Doprava

Chtěli bychom zefektivnit síť cyklostezek, na mnoha místech by byly vhodné opravy, nové nebo obnovené značení, stojí také za úvahu označení jízdních pruhů pro kola v jednosměrných ulicích v protisměru tam, kde je to možné. Velmi důležité je budování stojanů pro jízdní kola, mělo by to být takovou samozřejmostí, jako pořizování laviček pro odpočinek. Dopravní situaci bychom chtěli dlouhodobě koncepčně zaměřit na výstavbu kruhových křižovatek, a postupně přebudovávat světly řízené křižovatky v následujícím pořadí – křižovatka u Rady, křižovatka u bazénu, křižovatka u Kauflandu, křižovatka u magistrátu a nakonec „Rubikova křižovatka“. Aktivně podpoříme vybudování „bypasů“ u silnic vyšší třídy – například při výjezdu z Janáčkovy na Beskydskou – směr Ostrava. Místní doprava ve Frýdku-Místku bude s velkou pravděpodobností dále narůstat a auta z města nevytlačíme, protože většina lidí je chce prostě mít. Proto je nutno budovat pro ně i nutné zázemí. Bude třeba zvýšit počet parkovacích míst ve městě, místo podélného stání budovat šikmé, měla by se podporovat výstavba podzemních i nadzemních garáží, či jiného typu parkovacích domů. Přímo se nabízí úprava záchytného parkoviště mezi Kauflandem a podzámeckým parkem.

Veřejnost by měla dostat častější a přesnější  informace při přípravě a budování obchvatu města, který má nepochybně zásadní význam, pro všechna volební uskupení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.