FM provozuje MHD). Po ruce je zahálející finanční expert z KDU-ČSL Libor Koval (předseda finančního výboru) a kontrolní expert z KSČM Mgr. Ivan Vrba (předseda kontrolního výboru). Rada by mohla požadovat, aby trávili alespoň tři dny v týdnu 8 hodin denně v ČSAD Frýdek-Místek, a v tomto čase aby klíčovali účetnictví a navazující doklady týkající se dopravní obsluhy města. Na radnici, kde zatím sedí, by si zřejmě nikdo ani nevšiml, že tam nejsou.

Jistě by pak mohli objevit ony „úniky“, kterými se místní ČSAD Frýdek-Místek „obohacuje“ a kterými někteří zastupitelé zdůvodňují nutnost vytvoření nového městského podniku. Pak by neměl být problém těmto únikům smluvně zamezit. Následně by se hlubokomyslnosti o vzniku nového dopravního podniku nemusely veřejně propírat a výše zmínění zastupitelé by alespoň částečně mohli přijít o nálepku politických trafikantů. Já vím, vážená rado, že je to pro vás velmi těžké rozhodnutí, chtít po někom, aby pracoval. Vždyť oni by něco opravdu museli dělat a jejich činnost by byla hodnotitelná! K tomuto kroku jistě nepřistoupíte, protože existuje obava, že by podobná uložená povinnost mohla vážně ohrozit podporu těchto trafikantů při koaličním hlasování.

Každopádně koalice ČSSD+Naše město FM+KSČM+KDU-ČSL se zřejmě domnívá, že ležíme na zlatonosné řece, takže „zdroje tu jsou“…

Starého psa novým kouskům nenaučíš

Starého psa novým kouskům nenaučíš aneb transparentnější radnice

Radnice s velkou slávou vyhlásila 10 kroků k údajně otevřenější a, fuj za to slovo, transparentnější řízení věcí veřejných. Protože radní nechtějí řešit věci zásadně a přiznat odpovědnost u obrovských úniků městských peněz, jako byla například ztráta 5 milionů Kč za koncert Iggyho Poppa, musí se skrýt za slovní clonu. Musí převést pozornost od věcí, které by bylo nutno řešit, k věcem, které nejsou důležité a kterým mnohý občan ani nerozumí. Tak si pojďme probrat jejich desatero, které vyšlo ve Zpravodaji městské rady v dubnu 2015, ročník XXIV.

Bod 1. Radnice chce zřídit nový odbor na zadávání veřejných zakázek

Zřídíme nový odbor, který bude administrovat všechny podlimitní a nadlimitní zakázky. Proč nový odbor? Máme snad málo úředníků na magistrátě? Přibydou další? Byla nějaká veřejná zakázka zadána netransparentně? Která? Kdy se o ni píše ve Zpravodaji městské rady? Nikdy? Tak všechno je a bylo OK a je zbytečné zřizovat další úřednická místa!

Body 2-5. Radnice chce zřídit nové internetové portály

Zde je jediné vysvětlení. Kombinace potřeby dalších zakázek na zbytečné portály a rafinovaný způsob jak zveřejnění odsunout na neurčito.

Tyto „nové portály“ mají jediný cíl a to dále zkomplikovat a znepřehlednit strukturu informací a tak efektivně narušit možnost kontroly. Nepřehledné stránky radnice jsou dobrým vzorem.

Kdyby existoval minimální zájem informace zveřejnit, tak už dávno na stránkách jsou a až pak se případně řeší, jestli jim nedat nějakou vhodnější formu. Ale když se začne nákupem domén, to se pak bude vypisovat soutěž na realizaci, realizovat, kontrolovat, plnit atd. Výsledek v nedohlednu a jednoduchou omluvou – portály jsou v přípravě.

Navíc, existují a fungují portály, které mohou napovědět, jak má výsledek vypadat. Například, víte, že portál rozpocetobce.cz má rozklikávací rozpočet i pro Frýdek-Místek? Nebo portál vsechnyzakazky.cz kde je přehled zakázek a otevřenost jejich zadávání i ve Frýdku-Místku? Proč za peníze obce jejich funkci dublovat?

