ANO – je to průser (nekrolog zastupitelského klubu ANO ve FM)

Hvězdné vítězství politického hnutí ANO v komunálních volbách ve Frýdku-Místku v roce 2014 se mění v hořkou porážku. Připomeňme si, že hnutí v těch volbách obdrželo celkem 15 mandátů a že mu stačilo k sestavení koalice na radnici jen získat dalších 7 zastupitelů. Hned na začátku se mu podařilo sestavit koalici s ČSSD a obsadilo post primátora města. Nevíme, zdali zástupci hnutí byli důvěřiví, naivní, nebo opiti vítězstvím, každopádně však podcenili sílu koalice ČSSD+VV+KDU-ČSL s tichou podporou KSČM z minulého volebního období a hlavně sílu jejich vzájemných „obchodně-politických“ vztahů. Zpočátku to vypadalo nadějně, že se něco ve městě změní, že se protřesou zatuchlé a podezřelé vztahy a kamarádšofty, ale v podstatě se situace změnila k horšímu. Že se na zřízení staronové koalice cílevědomě pracovalo v zákulisí delší dobu, o tom svědčí dnes již dobře známý „vagónkový“ telefonní rozhovor mezi panem Pobuckým a panem Víchem, o kterém jsme tady již podrobně psali. Hnutí ANO tak můžeme ocenit jen za dílčí úspěchy v rozplétání složitých klientelistických vazeb a obchodů. Jedním úspěchem hnutí ANO ve FM je zatím ještě nepravomocné odsouzení zakladatele místní buňky Věcí veřejných a politického hnutí Našeho města FM pana Vícha za dotační podvod týkající se dotace města pro hokejový klub HC Frýdek-Místek. Ještě jedna významná „kauza“ by bez hnutí ANO nebyla řešena a tou je prodej pozemků města na ulici Horní předem vybraným známým. Obvinění jsou všichni radní, kteří tuto funkci zastávali v roce 2009. Soudní jednání nás ještě čeká, je nutno ale uvést, že je to z doby koalice ČSSD a KSČM, takže radní jsou z těchto stran. Možná, že se hnutí ANO podařilo i ještě něco více, v tom mě klidně může někdo doplnit.
Je zřejmé, že za neúspěchem hnutí ANO v komunální sféře FM stojí vedle vlastní nezkušenosti také nechuť větší poloviny ostatních zastupitelů města k možné změně ve vedení města, ze které by mohlo hrozit šetření některých kauz, kontrola starších výběrových řízení a prošetření některých zbytečných ztrátových akcí. Mohlo by také dojít k nepříjemné diskusi týkající se personálního obsazování některých úřednických funkcí na magistrátu a také pracovních míst v příspěvkových a obchodních společností města. Nejsou tam náhodou i jedinci, kteří mají práci jen díky legitimaci ČSSD? Mohly by být vyvozeny důsledky i z nehospodárného řízení některých městských obchodních společností a mohli být objeveni i další kostlivci. Nic z toho se stávajícím stranám (ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a nástupcům Věcí veřejných – Našemu městu FM) nehodilo do krámu.
Hnutí ANO zvláštním způsobem sedlo na lep „starým harcovníkům“ a ze začátku neudělalo příliš rozumné kroky. Zatím není příliš jasné, proč přistoupilo ke zřízení politických trafik, jednak uvolněných předsedů finančního a kontrolního výboru a pak i trafik v městských společnostech. Nasadit do Distepu dva „uvolněné“ členy představenstva s padesátitisícovým platem, to bylo zřejmě „úplně“ mimo mísu. Ještě, že těm dvěma „neumětelům“ nestačil ten obrovský plat, mobil, kancelář a „chtěli“ ještě i stravenky na oběd! Nešťastně však tuto prebendu dopsali na již podepsanou smlouvu a to zase naštěstí pro občany Frýdku-Místku, kteří jsou vytápěni Distepem, a.s. způsobilo jejich pád (jinak bychom v teple platili na jejich platy navíc ročně cca 1,6 mil. Kč). Pardon, asi pan Ing. Jiří Vzientek z ČSSD, ze Sviadnova, který obsadil jednu tuto trafiku, neumětelem nebude. Ostatně údajně třetí místo na kandidátce našeho kraje do Poslanecké sněmovny ČR za ČSSD v letošních podzimních volbách o nějakých schopnostech svědčí. Ale pořád mi ještě vrtá hlavou, jak může občan Sviadnova dostat politickou trafiku v jiném městě? To musí mít na přátele a přítelkyně z ČSSD ve FM „pořádné argumenty“!
