Dejte tři křížky pětce :-)!

Vážení přátelé,

v příspěvcích jsme se snažili o oživení předvolebního klání trochu netypicky podanými příběhy, které většinou popisovaly komunální realitu a bohužel i neochotu a pohodlnost volených zástupců zabývat se složitějšími problémy. Psát by se mohlo dále a více, i o různých kostlivcích ve skříni, ale v této chvíli je to trochu zbytečné a nám nezbývá než doufat. Snad se část zastupitelů obmění a pozmění se i výrazněji vedení a řízení města. Sníží se počet uvolněných funkcionářů a zvýší se objem práce pro občany. Začne se koncepčněji zabývat rozvojem města, zatím je to haleno do udržovatelsko-sebelichotícího hávu – co všechno pro občany „my“ děláme, s malým opomenutím, že je to povinnost držet v chodu město a že se to dělá z peněz těch občanů. Ale lépe zní – my jsme otevřeli obchvat, my jsme opravili tu a tu cestu nebo my jsme rozdali ze společných (bohužel) peněz více.

Naše vize v dopravě je – pomaleji, plynuleji, bezpečněji – většinu světelně řízených křižovatek přebudovat na kruhové. V Novém Jičíně, Kopřivnici i Valašském Meziříčí i v jiných městech tento směr již pochopili. My ještě ne. Potřebujeme také mít kde zaparkovat, za posledních 8 let jsou to jen minimální počty nových parkovacích míst, kdy při růstu aut 3,5% je tato nečinnost pro vedení města neodpustitelná. Budovat šikmá stání místo rovnoběžných, používat více zatravňovacích prvků, přebudovávat „černá parkovací místa“ na oficiální. Označit řádně cyklostezky! Pustit cyklisty do jednosměrek!

O bytové výstavbě jsme již psali, podpořit výstavbu nových bytů v soukromé sféře a zaměřit se na stavby pro ty nejchudší. Při plánování nové výstavby vycházet ze statistik, ne ze zdání a pořadníků.

Správa majetku – městské společnosti opravdu řídit a nést za ně zodpovědnost. To se sice politikům vůbec nechce, ale občané by tu odpovědnost měli vymáhat. Takto je správa městských společností v podstatě jen přikryta vysokými počty politických trafik v dozorčích radách.

Co se týče samotné rady a vedení, doufejme v politiky, kteří budou odpovídat i na nepříjemné dotazy a to pružně. Nepřichází do úvahy, aby politici reagovali až po měsících nebo vůbec. Stále totiž čekám na odpověď rady města, kterou jsem přes primátora poslal radě dne 6. 4. 2022. Rada neodpověděla ani po téměř šesti měsících.

No a o zmnožení uvolněných funkcionářů jsem již psal. Byl jsem starostou města v letech 1998 – 2002. Měl jsem na starosti finance a investice, samozřejmě tam byly normální „formální“ povinnosti starosty a navíc jsem určitou dobu vykonával i funkci předsedy finančního výboru (souběh funkcí starosty a předsedy FV byl tehdy možný). Necítil jsem, že bych byl enormně přepracovaný, dalo se to stihnout. V současné době jsou na tutéž agendu tři uvolnění funkcionáři. Marně si kladu otázku, co tam vlastně ti kluci dělají? O osm tisíc obyvatel města méně a o tolik funkcionářů více?

Na kandidátce nás najdete jen tři. Nechtěli jsme se účastnit drahé papírové kampaně, nemáme ambice jít do vedení města, chtěli bychom jen být štikou, která prohání ty líné kapry a nedá jim vydechnout. Jestli se vám tento směr bude líbit – podpořte nás. Pak se pravidelně budete dozvídat věci, které v městském Zpravodaji nikdy nenajdete J.

Stačí jen dát tři křížky pětce :-)!

Zdeněk Stolař, za politické hnutí Frýdečané a Místečané

Seberme politikům trafiky a zachraňme Český dům!