Proč se raději neinspirovat u povedených portálů? Jen se podívejte na výsledky soutěže Zlatý erb 2015 o nejlepší webové stránky obce či městské části a srovnejte je s tím, co provozuje frýdecko-místecká radnice. A teď takovýchto nepříliš přehledných stránek chce provozovat ještě více!

Bod 6. Radnice chce přenášet online přenosy ze zastupitelstva města

Nejedná se úplně o dramatickou novinku, v dnešní době začínají být přenosy spíše standardem. Kdyby strany ČSSD a KSČM opravdu chtěly, tak posledních 10 let jejich vlády na radnici už přenosy dávno jsou. Ale proč by se do toho hrnuly, vždyť by se o některých problémech města mohlo začít veřejně hovořit!

Bod 7. Radnice chce transparentně prodávat nemovitostí

Aha, takže prodej byl doteď netransparentní. Překvapivé to není, i když takhle to o sobě prohlásit je mírně chucpe. Více než transparentní prodeje by nás ale měly zajímat ty netransparentní. Kde je o nich něco napsáno na webových stránkách města nebo kdy něco o tom vyšlo ve Zpravodaji městské rady? Nikdy? Informace o těchto prodejích určitě existují, chtějme je také zveřejnit! Když transparentnost, tak i zpětně.

Bod 8. Občané budou mít na radnici i nadále otevřené dveře

No to je výhra! A ta formulace, zdá se, že autorům dochází fantazie. Bod akčního plánu – dělat to jako doposavad. Opět asi více upřímnosti, než bylo zamýšleno.

Mysleli jsme si, že po zatím nepřijatém tajném hlasování budou uvolnění funkcionáři nakonec uzamknuti do svých kanceláří, aby lidé za nimi nemohli. Hurá, budeme moci zajít za představiteli města, a když budou náhodou na nás mít čas, tak s námi budou i mluvit!

V nejlepším případě vám ale asi řeknou, že vám odpoví písemně. Následně pak nechají zformulovat dopis právnímu odboru, aby vaše požadavky v intencích zákona odmítli. No schválně, zkuste se zeptat, kdo může za ztrátu pěti milionů na výše zmíněném koncertě Iggyho Poppa? Většina ze současných zastupitelů z KSČM, ČSSD, KDU-ČSL a Našeho města FM, kteří jsou v současné koalici, za to zodpovídá, nebo aspoň něco o tom ví, ale k odpovědnosti se nepřihlásil zatím ani jeden. A ani jeden vám na přímou otázku neodpoví.

Bod 9. Přinést občanům více informací ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku

Tak o tom jsme již tady psali. Co se změní? Co bude lepší? Bude víc otevřených informací? Samozřejmě ne! Pokračující propaganda, jak se krásně ve městě žije a jak v něm nejsou žádné nutné změny.

Dokonce koalice přišla na geniální myšlenku – než by nám opozice psala o nějakých problémech, vyčleníme jim vždy jednu nekonfliktní oblast, na kterou budou všichni povinně odpovídat. Kdyby chtěla opozice napsat něco jiného, tak to do zpravodaje nedáme, protože se odklonili od tématu. Takže budeme psát o „zásadních problémech“ města, třeba o zooparku, o klování datlů do zateplovaných domů, o počtu veverek v městských sadech, o tom, kde byste umístili skatepark apod. Samé „důležité“ věci.

Takové malé upuštění páry a pak už jen klid na vládnutí. Tabu je hovořit o nově zřízených politických trafikách, o hrubých chybách, které stály město nemalé peníze a běda vám, kdybyste přišli s jakoukoli kritikou současné koalice!

10. Audity v městských společnostech

Audit má smysl, jen je-li veden nezávislou stranou. Radnice si zadává audit na sebe sama? K smíchu! Zbytečně vyhozené peníze, zřejmě pro některé spřátelené auditory. To si snad někdo myslí, že audity městských podniků něco objeví, když v orgánech těchto organizací seděli posledních 10 let zástupci stran KSČM, ČSSD, KDU-ČSL a části Našeho města FM – čili současné koalice? To si někdo opravdu soudný myslí, že audity budou napsány tak, jak by měly být a že bude vyvozena zodpovědnost například za podivné hospodaření Distepu, a.s. nebo za prodělečné aktivity Sportplexu, s. r. o.?

