Kontakt s občany a úloha zastupitelů

Základním předpokladem dobře fungujícího vztahu mezi magistrátem a občany města je informovanost. V současné době jsou základní informace (nebo mnohdy podružné) uveřejněny jen v několika článcích Zpravodaje městské rady, kde se více objevují sebechválící projevy stávajících zástupců radnice, případně obhajování jejich názoru a rozhodnutí bez možnosti kritického názoru protistrany. Další informace může občan města získat na nepřehledném webu města. Že je nepřehledný, je možno zjistit u jakéhokoliv občana města, který průměrně ovládá výpočetní techniku. V případě, že mu zadáte úkol – najdi třeba poslední investiční akci města – můžete s úspěchem pochybovat, že ji najde do deseti minut a jestli vůbec. Domníváme se, že v rámci zvyšování informovanosti občanů a jejich vyšší kompetenci při zacházení s výpočetní technikou, a tedy i lepšího hledání práce, je obhajitelné, aby každý občan města měl přístup k internetu na území města zdarma. Jde také o to, aby občané v maximální míře mohli využívat e-administrativu ve styku s magistrátem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.