Nejsem přívržencem toho, aby město kupovalo další a další stavby, Nelíbilo se mi, když v roce 2017 město kupovalo budovu, kde kdysi sídlila Moravia banka, a.s. Je to již pět let, a že by se s budovou něco dělo, není vidět a dodnes nechápu, proč se musela tak rychle kupovat. V případě Českého domu však v nabývání nemovitostí udělám výjimku. Domnívám, že by město mělo tuto velmi zchátralou budovu koupit v elektronické aukci 16. 12. 2022 za vyvolávací cenu 25 000 000,- Kč a následně opravit. Už před lety navrhl tehdejší náměstek primátora Ing. Dalibor Hrabec tehdy z Věcí veřejných odkup budovy, neuměl ale vysvětlit, proč by se měla kupovat, kde na to vzít peníze, a co by tam mělo být, takže to zastupitelé odmítli. Takže vlastně ani nevíme, proč to vlastně navrhoval.

Já to navrhuji proto, že budova má svoji historii, nutně potřebuje opravu a že je velmi viditelná. Navíc mám návrh na její pozdější využití. A teď k  financím, 25 milionů je hodně a rekonstrukce nebude také vůbec levná. Takže mám návrh – připravme o ty peníze politiky! V poslední době se stalo v našem městě pravidlem, že přibývají uvolnění funkcionáři v nepřímé úměře s počtem obyvatel. Počet obyvatel je rok od roku nižší a očekávali byste, že tak to bude i počtu uvolněných funkcionářů s platem nad 60 000,- Kč. Ale ouha, není tomu tak. Zatímco ještě ve volebních letech 1998-2002 byl jeden starosta a tři jeho zástupci a obyvatel bylo cca 62 000, v současné době je to jeden primátor, 5 náměstků a 2 uvolnění předsedové finančního a kontrolního výboru – a přitom obyvatel města je jen 53 898! O osm tisíc obyvatel méně ale o 5 uvolněných funkcionářů více! Jo holt, je zřejmé, že i zde platí Parkinsonovy zákony (Počet úředníků roste nezávisle na objemu jejich úkolů.).

Kolik peněz tak získáme, když budeme mít jen 4 uvolněné jako před lety? Počítejme – 80 000,-Kč – plat uvolněného i s odvody měsíčně, krát 12 měsíců, krát 4 roky, krát pět zbytečných funkcionářů – a máme neuvěřitelných 19 200 000,- Kč. K tomu můžeme připočíst příjmy z politických trafik dozorčích rad, kde místo sedmi členů stačí 3 a máme k tomu 15 000,- krát 12 měsíců krát 4 roky krát 16 = 11 520 000,- Kč! Za pouhé 4 roky, kdybyste vy jako občané neživili politiky, kteří jsou naprosto zbyteční, můžeme koupit Český dům a máme ještě 5 milionů na malé opravy. Kdybychom politikům znemožnili takto plýtvat městskými penězi na dvě volební období, tak Český dům postavíme ještě jeden. Bohužel nevím, zdali se to povede, v rámci již výše zmíněných Parkinsonových zákonů to vypadá, že počet uvolněných funkcionářů se bude neustále zvyšovat, až budeme mít celou radu osazenou jen draze placenými a zbytečnými politiky, samozřejmě souběžně s poklesem obyvatel města.

Tak koupíme Český dům a co s ním? Přidejme se do celosvětové sítě Impact HUB! Jde o inkubátor pro sociální inovace a podporu společensky prospěšného podnikání. Začalo to vznikat v roce 2005 v Londýně a nyní jsou centra již na celém světě. U nás v Praze, Brně, Ostravě (všechny HUBy jsem tam pracovně navštívil a moc se mi jejich existence líbí) a Zlíně.  IMPACT HUB je kancelář, kavárna a inkubátor v jednom. Hub je inspirativní pracovní prostor kombinující výhody plně vybavené kanceláře, internetové kavárny a podnikatelského inkubátoru. Jistě uznáte, že něco takového by se v našem městě moc hodilo.

V případě, že se vám tato myšlenka líbí, dejte tři křížky pětce :-)!

Z. Stolař, hnutí FraM

Má město stavět nové byty?

V programech několika stran je uvedeno, že město by mělo postavit nové byty nejlépe v počtu minimálně sto za rok. Je to ale potřeba? Odkud mají informace, že je jich stále více potřeba a hlavně, že je má stavět město? Z pořadníku žádostí, kde se může téměř každý přihlásit? Neměl by požadavkům na výstavbu nových městských bytů předcházet rozbor bytové situace a definice cílového stavu?