Znáte pořekadla kozel zahradníkem a pytlák hajným? Vždyť za chyby minulých let nesou zodpovědnost někteří současní zastupitelé a radní a ti udělají všechno proto, aby se jen ukázalo, že bylo vše v pořádku. Zadavatelé si nemohou nechat rozhasit současnu krásnou koalici.

Pojistka je už v samotném zadání auditů, které mají řešit, zda je účetnictví po formální stránce v pořádku, ale už ne, zdali se nesmyslně nerozhazuje na platech, odměnách orgánů společnosti, na autech, na zbytečnostech v rámci školení a propagace.

Jak jsme psali už dávno, místo nesmyslných a drahých auditů by bylo snazší zmocnit veřejnoprávní kontrolu (tj. úředníky města), aby provedli kontrolu v těchto obchodních společnostech tak, jak to dělají v jiných příspěvkových organizacích města se zaměřením na to „jak se zachází s městskými prostředky“. Od toho tam ti městští kontroloři jsou a za to jsou placeni. Čili za „audity“ by město nezaplatilo nic, ale zjištěním o nehospodárném nakládání s městskými prostředky bychom se zřejmě nestačili divit.

Prostě starého psa novým kouskům nenaučíte, i když mu nově obarvíte srst na červeno, vyměníte mu obojek a pořídíte mu slušivý obleček. Stejně tak nemůžete nově město řídit s politicky „zaběhanými“ staronovými lidmi, z nichž značná část je již ve vedení města 12 let. A zřejmě ještě nějaký čas bohužel bude…

O chytré horákyni

Jak to bylo v té pohádce? Chalupníkova dcera měla přijet k prokurátorovi, ale nemělo to být ani ve dne ani v noci, neměla být ani nahá ani ustrojená a nemělo to být ani pěšky ani na voze…

Před podobným problémem stojí hnutí „Naše město FM“ po vzniku nové koalice ČSSD + Naše město FM + KSČM. ČSSD totiž nevadí přímá koalice s KSČM. Naše město FM se ale musí profilovat jako uskupení, které nejde s KSČM, za jejíž hlasy se i stydí – viz příspěvek lídra Našeho města FM Marka Šimoňáka  na webu: „Mé zvolení bylo podpořeno dvěma komunistickými zastupiteli. Tento fakt nesu dosti těžce.“

Nahlas se Naše město FM může hlásit vedle ČSSD jen k lidovcům. Hlasy lidovců sice nestačí, ale jsou nutné k alibi. K alibi, že Naše město FM nejde přímo s komunisty. Jak to udělat? A tady končí pohádka a začíná politická realita.

Zaplacené hlasy

Tak nejdříve se musí za hlasy lidovců a komunistů dobře zaplatit. Lidovcům za alibi, komunistům za koalici.

První splátkou jsou politické trafiky ve formě předsedů finančního výboru (Libor Koval – KDU-ČSL) a kontrolního výboru (Mgr. Ivan Vrba – KSČM). O těchto trafikách jsme již psali, jen připomenutí – tyto funkce jsou „uvolněny“ zcela zbytečně, za celou dobu od roku 1990, kdy můžeme uvažovat o nové době v komunální politice, nikdy nebyla tato místa obsazená na 8 hodin denně a vždy to bez problémů stačilo. Co si budeme říkat, jde o formální funkce, byť možná jejich názvy honosně zní, ke zvládnutí funkce předsedy stačí i 5 hodin měsíčně. Každému z těchto dvou trafikantů platí město Frýdek-Místek cca 50 000 Kč měsíčně. Toto plýtvání městskými penězi však ČSSD i Naše město FM nechává chladnými. Důležité přece je, že tímto obchodem se získávají 2 hlasy pro hlasování v zastupitelstvu a to je oč tu běží.