Všichni zastupitelé „starých stran“ se postavili proti hnutí ANO, které jako jediný politický subjekt zůstalo v opozici. Pak již bylo jen otázkou času, zdali se i mezi členy klubu ANO najdou „politicky“ zdatní jedinci, kteří za peníze a určitý vliv zběhnou ke staronovým vítězům. Tak se také stalo, po téměř třech letech se našli dva „Quislinkové“. Musíme jim ale přiznat, že to nejsou žádní jelimánci. Dokázali včas požádat o přeřazení z místní do oblastní organizace ANO, protože byli zřejmě informováni, že místní frýdecko-místecká organizace ANO bude zrušena (o důvodech zrušení nic moc nevíme). A tak se také stalo, takže jsme svědkové, kdy vítězí dva menševici (J. Ryška a J. Míček), čili dva správné postoje proti třinácti zřejmě nesprávným postojům zbývajících zastupitelů zvolených za hnutí ANO. Okamžité získání politické trafiky s padesátitisícovým platem pro pana Ryšku a členství v radě pro pana Míčka, je pak adekvátní „odměnou za zběhnutí“ a smutné vyústění původně nadějné činnosti politického hnutí ANO ve Frýdku-Místku. Argumentace dvou nyní již členů radniční většiny, že přechodem k radniční většinové koalici plní volební program ANO – snížení daně z nemovitosti – je křečovitá a velmi ubohá, patří mezi často užívané fráze snažící se zdůvodnit vlastní selhání.
Jejich vyjednávání před „zběhnutím“ bych si představoval asi takto: „No my vás podpoříme, ať nemáte tak okatou podporu od komunistů, ale co za to? Radního a jednu trafiku? Dobře, ale musíme vypadat před lidmi, že k vám nepřecházíme kvůli peněz, ale kvůli tomu, abychom mohli plnit náš volební program! No tak aspoň trochu snížíme daň z nemovitosti a bude to! Dobře, platí!“
Členům zrušené místní organizace ANO, kteří jsou v zastupitelstvu, toho moc nezbylo. Možná jen taková divná pachuť v ústech. Škoda, je mezi nimi více těch, kterých je možno si i vážit. Pozdě, ale přece jen, by se však měli distancovat od politických trafik, které vznikly také jejich pomocí. Jde o padesátitisícové trafiky uvolněných předsedů finančního a kontrolního výboru (v minulých volebních obdobích měli neuvolnění předsedové těchto výborů cca 3000,- Kč měsíčně, což je asi 6% nynější „odměny“). Opoziční zastupitelé zvolení za ANO by měli navrhnout na nejbližším zasedání zastupitelstva nový bod programu týkající se zrušení těchto trafik a požadovat o zaprotokolování návrhu i svého jména. Návrh by mohl znít: „Žádám o zařazení nového bodu jednání zastupitelstva města – zrušení uvolněných funkcí předsedů kontrolního a finančního výboru. Funkce uvolněných předsedů nepřinesla žádnou pracovní činnost navíc, než tu, kterou vykonávali předchozí neuvolnění předsedové finančního a kontrolního výboru. Zřízením těchto politických trafik vznikla a dále vzniká městu materiální škoda a není žádný důvod, aby i nadále tyto funkce byly uvolněné.“
Časem se toto prohlášení může i hodit…
Z. Stolař. FraM

(publikováno na FB FraM dne 28.6.2017)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.