Hlasování na valných hromadách městských společností – strach radních z trestního postihu vyústil do standardního hlasovacího postupu?

Co je to valná hromada obchodní společnosti?  Valná hromada je označení nejvyššího orgánu obchodní společnosti, který dělá nejdůležitější rozhodnutí. Většinou v ní zasedají vlastníci společnosti. V obchodních společnostech ve vlastnictví města či obce zastupuje vlastníka rada města či obce. Městská rada ve Frýdku-Místku zastupuje vlastníka (město Frýdek-Místek) u obchodních společností DISTEP, a.s., TS, a.s., Frýdecká skládka a.s., Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. a Dopravní podnik Frýdek-Místek s.r.o.

Měl jsem možnost nahlédnout do některých zápisů z valných hromad v letech 2015 až 2017 výše uvedených obchodních společností. Bez příloh k zápisům jde o poměrně nudné čtení, ale něco přece jen tam může případné zájemce o tyto dokumenty překvapit. Je to především hlasování. V normální době a při normálním způsobu projevu, se dospělý člověk v důležité funkci za svůj názor nestydí, dá jej najevo a přihlásí se k němu. Ne tak při hlasování „naší“ rady magistrátního města – většinou bylo přítomno 8 členů ve složení ČSSD – 5 členů, Naše město FM – 3 členové (později přibyli další členové z KDU-ČSL a ANO).  

Rada magistrátního města Frýdku-Místku se zřejmě v posledních letech důsledně drží hesla – „nikdy nás nedostanou“ pravděpodobně po zkušenostech s prodejem „nezasíťovaných“ pozemků na ulici Horní, kde celá rada hlasovala pro prodej za směšně nízké částky a celá rada je nyní trestně stíhána. Hlasování na radě je zřejmě nyní proto přísně organizováno stylem – vždy se musí jeden zdržet nebo být proti. A ten jeden tam nesmí být jmenovitě uveden. Proč?

Je to jednoduché. Zřejmě mnohdy mohou radní rozhodovat mimo mez zákona a tak se bojí případného postihu. Proto se vždy jeden člen rady zdrží hlasování nebo je proti navrhovanému usnesení a jeho jméno nesmí být zaprotokolováno, čili nesmí přitom využít článku 4 odstavce 3 Jednacího řádu Rady města Frýdku-Místku, ve které je uvedeno, že člen RM má právo na zaprotokolování svého odchylného stanoviska, jestliže o to požádá.

 Pak stačí, aby při případném vyšetřování či trestním stíhání radní řekli, že si nepamatují, jak kdo hlasoval a je vymalováno. Všichni členové rady pak mohou s úspěchem tvrdit, že právě oni se zdrželi hlasování a jsou tedy nepostižitelní. (Jak prosté milý Watsone! J). A tento postup je doveden až do úplné trapnosti. Asi lze těžko předpokládat, že za to, že je zvolena například zapisovatelem a sčitatelem jedna osoba, že by za to mohl být nějaký trestní postih. A vidíte i v tomto případě se někdo z rady organizovaně zdrží hlasování (buďme přesní, z 18 valných hromad, se u dvou stalo, že pro zapisovatele a ověřovatele hlasovali všichni J). Přitom v zápisech z valných hromad obtížně najdete bod, o kterém by se dalo předpokládat, že je kontroverzní či napadnutelný.

Ale dále se už jednalo ve schématu – vždy se jeden musí zdržet hlasování. Někdy se ale něco zkazilo a naši radní se nestačili dopočítat. Na jedné valné hromadě hlasovali u dvou bodů z osmi radních 7 pro a 1 se hlasování zdržel a dvakrát u jiných bodů těch osm hlasovalo tak, že 7 radních bylo pro usnesení a nikdo nebyl proti, ani se nikdo nezdržel, ani nikdo neodešel ani nebylo zaprotokolováno, že někdo nehlasoval. Prostě je jeden hlas nezvěstný. Podobný scénář se opakuje ještě u dvou dalších valných hromad (8 přítomných radních) a to v poměru 5x 7:1 a 1x 7:0 a u té druhé 9x 7:1 a dvakrát 7:0 a opětovně nikdo neodešel, nikdo nebyl označen, že nehlasoval. Co se stalo? Že by se jeden radní nepozorovaně vypařil? No ale je to hlasování potom platné? Je ten zápis platný? A jak se mohlo stát, že zápis podepsal předseda valné hromady i ověřovatelé zápisu, aniž si toho všimli? Je smutné, že zápisy po sobě nečtou. Kde ještě takovýto šlendrián uplatňují? Při vedení města?

Zajímavá a úsměvná bude organizace hlasování. Jak to mají radní určeno? Je vždy vylosován jeden, kdo se povinně zdrží hlasování, nebo je to pokaždé jako při rozdávání karet v mariáši někdo jiný? Stálo by za to, toto divadelní představení jednou vidět….

Z. Stolař, hnutí FraM

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.