Nikde jsem ten rozbor neviděl, tak jsem si alespoň z dosažitelných údajů pokusil udělat svůj. Nejdříve k počtu obyvatel – posledních deset let každý rok klesá ve FM o cca 430 lidí, v roce 2012 mělo město 57747 obyvatel, v současnosti ke konci roku 2021 je to 53898. Od roku 2012 do konce roku 2021 klesl počet obyvatel Frýdku-Místku o 3876 (úbytek je hlavně ve věku 15-65 let, dětí do 14 let je každý rok cca stejně a občanů nad 65 let přibývá ročně o cca 200).

Jak to bylo v poslední době s byty? Počet bytů je ve statistikách uveden jen ke konci let 2011 a 2021. Zatímco v roce 2011 bylo ve FM 23 638 bytů, tak v roce 2021 jich je již 27 143. Nárůst za deset let je 3505 bytů, což je průměrný nárůst 350 nových bytů ročně. Tento nárůst je výhradně nárůstem v soukromé oblasti, nikoliv stavbou městských bytů.  Zajímavé je i číslo, které udává, kolik lidí je v průměru na jeden byt. V roce 2001 to bylo 2,65 obyvatel na byt, v roce 2011 2,43 obyvatel na byt, no a v roce 2021 je to 1,98 obyvatele na byt.

V současnosti máme ve městě tedy méně než dva obyvatele na jeden byt. To číslo zcela jistě patří k těm lepším ne-li nejlepším v České republice. Soukromý sektor staví v průměru 350 bytů ročně. Proč by město mělo stavět ještě navíc své byty? Dle našeho názoru by se mělo město spíše soustředit na stavby pro ty nejchudší z nejchudších a to formou stavby nocleháren případně azylových domů. A snažit se o to, aby zamezilo zbytečnému byrokratickému přístupu svých úředníků při soukromé výstavbě nových bytů.

Dejte tři hlasy pětce :-)!

Zdeněk Stolař, politické hnutí FraM

Nechci slevu zadarmo

Pro dnešní téma politických slibů jsem si vypůjčil jako parafrázi název skvělé knihy povídek Šimka a Grossmana. Mladšímu ročníku nebude říkat název této publikace nic moc. Mnoho starších, kteří povídky četli a žili značnou část života za totality, je ale mělo rádi. A k tomu přidávám ještě jeden text – pravděpodobně apokryf – přisuzovaný Alexandrovi Tylerovi (1787) skotskému profesorovi. “Demokracie vždy existuje jen do doby, než voliči zjistí, že mohou sami sobě „navolit“ velkorysé dary z veřejných prostředků. Od toho okamžiku většina vždy volí ty kandidáty, kteří jim slíbí co největší podíl na veřejných prostředcích, což má za následek, že každá demokracie nakonec zajde na zhroucení financí, po němž vždy následuje diktatura.“
Nechci diskutovat o konci demokracie, snad nám ještě nehrozí, ale zdá se, že se i komunální politici poučili, že budou zvoleni tehdy, když občanům slíbí co největší podíl veřejných financí „rozdat“.

Takže po MHD zdarma se nabízí – odpady zdarma, školky zdarma, obědy pro děti zdarma, poplatky za psy zrušit, dotace na teplo z rozpočtu a můžeme pokračovat – příspěvek nájemcům soukromých bytů,  aby byl ve výši obecního nájmu, filmová představení zdarma a nakonec možná dojdeme i k vítěznému heslu – nákupy v Kauflandu ve čtvrtek pro občany nad 60 let zdarma…. Pak už vítězná strana nebude mít problém plnit jakýkoliv svůj program, nebudou totiž už na to peníze. To je ta parafráze z úvodu – žádný statek ani služba totiž není zdarma, vše musí někdo zaplatit. Tady radnice využije peněz „těch druhých“, čili městského rozpočtu.

