Nezaměstnanost

Otázka nezaměstnanosti se dle nás nedá řešit zvyšováním počtu „úřednických“ míst nebo zaměstnáním většiny nezaměstnaných ve městě na veřejně prospěšných pracích, město takovou kapacitu nemá. Vhodnějším postupem se jeví podpora drobných živnostníků, především pak těch začínajících, a to formou nízkého rozjezdového pronájmu městských prostor, podpora vzniku podnikatelského „inkubátoru“, kde by podpora měla být především profesím technickým a s vyšší přidanou hodnotou, prioritně pak domácího původu.

Všechny veřejné zakázky města by měly být uvedeny na webových stránkách od jejich vyhlášení až po realizaci, včetně všech víceprací, obdobně bude postupováno i u zakázek organizací řízených městem včetně obchodních společností ve vlastnictví města.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.