K většinové koalici to ale nestačí, musí se platit dále. Proto se ČSSD a Naše město FM rozhodly zvýšit počet členů dozorčích rad městských podniků na 7 a zvýšit jim odměnu na 11 000 Kč měsíčně. Jde sice o cca 4 hodiny za měsíc, kdo by ale rád nebral  2500 Kč za hodinu? Takovýmito politickými trafikami si musely ČSSD a Naše město FM jednak zajistit loajalitu některých svých členů, především je však nutno se jimi „odvděčit“ za hlasy lidovců a komunistů, případně i za jiné služby. Zatím jde o tři soudruhy z KSČM, ti už mají svá místa v dozorčích radách zajištěné, aby se jim ruce k hlasování snadněji zdvíhaly.

KDU-ČSL je trochu nečitelná a zatím zcela „neodměněná“, zatím je trafikou „stabilizován“ vedle pana Kovala jen jeden hlas. Ale určitě se dočkáme dalších lidoveckých trafikantů, i když současný stav by mohl i stačit: 11 ČSSD + 6 Naše město FM + 2 KDU-ČSL + 4 KSČM = 23. Pro méně zasvěcené, k ovládnutí zastupitelstva a celé radnice stačí 23 hlasů.

A teď třešnička na dortu

Jak to udělat, aby Našemu městu FM a také lidovcům nikdo nemohl vyčítat, že hlasují s komunisty a naopak…?

Někoho napadl geniální nápad! Koalice změní jednací řád zastupitelstva města a hlasovat se bude jenom tajně! Nikdo tak nebude vědět, jak kdo hlasoval, a s trafikanty je možno se kdykoliv domluvit, aby hlasů bylo dostatek. Jde sice o znásilnění demokratického principu, že občan má vědět, jak hlasují jeho zvolení zástupci, ale to přece nové radniční koalici nevadí. Že je to pokrytectví, že je to podlost, že je to nízkost? Že to snad ani nemůže být pravda? Ale kdeže. Je to jen nová politická kultura v podání ČSSD a Našeho města FM, které zřejmě „nezištně“ podpoří komunisté a KDU-ČSL.

Vážené Naše město FM, nebylo by místo toho lavírování férovější přihlásit se přímo ke koalici a spolupráci s komunisty?

Ta nejhorší možná varianta

Tak máme novou koalici. I jen minimální naděje na změnu na magistrátu touto koalicí bohužel vzala za své. Koalice ČSSD + Naše město FM + KSČM je ta nejhorší pro odkrývání přehmatů a nedostatků posledních 12 let, kdy vládla koalice ČSSD a KSČM a následně koalice ČSSD + VV + KDU-ČSL. Nic se nezmění, nic nebude důkladně vyšetřeno, nic nebude „odtajněno“… Lidovci jsou mimo hru, s komunisty se bude muset vždy jednat, s lidovci jen tehdy, když se něco komunistům nebude líbit. Naše město FM se ale přímo ke koalici s KSČM nerado hlásí, příště si řekneme, jak na to „šalamounsky“ jde. Znáte pohádku „O chytré horákyni“? Tak tak nějak…

Podívejme se nyní na nejnovější uskupení očima statistiky. Dosluhující koalice získala v posledních volbách 44,13% hlasů „spokojených voličů“ (jde o ČSSD, KDU-ČSL a Nezávislé a přičítáme k nim ještě KSČM, protože tato strana hlasuje z 95% tak, jak hlasuje ČSSD). Na druhé straně máme ANO + Občané spolu + TOP 09 + ODS + FraM – kteréžto strany a hnutí byly nespokojeny s dosavadním vládnutím. Dohromady tyto strany dávají 44,79% voličů nespokojených s dosavadním vládnutím ČSSD a „jejich“ pomocníků. Krásná remíza, není-liž pravda?