Co se týče toho „zadarmo“ v širších souvislostech, doporučil bych zájemcům vynikající knižní postřehy v díle bývalého viceguvernéra Mojmíra Hampla  „Pro Čechy je nebe nízko (pojďme chtít víc)“ (Praha 2019). Myslím, že prezentovaná témata by mohla být probírána celý rok ve „společenských vědách“ na všech středních školách, ale s povinnou diskusí. Jedno zajímavé téma jsem vybral. Hampl se domnívá, že politický souboj v poslední době přestal být pro běžného Čecha zajímavý, nebo byl zjednodušen v zásadě na dvě hesla: a) někdo nás okradl, b) zlí cizáci nám škodí a okrádají nás. Obě hesla mohou být různě zabalena a verbálně vyjádřena („Tunelování“, „Spálená země“, „Akce čisté ruce“, „Boj s korupcí“, „Země montoven“, „Odliv zisků“, „Všeci kradnú“ apod.)  Asi byste nečekali, že ona „spálená země“ je dle výše vytvořeného produktu na hlavu v paritě kupní síly, což je obecně uznávané měřítko, ve skupině dvaceti procent nejbohatších států světa!  Systematicky se pohybujeme okolo třicáté příčky mezi 193 zeměmi, jež jsou členy OSN.                                                                                                                                                  Soudě podle kritického hodnocení Česka v některém našem tisku musí v zemích v pořadí nad stovku lidé chodit nazí, bydlet ve stanech, lovit oštěpy a sbírat kořínky a plže. Tedy jestli už neumřeli hlady. No příště se vrátíme zase ke komunální úrovni.                                                  

Dejte tři hlasy pětce :-)!

Z. Stolař, hnutí FraM

Ještě o správě majetku

V byrokratickém „papírovém“  ping-pongu s panem náměstkem Hořínkem jsem ještě chvíli pokračoval. Zajímalo mě, co dělají zástupci města v dozorčích radách městských společností, když město „prakticky“ společnosti neřídí.

„Vážený pane náměstku,
rád bych se seznámil se zápisy dozorčích rad obchodních společností města Frýdku-Místku, kde bych je mohl získat k nahlédnutí? Nepochybně je všechny máte, mohu tedy u vás? A dále – kde bych mohl získat informaci o členství jednotlivých členů dozorčích rad v politických stranách či hnutích (přesněji o stranách, které je na tyto posty nominovaly)?“

Pan náměstek mě odkázal přes vedoucí OSOMu na jednotlivé společnosti.

„Sdělení
Vážený pane doktore Stolaři, s pověřením pana náměstka Hořínka Vám zasílám odpověď na Vaše dotazy. Zápisy z dozorčích rad obchodních společností města Frýdku-Místku a informace o členství členů dozorčích rad těchto společností v politických stranách a hnutích Vám poskytnou městské společnosti. Obraťte se prosím se svými požadavky přímo na ně. Statutární město má tyto (nikoliv kompletní) informace pouze zprostředkovaně.

Děkujeme za pochopení Ing. Jana Masciuchová vedoucí odboru odbor správy obecního majetku“

Tak jsem to udělal přesně tak, jak mi Ing. Jana Masciuchová poradila, všem statutárům městských společností jsem poslal následující text.

„Vážený pane,
obracím se na vás s dotazem týkající se práce dozorčí rady společnosti. Kde bych jako občan města FM mohl nahlédnout do zápisů dozorčí rady …….. za poslední rok?
Děkuji za info, s pozdravem Z. Stolař“

Odpovědi společností byly následující

Frýdecká skládka, a.s,

„Zápisy z jednotlivých jednání dozorčí rady nejsou veřejně přístupné.“

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

„Sdělujeme, že jednání dozorčí rady, stejně tak, jako její zápisy nejsou přístupné veřejnosti. Zápisy dozorčí rady jako orgánu obchodní korporace má k dispozici jediný její společník, a to statutární město Frýdek-Místek.“

DISTEP a.s.

„Jednání dozorčí rady, stejně jako její zápisy nejsou dostupné veřejnosti.“

TS, a.s.

„Zápisy z jednání dozorčí rady naší společnosti jsou k nahlédnutí na sekretariátě v sídle naší společnosti.“

Jedině společnost TS, a.s. měla dostatečnou „odvahu“ nechat nahlédnout občana do zápisů DR. DR to předem odsouhlasila. Po domluvě jsem tam zašel, přečetl jsem si zápisy a byl jsem spokojen.

