Finanční prostředky města

Dle našeho názoru by bylo vhodné provést nezávislý audit obchodních společností města (ne koupený za peníze těchto společností). Dále by měla být provedena důsledná kontrola hospodaření všech městských organizací s vyvozením odpovědnosti za nehospodárné nakládání s majetkem města. Samozřejmostí by měla být větší otevřenost při hospodaření s městskými penězi s vyvozením odpovědnosti za předchozí nesmyslné utrácení např. na kulturních akcích. Rádi bychom také zveřejnili částky „sponzorsky darované“ městskými organizacemi soukromým společnostem a spolkům. Za úvahu by stálo snížení nyní již vysoké daně z nemovitostí a mnohem větší část finančních prostředků bychom se snažili získat z evropských fondů.

Všechny veřejné zakázky města by měly být uvedeny na webových stránkách od jejich vyhlášení až po realizaci, včetně všech víceprací, obdobně by mělo být postupováno i u zakázek organizací řízených městem včetně obchodních společností ve vlastnictví města. Zástupci ve vedení městských společností by měli prioritně hájit zájmy majitele těchto společností – což je město Frýdek-Místek- před alibistickým schováváním se před zodpovědností za „bájné“ obchodní tajemství. Toto hájení komunitních zájmů by mělo být v maximální informační aktivitě vůči městu a jeho občanům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.