Zůstává nám 10,96% hlasů, které získalo hnutí Naše město F-M. Jde o protestní hlasy nebo jde o hlasy voličů „spokojených“ s činností ČSSD, KSČM a jejich pomocníků? Kam Naše město F-M zařadit? Chvíli jsme mohli tápat, teď už to víme jednoznačně. Jde o následovníka Věcí veřejných nebo přesněji o seskupení, které sleduje pragmatickou stránku věci a líbilo se mu koalice ČSSD, VV a KDU-ČL podporovaná KSČM. Pokračování téměř totožné koalice vzalo za své neočekávaným odstoupením exsenátorky Ing. Richtrové z klubu ČSSD. Bez ní by to byla shoda téměř 100%.

Na pomoc proto musela přijít KSČM a to značí „tuhou normalizaci“- rozuměj udržení stávajícího stavu bez podstatnější změny. I komunisté mají máslo na hlavě (viz některé investiční akce – třeba altánek) a nebudou se chtít v minulosti nijak „rýpat“. A Naše město FM má výbornou výmluvu, proč se nic nebude měnit – prostě má na to málo hlasů. Takže vzhůru k novým funkcím, prebendám, nejasnostem, zastíráním, vzhůru k zachovávání nutných politických trafik a k vytváření nových.

Volby skončily, zapomeňte. Když tak možná za další 4 roky. Ale tak snadno to přece nevzdáme…?

Malé připomínky pro odpovědnější řízení města

Kdo ví, kdo ve Frýdku-Místku vytvoří novou radniční koalici, člověk se v překotně oznamovaných změnách už nestačí orientovat. Ale ať to bude kdokoliv, může se mu hodit pár připomínek k transparentnějšímu a odpovědnějšímu vedení města, než jaké nám zatím předvedla koalice ANO a ČSSD.

 

  1. Velmi důležitá je nezkreslovaná informovanost občanů ve zpravodaji rady města a na webových stránkách. Na prvních stránkách Zpravodaje městské rady by měly být podrobné informace o všem podstatném, co se týká řízení města včetně chyb a problémů. Nemusí tam být sdělení, že „Polárka měla plný dům“ nebo že „novoroční ohňostroj bavil“. Také by se mohla trochu změnit forma sdělování. Nezdá se vám, že většina článků zní tak nějak budovatelsky? Tu a tam jsme přátelsky „pobesedovali, navštívili, pobavili, naplnili, splnili, překročili“….vše s fotografiemi usmívajících se povětšinou široce rozkročených politiků….Jen ze skromných příspěvků opozičních politiků může člověk vytušit, že se na radnici něco děje. S názvem Zpravodaje je třeba také něco udělat, je absurdní, že jde o Zpravodaj Rady města FM, když v jednom vydání se ze čtyřiceti příspěvků sotva pět dotýká opravdu rady města.

 

  1. Městu stačí 1 primátor a 3 jeho náměstci, další uvolnění radní či členové výborů jsou zbyteční a jde o rozhazování peněz daňových poplatníků.

 

  1. Trafiky v městských obchodních společnostech, by vůbec neměly existovat. Pozitivně je třeba hodnotit snížení členů statutárních orgánů, snížení počtu členů by mělo týkat i dozorčích rad. Odměny za činnost v orgánech společnosti by měly být podle počtu vynaložených hodin na jejich řízení. Odpovídající odměna za jednání představenstva by mohla být cca 350,- Kč za hodinu. Na přípravu jednání (a eventuální vyšší „zodpovědnost“) by se navíc mohlo počítat cca 10 až 15 hodin měsíčně (nyní je to údajně paušál 11 000,– Kč měsíčně). Podobně by to mělo být i u dozorčích rad, tam je ale rozsah činnosti i odpovědnost menší. Nevadí, když v orgánech společnosti budou politici. Jen by měli být schopni rozlišovat minimálně mezi výsledovkou a rozvahou, což jak víme, hodně z nich nedokáže. A rozhodně by zástupci v orgánech městských společností měli být občany města Frýdku-Místku. Do nových politických trafik byli například dosazeni 2x občané Sviadnova (z toho 1x předseda okresního výboru ČSSD!, 1x bývalý primátor za ČSSD) a 1x zřejmě z obce Nošovice. Zprávám o stavu a hospodaření městských společností by se měla rada zabývat častěji než jen 1x ročně na valné hromadě.