Nakonec jsem si ještě dovolil napsat panu náměstkovi, jestli bych nemohl nahlédnout do zápisů DR u něj, tak jak mi to doporučoval Sportplex. Také byste předpokládali, že náměstek odpovídající za městské společnosti bude mít u sebe zápisy dozorčích rad a bude je číst? Tak to byste předpokládali chybně. Pan náměstek mi pro jistotu již

Dejte tři křížky pětce :-)!

Z. Stolař, hnutí FraM

Komunikace s náměstkem primátora panem Radovanem Hořínkem-pokračování

Vážení přátelé, vím, že to co píši, není asi příliš čtivé, ale je to poučné, pokud se někdo z vás rozhodne komunikovat s magistrátem.

Pokračování z pátku 16.9. – takže jsem zašel na podatelnu s tímto dopisem (redakčně kráceno)….

„Mgr. Radovan Hořínek, náměstek primátora

Statutární město Frýdek-Místek

Ve Frýdku-Místku dne 25. ledna 2022

Vážený pane.

dne 15. 12. 2021 jsem Vám zaslal mailem dopis s několika dotazy (viz kurzíva níže). Protože jsem dosud nedostal odpověď, opakuji zaslání mailu dne 25. 1. 2022 a zároveň předkládám své dotazy dopisem přímo na podatelnu. Navíc bych se rád zeptal, zdali magistrát bere mailovou korespondenci (v dnešním digitálním věku) jako plnohodnotnou anebo je třeba „postaru“ získávat informace od komunálních politiků písemnou formou. V případě, že Vám dopis „spadl do spamu“ prosím o informaci, jaké opatření byla přijata, aby se to již neopakovalo. Také bych rád dostal zpětnou vazbu, zdali mají uvolnění funkcionáři města odpovídat občanům na písemné dotazy a v jaké lhůtě.“

Dne 26. ledna 2022 jsem dostal odpověď na svůj mailový dotaz z 25. 1. 2022, na dotaz písemný, zdali mají uvolnění funkcionáři města nějakou „povinnost“ odpovídat na dotazy občanů, na tu jsem dodnes odpověď nedostal.

„Vážený pane Stolaři,
zastupitelstvo města mi na svém 14. zasedání konaném dne 16. 3. 2021 svěřilo zabezpečování koordinace a usměrňování činností v samostatné působnosti města, a to na úseku „majetkoprávních vztahů města“ a „majetkových účastí města“.
Jedná se tedy o dva úseky – „gesce“. K zabezpečení jejich výkonu je možno využít více odborů magistrátu, nicméně z povahy věci a s ohledem na organizační řád magistrátu města jejich zabezpečení na úrovni magistrátu zajišťuje primárně odbor správy obecního majetku.
Úsek „majetkových účastí města“ zahrnuje např. přípravu valných hromad společností, resp. rozhodování jediného společníka (v součinnosti se samotnými společnostmi), volbu a odvolání členů statutárních orgánů, členů dozorčích rad, s tím související organizaci výběrových řízení, případné změny stanov společností, vyřizování žádostí statutárních orgánů o udělení pokynu k obchodnímu vedení. Samotné obchodní vedení společnosti však nadále náleží statutárnímu orgánu společnosti (ust. § 51, § 195, § 435 zákona o obchodních korporacích).“

Odpověď jsem opět trochu zkrátil, mých dotazů i odpovědí na ně bylo více. Ale ta korespondence s náměstkem primátora Hořínkem by se pak protáhla alespoň na pět příspěvků. Hlavním mým záměrem bylo zjistit, zdali město spravuje odpovědně svůj majetek. Odtud je již krůček k zodpovědnosti politiků a k dozorčím radám společností. Každopádně při tom byrokratickém ping-pongu stojí za to si něco přečíst i z „nejvyšší“ úrovně.

Boj za zdmi úřadů. Proč jsou Češi odsouzeni k papírování – Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

Dejte pětce tři křížky :-)!

