Dopravní podnik FM

Už jsem o tom dvakrát psal, takže kdo si chce přečíst mé názory na vznik Městského dopravního podniku ve FM, nechť se laskavě podívá na příspěvky pod názvem „Frýdek-Místek leží na Klondajku“ (23. 6. 2015). nebo „Ještě pár poznámek k dopravnímu podniku“ (7. 11. 2016). Vůbec mě netěší, že co jsem hypoteticky předvídal, se zčásti potvrdilo. Netěší mě to proto, že zase vylétlo okny radnice nemálo stotisíců možná i milionů korun na přípravu a rozjezd dle mého názoru zbytečného Dopravního podniku FM. Na druhé straně musím snad poprvé ocenit přístup politického hnutí Naše město FM, které se proti tomuto finančnímu dobrodružství postavilo, ať již jsou jeho důvody jakékoliv. Já totiž nevěřím na nějaké „ideologicky“ zabarvené tvrzení, že strategické služby pro občany musí být v rukou města. Nemusí. V rukou města jsou peníze a musí tam být dostatečný počet kvalifikovaných lidí, aby za ty peníze koupili pro město nejvýhodnější a nejkvalitnější a možná i nejlevnější službu. Kdybychom totiž podlehli tomuto ideologickému směru komunálního podnikání – budeme za čas kupovat třeba i teplárnu ve Sviadnově či ve stylu zřízení dopravního podniku stavět nějaký takový zdroj na výrobu tepla ve městě? To je přece taky strategicky důležitá služba! Možná bychom mohli vlastnit a vést i taxislužbu. Vždyť je to taky služba občanům a mohlo by se to výhodně doplňovat s dopravním podnikem, vždyť tam, kde v autobuse jezdí dva nebo tři lidé by bylo levnější nasadit taxíka… A takových strategických služeb bychom ještě našli a určitě bychom skončili u nemocnice, kterou jsme kdysi (město FM) s velkými potížemi a velkými finančními náklady vraceli s ulehčením státu…. Jen by nám nakonec na provoz všech těch strategických městských podniků nestačily ty městské peníze.

Stále nemohu pochopit, proč tak vynikajícího odborníka jako je pan Jan Širc, (jak je prezentován ve Zpravodaji RM FM č. 23/2017), nemůžeme opravdově využít? Klidně bych mu i nechal jeho (prý) šedesátitisícový plat, ale dal bych mu jiný úkol než zřizovat nesmyslné. Domluvil bych s ČSAD ve FM nějakou kancelář, kde by seděl a hlídal, propočítával a kontroloval náklady osobní přepravy, kterou pro nás ČSAD vykonávají. A čert by v tom byl, aby nezjistil, kde nás ČSAD „berou na hůl“ a kde by se městské peníze daly ušetřit. Možná by si nakonec na svůj nemalý plat i vydělal. A zcela určitě by se městská doprava s ČSAD FM dostala k menším nákladům, než za které nyní chce provozovat tuto službu Dopravní podnik FM (a to navíc bez započetí některých vážných finančních rizik!).

Poznámka: původně jsem si myslel, že by tuto kontrolu u ČSAD Frýdek-Místek mohli provádět dva političtí trafikanti – vedoucí finančního a vedoucí kontrolního výboru. Asi jsem to trochu přehnal, zřejmě je únik městských peněz příliš nezajímá a možná že dané problematice ani nerozumí. Alespoň to vyplývá z jejich dosavadní činnosti, protože v opačném případě by tam jistě už osobně realizovali mnoho kontrol. Ale možná na to ani nemají čas 🙂. Jednodušší je i pro ně zřejmě zřídit městský dopravní podnik a odsouhlasit k jeho činnosti pár milionů z městské pokladny. Ale pan Jan Širc jako kontrolor nákladů osobní dopravy pro město FM u ČSAD FM – to by bylo určitě jiné kafe!

Z. Stolař, FraM

(publikováno na FB dne 22. 12. 2017)

 

Tak už je to tady

Na našich webových stránkách jsem dříve uveřejnil příspěvek pod názvem „Bylo, nebylo…“ Popisoval jsem tam možný nekalý záměr některých šibalů ze zastupitelstva města Frýdku-Místku při prodeji městských pozemků v roce 2009. Prodej byl nakonec realizován, ale pochybnosti zdali bylo všechno dle platných zákonů a náhodou někdo nebyl zvýhodněn, zůstaly. Šlo o velice sofistikovaný způsob prodeje městských pozemků pro stavbu rodinných domků, ze kterého následně vyvodila jedna členka zastupitelstva z ČSSD tento závěr: „Zastupitelé, tedy i já, hráli roli užitečných záměrně neinformovaných idiotů“.

O přesně cíleném a mnohým zastupitelům „utajeném“ postupu výběru kupujících a také o ceně nižší než byl zadaný znalecký posudek, jsem v již zmíněném článku podrobně psal. Nyní dochází v tomto případě k zásadnímu posunu. O tom, zdali to bylo všechno v pořádku, bude rozhodovat soud. V říjnu tohoto roku začíná hlavní líčení u Okresního soudu ve Frýdku-Místku, který některá výše uvedená závažná obvinění buďto potvrdí nebo zamítne. Obviněno je osm členů tehdejší rady města, mezi nimi je i bývalý primátor, bývalá primátorka i současný primátor.