 

  1. Platy ředitelů městských obchodních společností by měly maximálně dosahovat platu primátora. Je zvláštní, když plat ředitele městského podniku s cca 60 zaměstnanci přesahuje třikrát až čtyřikrát odměnu primátora města. A to odměna primátora – cca 70 000,- Kč není nijak nízká. Údajně existují zlaté padáky pro některé ředitele městských společností (v milionech Kč). Opravdu existují? Proč? Zveřejnit!

 

  1. Nemělo by se vyskytovat obsazování vedoucích míst na úřadě ani v městských organizacích podle politických zásluh či příslušnosti ke straně. Do nynějška evidujeme několik míst ředitelů městských organizací, kde bychom mohli s úspěchem pochybovat o férovosti výběrového řízení na tuto funkci (obsazeno členy ČSSD). Podle posledních informací to může být obdobné i při přijímání úředníků na magistrátu (pan Hořínek, okresní předseda hnutí ANO).

 

  1. Je třeba zjistit zodpovědnost za chyby a finanční ztráty města v minulých volebních obdobích a zveřejnit odpovědné osoby. Například stále nevíme, kdo je zodpovědný za ztrátu cca 5 milionů Kč za koncert Iggyho Popa, který organizovala společnost s ručením omezeným Sportplex Frýdek-Místek. Takových ztrátových pomníčků ovšem existuje mnohem více…

 

  1. Trestně stíhaní politici by neměli zastávat místa uvolněných funkcionářů ani místa v orgánech městských společností.

 

  1. Místo paušálních odměn za místa ve výborech a komisích rady města by měla být zavedena hodinová odměna za výkon funkce. Jednání některých komisí jsou mnohem delší a časově náročnější než jiných.

 

A nakonec malá poznámka. Zastupitelstvo se mělo již dříve rychle a zásadně postavit k řešení problémů formálně přepsaných trvalých bydlišť. Ihned mělo pověřit kontrolní výbor o přešetření této problematiky přímo na místě. Čekat, že to někdo jiný vyřeší, nebo dělat, že se nic neděje, je alibistické. Doufejme jen, že se toto „politické“ stěhování již nestalo běžně tolerovanou normou.

To jsou věci

Člověk se ani nestačí pořádně se seznámit s novým vedením města a najednou budeme mít novou koalici. Rýsuje se již dříve v našich příspěvcích předvídaná koalice ČSSD, Naše město FM a KDU-ČSL s podporou komunistů. Předběžně počítáme s tím, že k myšlence nových voleb se již lídr Našeho města FM nevrátí. A bohužel se opětovně objeví v čele města staronové tváře trestně stíhaných politiků z ČSSD. ČSSD si díky svým zkušenostem a zřejmě i pletichám namazalo hnutí ANO na chleba. To bylo zřejmé již po rozdělení kompetencí pro uvolněné členy rady, jen jsme věřili, že to namazání bude jenom na jednu stranu. Ale bohužel došlo k nejhoršímu, namazalo si je na obě strany a navíc ještě i na tu kůrku…No nic, v opozici se alespoň ANO něco naučí. Předtím by ale mělo občanům města ukázat, že to s vnitřním přerodem, který ukazuje ve svých posledních prohlášeních, myslí vážně. Nejdříve by měli zrušit všechny politické trafiky. Uvolnění funkcionáři rady si mohou počkat na svůj konec na dalším zasedání zastupitelstva města, ale političtí trafikanti v obchodních společnostech by měli okamžitě podat demisi. Taktéž by se hnutí ANO mělo vyjádřit k možné účelovosti přehlášení trvalého pobytu některých ze svých zastupitelů, jakož i k problémům týkající se podvodu trafikantů za ANO a ČSSD v městské firma DISTEP, a.s. Neměli bychom podvody týkající se  městských organizací označovat za chyby udělané v dobré víře.