Z. Stolař, hnutí FraM

Komunikace s náměstkem primátora panem Radovanem Hořínkem

Komunikace s náměstkem primátora panem Radovanem Hořínkem

Ve Zpravodaji města Frýdku-Místku 12/2021 jsem si přečetl příspěvek „slovo vedení města“. Náměstek primátora Radovan Hořínek tam mimo jiné uvedl:

„Učinili jsme v nové koalici první velmi důležitý krok k tomu, aby město konečně jasně stanovilo priority pro své firmy. Tímto krokem je zřízení gesce majetkových účastí města. Dosud město vedlo své společnosti spíše nahodile a zásahy do činnosti byly nekoncepční. Město se musí ujmout řízení svých společností jako skutečný vlastník, a nikoli  pouze pasivně očekávat, co se od nich dozví jednou ročně na valných hromadách…“

Po tomto prohlášení jsem vlastně zjistil, že kromě pirátů, kteří ve vedení města ještě nebyli, tak zástupci politických hnutí ANO a Naše město FM, kteří již ve vedení města dříve byli, řídili společnosti Distep, a.s., Frýdecká skládka, a.s., Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. a TS, a.s. spíše nahodile a jejich zásahy do činnosti těchto společností byly nekoncepční. Trochu mi to vrtalo hlavou, tak jsem pana náměstka dne 15. 12. 2021 oslovil:

„Vážený pane náměstku, přeji Vám hezký den,

v jednom z městských zpravodajů, jste se zmínil o „gesci“ týkající se majetku města a to hlavně jeho obchodních společností. Zajímalo by mě, co to znamená. Psal jste také, že město jako vlastník obchodních společností s úplnou nebo většinovou účastí města, nemá výraznější možnosti na tyto společnosti působit. Musím se přiznat, že tomu příliš nerozumím a tak bych se rád zeptal, kdo nese politickou zodpovědnost za hospodaření těchto městských obchodních společností?“

Jak už je asi (ne)dobrým zvykem současných volených funkcionářů města, do jednoho měsíce jsem odpověď neobdržel. Měsíc považuji za dopovídající lhůtu, byť při troše dobré vůle a aktivitě mohu odpovědět do tří dnů, maximálně do jednoho týdne, zvláště když na odpověď nejsou žádné zvláštní odborné požadavky.

Svoji žádost jsem tedy musel zopakovat a tak jsem 25. 1. 2022 opětovně mailem napsal urgenci. Tu jsem potuploval písemným podáním dopisu na podatelnu.

A jak to dopadlo? Tak zase zítra….

Dejte tři křížky pětce :-)!

Z. Stolař, politické hnutí FraM

Boj o nová parkovací místa

Nestačí jen kritizovat, ale někdy je nutno i jednat. A tak jsem se snažil bojovat o uchování asi deseti „černých“ parkovacích míst vedle a nad „koridorem“ centrálního vytápění teplem na Frýdlantské. Místa tu byla možná více než 10 let a parkovali tam většinou občané z Frýdlantské ulice čísel 1886 – 1892, bylo to přímo za jejich domem. Pro zapřisáhlé aktivisty a ochranitele každého trávníku – ano parkovali na trávníku. Nikomu tím nevadili, vedle rozbité malé sportovní hřiště navštěvovala snad jen školka a i tam možná byla obava, aby si děti na nerovném povrchu nevymkli nohu.

Pak došlo k opravě horkovodu. Místa „zmizela“, Byl tam zaset nový trávník. Co však nezmizelo, byl počet osobních aut. Ten samozřejmě narostl. Nedalo mi to a obrátil jsem se s dotazem na odbor dopravy. Odpověď jsem „redakčně“ zkrátil, dotazů bylo více, takže vybírám jen odpovědi na tato parkovací místa.

„V případě opravy horkovodu, nebyla dohoda o provedení dalších prací uzavřena….. Není tedy možné po zhotoviteli žádat osazení zatravňovacích dlaždic, rozšíření komunikace za účelem parkování a podobně.
Kromě toho:
a) jakékoliv rozšíření pozemní komunikace vyžaduje vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
b) parkování musí být v souladu s platnými předpisy a bohužel v daném prostoru nelze v souladu s platnými předpisy „oficiální“ parkování povolit“

Protože byl určitý tlak ze strany občanů ohledně zrušeného „černého „parkování, tak město vyslyšelo přání občanů a snažilo se zde zvýšit počet parkovacích míst. Neuvěříte tomu, co se stalo. Projektant zpracoval zakreslení starých parkovacích míst na F. Čejky a výstavbu nových parkovacích míst a výsledek? Zabrání výše zmiňovaného sportovního hřiště a počet parkovacích míst – by se nezvýšil!!!

