Bezpečnost

Chceme lepší ochranu občanů před drobnou kriminalitou – v případě, že na to nestačí státní a městská policie, chceme, aby byly vytvořena vhodná právní úprava, která umožní občanům města sdružovat se za účelem sebeochrany svého majetku a zdraví. Ubytovny pro sociálně slabší občany by mělo být možné tolerovat jen mimo střed města a za zvýšeného dozoru městské policie. Ta by měla být více vidět na rizikových místech, v letních měsících především v městských parcích. Je nezbytné zabránit dalšímu množení heren – vymezit zóny v centru bez hracích automatů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.