Ještě pár poznámek k založení dopravního podniku ve FM

Měl jsem možnost nahlédnout do materiálů zastupitelstva, které bude jednat o zřízení městského dopravního podniku ve Frýdku-Místku. Materiál „Multikriteriální analýza provozování městské hromadné dopravy“ vypracovanému pražskou firmou Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., na podkladě kterého budou zastupitelé rozhodovat, má celkem 78 stránek. V úvodu je poznamenáno, že „tento dokument byl vypracován pro jmenovaný projekt nebo jeho uvedenou část a nemělo by se na něho spoléhat nebo ho užívat k jakémukoliv jinému projektu bez provedení nezávislé kontroly jeho vhodnosti…. a dále ještě, že Mott MacDonald nepřijímá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škodu vzniklé klientovi – ať už smluvních či vyplývajících z obecných ustanovení o náhradě škody – v rozsahu, v jakém je tato zpráva založena na informacích poskytnutých třetími stranami, přičemž závěry na základě těchto informacích třetích stran byly použity pro vypracování této zprávy.“ Je to vcelku logicky napsáno, podobně na tom byl i odborný posudek týkající se ocenění 252 akcií Frýdecké skládky, a.s. na 25 milionů Kč, v něm se mimo jiné říká, že „toto ocenění akcií je způsobilé přibližně plnit zejména funkci poradenskou nikoliv cenotvornou, kdy ocenění nemůže být podkladem pro stanovení ceny“…… Firmy zpracovávající problematické záměry se vždy dobře kryjí…..
Asi je na místě otázka, za jak dlouho vy sami přečtete 78 stránek. Když půjde o detektivku, tak možná za dvě hodiny. Když půjde o odborný text, kterému rozumíte, tak možná 5 hodin. No a když půjde o odborný text, kterému nerozumíte, tak to bude možná i desítky hodin. Doufám, že se mýlím, když předpokládám, že určitá část zastupitelů (hlavně koaličních) tento materiál ani nečetla, natož aby ho kriticky studovala. Jen se tím zběžně probrouzdali a mají jasno….Jejich aktivní nasazení poznáte na zasedání zastupitelstva. Ten kdo se tím vážněji zabýval, bude mít alespoň jeden dotaz…
Já jsem se analýze chvíli věnoval. Když jsem si poté přečetl i návrh na usnesení s důvodovou zprávou, užasl jsem, kolik možných rizik a komplikací je v předkládaném materiálu vypsáno bez jakéhokoliv náznaku finanční náročnosti. Je to jako by předkladatel říkal – no nic moc o tom nevíme, je tam tolik problémů, že je nejsme schopni ani popsat, ale podepište nám ten „bianco“ šek, však my už z toho něco vykouzlíme…. No něco málo mě v „analýze“ také zaujalo, měl bych několik dotazů a připomínek, ale nejsem zastupitel, takže je nebudu všechny vypisovat. Snad jen – abych se mohl zhruba orientovat ve „výhodnosti“ zřídit městský podnik, tak bych potřeboval na stránce 31″analýzy“ jednotkové náklady u dopravních firem, které provozuje město, například město Opava. Tento údaj je pro srovnání dost důležitý. Překvapilo mě také, že s 80 řidiči, 4 dispečery a třemi pracovníky vedení je možno zvládnout tak komplikovanou firmu, jakou městský dopravní podnik nepochybně je. 90 zaměstnanců a jen jedna účetní? Tak to bude chudák, ta tak zvládne snad jen ty mzdy, ale kdo bude dělat účetnictví firmy? Kde je sekretářka, co si ten jednatel bez ní počne? Kde je ekonom, který by mohl třeba i účtovat? Kde je spousta provozních pracovníků, které „analýza“ cudně zahrnula do outsourcingových služeb? Chtěl jsem najít alespoň něco málo, podle čeho by se dalo orientovat. Tak jsem si našel výroční zprávu Městského dopravního podniku Opava, a.s. za rok 2015. A tam jsem našel i budoucnost dopravního podniku Frýdku-Místku…Při výkonu 2,9 milionu provozních kilometrů byly služby v Opavě zajištěny celkem 183 zaměstnanci! U Frýdku-Místku je počítáno s celkem 2,4 miliony kilometrů, takže kdybychom to otrocky přepočítali, tak Frýdek-Místek bude potřebovat k plnému provozu dopravního podniku cca 150 zaměstnanců. To je ale hrome výrazně vyšší číslo než uvádí „analýza“! No a nevloudila se do „analýzy“ i nějaká další chybička…?
Hlasovat pro takto nepřipravený návrh může jen dobrodruh, nebo kdo je nevývratně přesvědčen o správnosti všeho, co vedení koalice ČSSD + Naše město FM + KSČM + KDU-ČSL navrhne a předloží. Přirovnání k černé díře v městském rozpočtu si tento návrh zcela jistě zaslouží. Zlé jazyky tvrdí, že podnik je zřizován kvůli pracovním místům pro některé členy ČSSD. Doufám, že to jsou jen „řečičky“, ale na druhé straně by to byl zatím zřejmě jediný racionální důvod, proč Dopravní podnik Frýdek-Místek, s.r.o. opravdu založit.

(publikováno na FB FraM dne 7. 11. 2016)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.