Nakonec další aktivita občanů vedla pracovníky magistrátu k vyhlášení ankety – jestli hřiště nebo „oficiální“ parkování, vyhrálo to hřiště a tak nám zůstal stejný počet parkovacích míst a mimo to máme pěkně spravené sportovní hřiště. Vzhledem k tomu, že školní hřiště u 4. ZŠ zůstává pro občany odpoledne přes moji snahu uzamčené, je to široko daleko jediná možnost, kde si mládež (i dospělí) mohou trochu zasportovat.

Dejte tři křížky číslu pět :-)!

Z. Stolař, hnutí FraM

Ach ty chodníky

Stačí pár dlaždic k soudu…

O stav chodníků alespoň v Místku se zajímám už dlouho. Píšu na město připomínky, které jsou i někdy úspěšné, ne však v tomto případě. Jde vlastně jen o maličkost, ale víme, že „maličkost dovede nastavit veliké věci zrcadlo a přivést na stopu pravdy.“ (Tito Lucrezio Caro- římský básník).

28. 2. 2017 jsem zaslal odboru dopravy následující dotaz: „Nedal by se vyřešit chodník od nové visuté lávky na pravém břehu Ostravice směrem k okresnímu soudu? Lidé (včetně mě) si tam zkracují cestu přes trávu, která je rozbahněná a vyšlapaná na cca 4 metry. Stačilo by pár betonových dlaždic…. (navíc se nedá přejít k soudu ani po chodníku v pravém úhlu k cestě na autobusák, kde bývá velká kaluž….)“

Dne 9. 8. 2017 jsem dotaz zopakoval – „jak to dopadlo s požadavkem na provizorní chodník u soudu?“ Odpověď: „Výstavba chodníku bude projednána na investiční poradě, která rozhodne, který odbor bude případnou výstavbu chodníku provádět. S ohledem na množství inženýrských sítí v dané lokalitě lze předpokládat, že se bude jednat o nějakou formou „provizorního“ zpevněného chodníku.“

Následně po pár měsících reagovalo město takto: „Se zpevněním chodníku – zkratku u soudu počítáme ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství v příštím roce.“

„Škodolibě jsem se připomenul ještě dne 14. 12. 2020 – kdy následující odpověď zněla takto: „Bude záležet na finančních možnostech města a schválených prioritách. Bylo prověřeno, že s vlastní realizací by neměl být problém (musí se ale zpracovat zjednodušená projektová dokumentace).“
 
Píše se rok 2022,  nedotáhl jsem to do konce, ani provizorní chodník z pár velkých dlaždic se nepodařilo realizovat, lidé si zkracují cestu blátem dál. Takže na závěr – tráva na „černé zkratce“ není obnovena (i třeba s ohrazením), nejsou tam ani „provizorní dlaždice“ po kterých by se dalo slušně přejít. Přes sliby se to nedotáhlo ani za toto volební období 2018 – 2022. Nezkusíme to spolu v dalším volebním období?

Dejte pětce tři hlasy!

Z. Stolař, hnutí FraM

Jak komunikovat s uvolněným náměstkem primátora pro oblast dopravy panem Leonardem Vargou – pokračování

(Ne)překvapivě jsem odpověď od rady města nedostal. Překvapivě jsem ale odpověď hned dne 6. 4. 2022 dostal od pana náměstka a musím kladně hodnotit, že i s malou omluvou:

Dobrý den pane doktore,
reaguji na Váš dopis ze dne 25.1.2022.
Velmi se omlouvám, že jste odpověď neobdržel dříve. Měl jsem za to, že urgence již byla vyřízena. Mojí chybou ale odpověď zřejmě neodešla.

