Školství

Pro další zvýšení úrovně škol a školských zařízení je nezbytné zpracování dlouhodobé koncepce dalšího rozvoje všech zařízení zřizovaných městem Frýdek-Místek v závislosti na jeho prioritách a v reflexi na trh práce. Dokument by měl obsahovat mimo jiné způsob výpočtu financování všech zřizovaných organizací v závislosti na stanovených kritériích, transparentní plán investic a oprav školních budov na základě objektivního posouzení skutečného stavu a potřeb, a to v horizontu minimálně 4 let. Prioritou bude (musí být) další čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v období 2014 -2020 s tím, že žadatelem bude zejména zřizovatel, popř. zúčastněným organizacím poskytne odbornou metodickou pomoc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.