K tomuto líčení jsem předvolán jako svědek. V roce 2006 až 2010 jsem byl řadovým zastupitelem a účastnil jsem se jednání zastupitelstva, ve kterém byl prodej schvalován. Je pravděpodobné, že jako svědci budou vypovídat i ostatní členové tehdejšího zastupitelstva.

Z. Stolař, FraM

(publikováno na FB FraM dne 6.9.2017)

ANO – je to průser (nekrolog zastupitelského klubu ANO ve FM)

Hvězdné vítězství politického hnutí ANO v komunálních volbách ve Frýdku-Místku v roce 2014 se mění v hořkou porážku. Připomeňme si, že hnutí v těch volbách obdrželo celkem 15 mandátů a že mu stačilo k sestavení koalice na radnici jen získat dalších 7 zastupitelů. Hned na začátku se mu podařilo sestavit koalici s ČSSD a obsadilo post primátora města. Nevíme, zdali zástupci hnutí byli důvěřiví, naivní, nebo opiti vítězstvím, každopádně však podcenili sílu koalice ČSSD+VV+KDU-ČSL s tichou podporou KSČM z minulého volebního období a hlavně sílu jejich vzájemných „obchodně-politických“ vztahů. Zpočátku to vypadalo nadějně, že se něco ve městě změní, že se protřesou zatuchlé a podezřelé vztahy a kamarádšofty, ale v podstatě se situace změnila k horšímu. Že se na zřízení staronové koalice cílevědomě pracovalo v zákulisí delší dobu, o tom svědčí dnes již dobře známý „vagónkový“ telefonní rozhovor mezi panem Pobuckým a panem Víchem, o kterém jsme tady již podrobně psali. Hnutí ANO tak můžeme ocenit jen za dílčí úspěchy v rozplétání složitých klientelistických vazeb a obchodů. Jedním úspěchem hnutí ANO ve FM je zatím ještě nepravomocné odsouzení zakladatele místní buňky Věcí veřejných a politického hnutí Našeho města FM pana Vícha za dotační podvod týkající se dotace města pro hokejový klub HC Frýdek-Místek. Ještě jedna významná „kauza“ by bez hnutí ANO nebyla řešena a tou je prodej pozemků města na ulici Horní předem vybraným známým. Obvinění jsou všichni radní, kteří tuto funkci zastávali v roce 2009. Soudní jednání nás ještě čeká, je nutno ale uvést, že je to z doby koalice ČSSD a KSČM, takže radní jsou z těchto stran. Možná, že se hnutí ANO podařilo i ještě něco více, v tom mě klidně může někdo doplnit.
Je zřejmé, že za neúspěchem hnutí ANO v komunální sféře FM stojí vedle vlastní nezkušenosti také nechuť větší poloviny ostatních zastupitelů města k možné změně ve vedení města, ze které by mohlo hrozit šetření některých kauz, kontrola starších výběrových řízení a prošetření některých zbytečných ztrátových akcí. Mohlo by také dojít k nepříjemné diskusi týkající se personálního obsazování některých úřednických funkcí na magistrátu a také pracovních míst v příspěvkových a obchodních společností města. Nejsou tam náhodou i jedinci, kteří mají práci jen díky legitimaci ČSSD? Mohly by být vyvozeny důsledky i z nehospodárného řízení některých městských obchodních společností a mohli být objeveni i další kostlivci. Nic z toho se stávajícím stranám (ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a nástupcům Věcí veřejných – Našemu městu FM) nehodilo do krámu.
Hnutí ANO zvláštním způsobem sedlo na lep „starým harcovníkům“ a ze začátku neudělalo příliš rozumné kroky. Zatím není příliš jasné, proč přistoupilo ke zřízení politických trafik, jednak uvolněných předsedů finančního a kontrolního výboru a pak i trafik v městských společnostech. Nasadit do Distepu dva „uvolněné“ členy představenstva s padesátitisícovým platem, to bylo zřejmě „úplně“ mimo mísu. Ještě, že těm dvěma „neumětelům“ nestačil ten obrovský plat, mobil, kancelář a „chtěli“ ještě i stravenky na oběd! Nešťastně však tuto prebendu dopsali na již podepsanou smlouvu a to zase naštěstí pro občany Frýdku-Místku, kteří jsou vytápěni Distepem, a.s. způsobilo jejich pád (jinak bychom v teple platili na jejich platy navíc ročně cca 1,6 mil. Kč). Pardon, asi pan Ing. Jiří Vzientek z ČSSD, ze Sviadnova, který obsadil jednu tuto trafiku, neumětelem nebude. Ostatně údajně třetí místo na kandidátce našeho kraje do Poslanecké sněmovny ČR za ČSSD v letošních podzimních volbách o nějakých schopnostech svědčí. Ale pořád mi ještě vrtá hlavou, jak může občan Sviadnova dostat politickou trafiku v jiném městě? To musí mít na přátele a přítelkyně z ČSSD ve FM „pořádné argumenty“!
Všichni zastupitelé „starých stran“ se postavili proti hnutí ANO, které jako jediný politický subjekt zůstalo v opozici. Pak již bylo jen otázkou času, zdali se i mezi členy klubu ANO najdou „politicky“ zdatní jedinci, kteří za peníze a určitý vliv zběhnou ke staronovým vítězům. Tak se také stalo, po téměř třech letech se našli dva „Quislinkové“. Musíme jim ale přiznat, že to nejsou žádní jelimánci. Dokázali včas požádat o přeřazení z místní do oblastní organizace ANO, protože byli zřejmě informováni, že místní frýdecko-místecká organizace ANO bude zrušena (o důvodech zrušení nic moc nevíme). A tak se také stalo, takže jsme svědkové, kdy vítězí dva menševici (J. Ryška a J. Míček), čili dva správné postoje proti třinácti zřejmě nesprávným postojům zbývajících zastupitelů zvolených za hnutí ANO. Okamžité získání politické trafiky s padesátitisícovým platem pro pana Ryšku a členství v radě pro pana Míčka, je pak adekvátní „odměnou za zběhnutí“ a smutné vyústění původně nadějné činnosti politického hnutí ANO ve Frýdku-Místku. Argumentace dvou nyní již členů radniční většiny, že přechodem k radniční většinové koalici plní volební program ANO – snížení daně z nemovitosti – je křečovitá a velmi ubohá, patří mezi často užívané fráze snažící se zdůvodnit vlastní selhání.
Jejich vyjednávání před „zběhnutím“ bych si představoval asi takto: „No my vás podpoříme, ať nemáte tak okatou podporu od komunistů, ale co za to? Radního a jednu trafiku? Dobře, ale musíme vypadat před lidmi, že k vám nepřecházíme kvůli peněz, ale kvůli tomu, abychom mohli plnit náš volební program! No tak aspoň trochu snížíme daň z nemovitosti a bude to! Dobře, platí!“
Členům zrušené místní organizace ANO, kteří jsou v zastupitelstvu, toho moc nezbylo. Možná jen taková divná pachuť v ústech. Škoda, je mezi nimi více těch, kterých je možno si i vážit. Pozdě, ale přece jen, by se však měli distancovat od politických trafik, které vznikly také jejich pomocí. Jde o padesátitisícové trafiky uvolněných předsedů finančního a kontrolního výboru (v minulých volebních obdobích měli neuvolnění předsedové těchto výborů cca 3000,- Kč měsíčně, což je asi 6% nynější „odměny“). Opoziční zastupitelé zvolení za ANO by měli navrhnout na nejbližším zasedání zastupitelstva nový bod programu týkající se zrušení těchto trafik a požadovat o zaprotokolování návrhu i svého jména. Návrh by mohl znít: „Žádám o zařazení nového bodu jednání zastupitelstva města – zrušení uvolněných funkcí předsedů kontrolního a finančního výboru. Funkce uvolněných předsedů nepřinesla žádnou pracovní činnost navíc, než tu, kterou vykonávali předchozí neuvolnění předsedové finančního a kontrolního výboru. Zřízením těchto politických trafik vznikla a dále vzniká městu materiální škoda a není žádný důvod, aby i nadále tyto funkce byly uvolněné.“
Časem se toto prohlášení může i hodit…
Z. Stolař. FraM