Problém nedostatku parkovacích míst netrápí jenom naše město, ale s tímto problémem se v podstatě potýkají všechna města a obce v naší republice. Město se každoročně snaží vybudovat nová parkovací místa, ale kromě financí jsem limitováni existujícími inženýrskými sítěmi (jejichž přeložky jsou velice nákladné) a stále se zmenšujícím počtem vhodných ploch ve vlastnictví města. Také nelze veškerou volnou plochu zastavět parkovacími místy.

Pokud se jedná o sídliště Riviéra je zpracován plán revitalizace této lokality, v rámci, kterého se mají budovat i nová parkovací místa. Plán revitalizace této části města je rozdělen na několik etap. V současné době se projekčně připravují k realizaci první tři etapy. Vlastní realizace ale v letošním roce ještě nezačne.

K Vašemu dotazu ohledně způsobu rozhodování ohledně provádění oprav chodníků uvádím, že opravy místních komunikací a chodníků probíhají na základě zpracovaného plánu oprav. Při zpracovávání plánu oprav se vychází ze stavu místních komunikací, jejich dopravní důležitosti, vyvolaných investic a podobně. V neposlední řadě hraje svoji roli i náročnost opravy a její připravenost.

Vámi zmiňovaný chodník na ulici Riegrova/Malý Koloredov jsme původně chtěli opravit v loňském roce, z kapacitních důvodů ale nakonec v roce 2021 k opravě chodníku nedošlo. Na letošní rok připravujeme celkovou opravu ulice Malý Koloredov (od ulice Riegrova po učiliště) a to jak chodníků, tak i vozovky. Tato oprava by se měla provést ve druhém pololetí letošního roku.

Pokud se jedná o úpravu chodníku k vile Ostravičky, jak správně uvádíte, jedná se o chodník. Dle platných předpisů nemohou chodník motorová vozidla využívat (vyjma vozidel IZS a vozidel provádějících údržbu pozemních komunikací). Aby tento chodník mohla využívat i vozidla, nestačí provést jeho rozšíření, ale musí dojít ke změně kategorie této pozemní komunikace. Podkladem pro toto řízení je projektová dokumentace a stavební povolení. Nelze předjímat, jak by tato řízení vůbec dopadla a zda bychom získali všechna potřebná povolení a souhlasy. Zajištění těchto podkladů nějakou dobu trvá nehledě na skutečnost, že jsme doposud žádný požadavek na úpravu tohoto chodníku tak, aby mohl být využíván motorovými vozidly, neobdrželi. V tzv. zásobníku investičních akcí evidujeme desítky požadavků a plánovaných staveb, dle mého názoru důležitějších než výše uvedená úprava chodníku. S ohledem na výše uvedené prozatím o úpravě předmětného chodníku neuvažujeme.

Váš podnět na zřízení parkovacích míst u školky jsem prověřil. Bohužel pro zřízení či vyznačení parkovacích míst nejsou splněny parametry dle platných norem a předpisů.

Leonard Varga, náměstek primátora

Takže to je konec boje, nebo možná začátek. Vidíte, že je to jednoduché. Ke každé odpovědi pana náměstka by se dalo něco namítat a navrhovat nějaká řešení, dva příklady za všechny – hovoří o zabrání chodníku na F. Čejky, já ale nikde o zabrání chodníku nepíšu, šlo by o zabrání cca 1,5 m široké travnaté plochy mezi chodníkem a cestou, druhý příklad – v části sídliště ohraničené cestami Frýdlantskou, Beskydskou a Janáčkovou nevzniklo za posledních 10 let žádné nové parkovací místo (mimo soukromé parkoviště).

V odpovědi na připomínky občana je pro zástupce radnice jednodušší držet obehrané klišé – nejsou peníze – je to finančně náročné, nebo to neumožňují předpisy, nebo je to příliš mnoho práce. Ale přece není možné, aby lidé, kteří připravují projekty i jednoduchého typu jako je oprava chodníku (která se ani po několika měsících nepodařilo úspěšně dokončit J), nebrali do úvahy i další příležitosti, které se v té dané lokalitě nabízí a které mohou usnadnit občanům život. A že to někdo na magistrátu i diskutuje, Nebo že by ne? No tak je to třeba změnit. Proto také kandidujeme.

Dejte tři hlasy pětce :-)!

Z. Stolař, hnutí FraM