Bylo, nebylo

V jakémsi městě pod horami projevil po delším váhání jeden developer nezájem o stavební pozemky v lukrativní lokalitě, možná i kvůli tomu, že nebyly zasíťované a náklad na toto zhodnocení by mu nepřinesl očekávaný zisk. Na radnici (v radě) v tomto městě však v té době (před 7 lety) seděli opravdoví šíbři („šibalové“?) ze dvou nejsilnějších levicových stran, kteří začali počítat. A za pomoci úředníků města se i dopočítali. Rozhodli se odměnit své známé a pomocníky prodejem těchto pozemků a možná za to i něco získat. Zadarmo přece ani kuře nehrabe? Jak to ale udělat, aby pozemky byly levné a přitom se na nich dalo stavět (čili aby byly „zasíťované“)? K tomu bylo potřeba zvlášť rafinovaného postupu. Bylo třeba vytvořit mlžnou clonu a dokonalou strategii prodeje. Prvním krokem bylo vytvoření úzké skupiny „zasvěcených“, mezi které byly pozemky rozparcelovány. Podmínkou vstupu do tohoto klubu byla příslušnost k úřednické elitě popřípadě příslušnost k vládnoucím politickým stranám (ČSSD + KSČM) a samozřejmě také zákon omerty o tomto postupu. Stavební parcely z této oblasti byly až na malé výjimky „přiděleny“ v době, kdy veřejnost o možnosti koupě těchto pozemků neměla ani ponětí (mohla to zjistit až později oznámením na úřední desce). Druhým krokem šibalů bylo zajištění přijatelné ceny. „Chybou“ jedné úřednice města byly tyto pozemky odhadnuty na cca 350,- Kč/m2. „Chybou“ její jednání zmiňuji proto, že se našim šibalům cenový odhad nehodil do krámu. Úřednice sice postupovala v zájmu města, ale pozemky musely být prodány za nižší cenu! Takže se šibalové dohodli, že úřednici pokárají za překročení pravomocí a že cenu určí podle nějakých „zásad pro prodej nemovitostí“, které se pro snížení ceny dokonale hodily. To že zásady vycházejí ze starších prodejů pozemků a znaleckých posudků a že by tedy nový znalecký posudek měl být nadřazen oněm „zásadám“, nijak neřešili. Dohodli se na ceně 240,-Kč/m2 (plocha zastavěná stavbou) a na ceně 190,- Kč/m2 (ostatní plocha – např. zahrada) a podařilo se jim přesvědčit i váhající členy rady města (ne všichni byli ihned pro tuto kulišárnu), aby nakonec s nově navrženou cenou souhlasili. Klíčový argument nízké ceny odhadu (350,- Kč/m2) i ještě nižší ceny dle „zásad prodeje“ 240,- Kč/m2 a 190,- Kč/m2 byl stejný – pozemky nejsou zasíťované, chybí infrastruktura, takže proto se prodávají tak levně. Zde musíme uvést, že zasíťovaný pozemek v zajímavé lokalitě města může klidně dosáhnout i částky kolem 1000 Kč/m2. Ještě před schválením prodeje na zastupitelstvu si šibalové v radě schválili vypracování projektové dokumentace pro „zasíťování“ oněch diskutovaných stavebních parcel. Samotné zasíťování se pak provedlo během následujících dvou let za bratru „směšnou částku“ cca 30 milionů Kč.
Zastupitelstvo prodej schválilo…Šibalům se tak podařil husarský kousek, prosadit na zastupitelstvu města schválení prodeje nezasíťovaných městských pozemků a zároveň zajistit z peněz města jejich zasíťování. A to takovým brilantním způsobem, že o nich jedna členka zastupitelstva z ČSSD napsala: „Zastupitelé, tedy i já, hráli roli užitečných záměrně neinformovaných idiotů“.
Chybělo jen málo a něco takového by se neprovalilo. Na pár měsíců ale radnice malinko změnila politický kurs (do vedení města se dostal primátor zvolený za ANO) a obdržel informace, které jej vedly k podání trestního oznámení na výše uvedené skutečnosti. A když se za pár měsíců nato dostala k moci staronová koalice ČSSD + KSČM + Naše město FM + KDU-ČSL, tak toto trestní oznámení už nemohla zrušit. A i když soud může rozhodnout, že tito šibalové jsou „křišťálově čistí“, prostého člověka jen jímá hrůza – kolik takovýchto „kulišáren“ se těmto šibalům již podařilo provést? Kolik jich jim už beztrestně prošlo? A v případě, že budou pokračovat na radnici v obdobných postupech a personálním složení i nadále, kolik dalších věcí týkajících se porušování povinností při správě městského majetku jim ještě projde či bude promlčeno?
Jistě se dovtípíte, co je to za radnici města, na které mnozí tito šibalové dodnes sedí.

(publikováno na FB FraM dne 16. 12. 2016)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.