 

Když jsme iniciovali naši první petici (týkající se odmítnutí zbytečných míst uvolněných radních a předsedů výborů), vůbec jsme se nedomnívali, že politici ANO a ČSSD projeví až takovou nestoudnost, jako je zřízení dobře placených trafikantských míst pro politiky v obchodních společnostech města. Ale než jsme dopsali druhou petici proti těmto dalším trafikám, došlo k politickému zemětřesení. Takže s novou peticí ještě chvíli počkáme, až co ukáže nová koalice. V dalších dnech se vyjádříme o některých možných „rozumných“ krocích budoucí radniční většiny.

 

 

Petice proti politickým trafikám

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané města Frýdku-Místku prostřednictvím této petice žádáme zastupitelstvo statutárního města Frýdku-Místku o zrušení 2 míst uvolněných náměstků primátora, 1 místa uvolněného radního a uvolněných předsedů finančního a kontrolního výboru. V koaliční smlouvě mezi subjekty ANO a ČSSD, které tvoří koaliční většinu, byl občanům města sdělen záměr hospodárného a transparentního zacházení s finančními prostředky města. Domníváme se, že na velikost našeho města a složitost jeho agendy 4 uvolnění funkcionáři stačí – čili primátor a tři jeho náměstci.

Chceme to změnit. Placení většího množství uvolněných funkcionářů města je nehorázné plýtvání městskými prostředky. Město Frýdek-Místek tímto získá za volební období 2014 – 2018 částku minimálně 12,5 milionů Kč, které jistě může lépe využít ve prospěch všech občanů města.

Vzhledem k tomu, že nemůžeme jinak vyjádřit svůj nesouhlasný názor s děním zvolených zastupitelů a nedomníváme se, že bychom měli jen 4 roky trpně přihlížet rozrůstání byrokracie na radnici a nešetrnému zacházení s finančními prostředky města, požadujeme:

1. Aby zastupitelé statutárního města Frýdku-Místku zjednali v této věci nápravu a zrušili zbytečně placená místa uvolněných radních a předsedů výborů.

2. Aby byli zvoleni jen takoví uvolnění funkcionáři, kteří jsou práci schopni zvládat v našem navrhovaném počtu 4 uvolněných zastupitelů.

Prostřednictvím této petice usilujeme o šetrnější zacházení s městskými penězi, které bylo slíbeno v předvolebních heslech hnutí ANO a také je zakotveno v koaliční smlouvě mezi ANO a ČSSD. Vypadá to tak, že co bylo slíbeno, po volbách už neplatí a s tím se nemíníme smířit. Větší transparentnost se zacházení s prostředky města není v našich očích pouhé oznámení o zvýšení počtu „politických trafik“ na radnici.

Věříme, že tyto požadavky budou důsledně projednány a brány v potaz.

Předem děkujeme.

S pozdravem

Za petiční výbor PhDr. Zdeněk Stolař

Možnost petici podepsat a podpisové archy na serveru http://e-petice.cz/TrafikyVeFM

Zrušme politické trafiky!

Tak to naši noví vládci na radnici vzali pěkně od podlahy. Dali všem svým voličům najevo, co si o nich myslí, místo slibovaných úspor zatínají sekyru městským financím hned od začátku pěkně hluboko. Proklamace v honosně oznamovaném záměru lepšího řízení města však jen špatně zakrývají chtivost mnoha politiků z hnutí ANO a z ČSSD po vysokých příjmech bez větší námahy. Ale konkrétně k věci, nejdříve k uvolněným členům rady města….

