Další černá díra v rozpočtu města?

Pod názvem „Frýdek-Místek leží na Klondajku“ jsem již o tom psal někdy v červnu minulého roku. Příspěvek se týkal dle mého názoru chybného záměru zřídit další komunální společnost – dopravní podnik města. Malý kousek ocituji, tehdy jsem napsal toto:
„Škoda že nemáme kompetentnější radu města. To by pak mohla místo záměru vybudovat další černou díru v rozpočtu doporučit zastupitelstvu, aby vyčlenilo experty na hospodaření ČSAD Frýdek-Místek, a.s. (tato společnost pro město FM provozuje MHD). Po ruce je zahálející finanční expert z KDU-ČSL Libor Koval (předseda finančního výboru) a kontrolní expert z KSČM Mgr. Ivan Vrba (předseda kontrolního výboru). Rada by mohla požadovat, aby trávili alespoň tři dny v týdnu 8 hodin denně v ČSAD Frýdek-Místek, a v tomto čase aby klíčovali účetnictví a navazující doklady týkající se dopravní obsluhy města. Na radnici, kde zatím sedí, by si zřejmě nikdo ani nevšiml, že tam nejsou. Jistě by pak mohli objevit ony „úniky“, kterými se místní ČSAD Frýdek-Místek „obohacuje“ a kterými někteří zastupitelé zdůvodňují nutnost vytvoření nového městského podniku. Pak by neměl být problém těmto únikům smluvně zamezit.“
No, jak se dalo s jistotou předpokládat, k realizaci výše uvedeného doporučení ohledně výše zmíněných politických trafikantů nedošlo, naopak jsem si přečetl, že v úterý 8. listopadu 2016 má být další zasedání zastupitelstva města, kde je na programu uvedeno založení Dopravního podniku Frýdek-Místek, s. r. o. Jelikož můj příspěvek na toto téma byl dosti obsáhlý, nebudu ho již více citovat. Jen musím znovu upozornit na to, že se s městskými penězi zachází dle mého názoru mnohdy nedbale a neodpovědně, bohužel jak je často u veřejných rozpočtů patrné. A že ti, kteří o tomto rozhodují, nerozhodují s náležitou péčí. A že by si mohli začít uvědomovat, že zde existuje určité riziko, že jim to někdo jednou připomene. A třeba se zeptá, proč zastupitel pro to či ono hlasoval…..
A to i po několika letech, jak se to nyní stalo mě. Letos jsem byl pozván, jako pravděpodobně více bývalých a i současných zastupitelů na kriminální policii, kde jsem odpovídal na různé (i nepříjemné) otázky týkající se jednoho hlasování před cca 8 lety (to jsem byl v zastupitelstvu města). O co přesně šlo, ještě nebudu psát, počkám, až se tento případ dostane před soud. Doufám, že to bude brzy, a že tady již nebude nějaká důkazní nouze a že padne rozsudek, který mnoha tehdejším zastupitelům nebude příjemný. A někteří zastupitelé, kteří hlasovali pro to, čemu nerozuměli nebo nechtěli rozumět, se budou zodpovídat, proč pro to zvedli ruku. A otázky, které jim mohou být položeny, mohou být i dosti nepříjemné. Například: „Proč jste tak hlasoval? Prostudoval jste si materiály? Rozuměl jste jim? Byly dle vás dostatečné? Zeptal jste se na něco? Vznesl jste nějakou připomínku? Vyžadoval jste oponentní posudek? Byl jste si vědom, že to pro město není výhodné? Věděl jste, že městu vznikne (vznikla) škoda? Hlásil jste to a vyžadoval vysvětlení a vyvození zodpovědnosti?“
No a berme to tak, že se nyní bude zřejmě soudně řešit to, co proběhlo před dlouhými osmi lety. Je však poměrně hodně případů, které jsou „těhotné“ nedbalostí, neodborností či účelovostí a které proběhly v posledních cca 6 letech. Namátkou – ztráta 5 milionů Kč z koncertu Iggyho Poppa, některé „zajímavé“ problémy týkající se řízení městských firem, „nadlimitní“ opravy, nákup akcií FS, a.s. za neskutečných 25 milionů Kč, zřízení politických trafik v městských společnostech atd. Všechny tyto případy (a několik dalších) čekají na podrobnější kritický rozbor. No a teď k tomu zřejmě přibude i zřízení Dopravního podniku Frýdek-Místek, s.r.o. Přeji všem zastupitelům, kteří jsou nějak zaangažováni ve výše uvedených případech, dobré spaní. Já bych ho neměl…

(publikováno na FB FraM dne 3. 11. 2016)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.