Po dlouhá léta po změnách v roce 1989, vedli město 4 uvolnění funkcionáři – starosta a tři místostarostové. Jako bývalý starosta se domnívám, že by úplně stačili i dva zástupci, ale vzhledem k složitým koaličním vyjednáváním a zájmům politických stran nakonec většinou byla dohoda 1 + 3, což se dá přijmout jako nejmenší zlo. Za vlády ČSSD a KSČM v letech 2002 až 2010 se „plíživě“ zvýšil počet uvolněných o jednoho radního, KSČM potřebovala „trafiku“ pro jednoho svého člena, který zrovna neměl odpovídající pracovní místo. No neberte 50 000,– Kč měsíčně bez většího pracovního úsilí, když máte sotva 20 000,–Kč a chtějí po vás i nějaké pracovní výsledky…. V letech 2010 až 2014 jsme tady měli koalici ČSSD + Věci veřejné + KDU-ČSL. Tady to bylo trochu složitější, protože tu bylo několik rošád, ale končilo to nově zavedeným počtem primátor a čtyři náměstci. Nyní se opětovně „plíživě“ zřídila politická trafika pro uvolněného radního pro obchvat, zatímco tuto jeho agendu by měl zcela jasně vykonávat primátor (vezmeme-li do úvahy, že jde o jednu z nejdůležitějších věcí pro město a že by za to měla ručit nejvyšší autorita). A navíc, práce spojené s touto agendou nebude nijak moc, stavbu staví státní správa a úředníků, kteří jsou schopni tyto postupy dobře pohlídat, máme na magistrátu dost.

A teď k uvolněným předsedům výborů. Pro méně znalé – zastupitelstvo musí ze zákona zřídit dva výbory – finanční a kontrolní. Protože jsem v obou po nějakou dobu pracoval (dokonce chvíli i jako předseda finančního výboru), mám dosti přesnou představu o rozsahu pracovní činnosti výborů a jejich předsedů. U finančního výboru jde při znalosti problematiky rozpočtu města o cca 10 hodin měsíčně. Jestli to tedy nepřeháním, znal jsem totiž předsedu finančního výboru, který mnohdy viděl materiály poprvé až na samotném zasedání a ten nevěnoval přípravě snad ani jednu hodinu Zasedání bylo 1x měsíčně. Navíc za rozpočet přímo odpovídá jeden úředník města. Další činnosti mimo rozpočet se dají rutinně zvládnout do 5 hodin měsíčně mimo zasedání (mělo by platit pro členy výboru). A teď to nejdůležitější, což možná člověka neznalého problematiky ani nijak nenapadne. Předseda finančního výboru – v případě, že je zástupcem opozice – si ve výboru ani neškrtne (slušně řečeno). Vládnoucí koalice má ve výboru většinu, takže on bude jen jakýsi moderátor a bude čekat, jak bude hlasovat koalice. Čili pro opozici jde o úplně zbytečnou funkci, která nemá ani to nejmenší opodstatnění. Podtext, proč tato trafika je zřizována, je ale zřejmý. ANO a ČSSD si řeklo, dáme tuto trafiku opozici a ten trafikant pak nikdy nebude hlasovat proti nám, protože mu vždy můžeme říct – chceš těch 50 000,– měsíčně? Jestli ano – drž „ústa a krok“ a příliš nevyčnívej.

Trochu podobná je situace i u předsedy kontrolního výboru. Byl jsem členem kontrolního výboru v letech 2006 až 2010 a předsedou byl zastupitel z opozice. Kontrolovat se ale mohlo jen to, co koalice (která měla ve výboru samozřejmě většinu) schválila. V čem by se mohl najít nějaký problém, tak to se prostě nedostalo na jednání výboru, koalice to neschválila k projednávání. A to musím přiznat, že předseda kontrolního výboru v té době byl výjimečně aktivní a pracovitý. Takže – v případě uvolněného předsedy kontrolního výboru zase jen další trafika či spíše trafika pro politickou loutku. Navíc obě nově zřízená místa pro uvolněné funkcionáře „zavánějí“ „opoziční smlouvou“. Nic dobrého a pro město prospěšného v tom nemůžeme vidět.

Po tomto delším úvodu si vám dovolujeme přednést náš návrh. Nenechejme dělat z rozpočtu města cedník kvůli různým politickým trafikantům! Sestavili jsme petici, ve které si chceme zjistit, zdali jako běžní občané města opravdu můžeme ovlivnit různé neřády, které se hned na počátku nového volebního období ukazují. V případě, že s peticí souhlasíte, dejte nám tam palec nahoru, budeme-li mít dostatečnou elektronickou podporu, podáme petici s několika reálnými a s mnoha elektronickými podpisy na magistrát a v případě podpory klidně půjdeme opakovaně před magistrát protestovat. Petice je v následujícím příspěvku.