(publikováno na FB FraM dne 28.6.2017)

Dar z nebes

Ne dnes nebudeme psát o KDU-ČSL, i když by na to nadpis mohl ukazovat. Navíc figurková rošáda je už na radnici zrealizována. Dnes se podíváme na „výhodnou“ koupi bývalé Záložny na Palackého ulici ve FM našimi komunálními zástupci. Už dlouhých cca 15 let visí na této budově nadpis „na prodej“ a já jsem si snad stokrát kladl otázku, kdo tuto budovu a za jakým účelem může koupit. Budovu značně zchátralou, bez parkoviště a vedle hlavní cesty. Budovu koncepčně nevhodnou na jakoukoliv prodejní či administrativní činnost, protože původně zde byly byty, které byly později přebudovány na většinou průchozí kanceláře. Tedy budovu bez jakéhokoliv současného smysluplného využití. Při úvahách o možném kupci jsem nejdříve tipoval nějakého podivného snílka, který neví co s penězi, ale nakonec jsem se přiklonil k názoru, že půjde o postupnou degradaci budovy, kterou před konečným zánikem zachrání jen její darování státu či městu. Se samozřejmým předpokladem, že ji obdarovaný subjekt za nemalé prostředky zrenovuje (třeba opětovně na byty). Jak jsem byl se svými úvahami mimo, se teď ukázalo – budovu s okolními pozemky kupuje – a to za „pakatel“ 13 500 000,- Kč město Frýdek-Místek. A podívejme se na zdůvodnění, proč ji kupuje!
Tak třeba:
„Dle vyjádření Jakuba Tichého, ředitele příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“ vyplývá, že
• Pro některé druhy kulturních činností je Národní dům (dále také „ND“) se stávajícími parametry kapacitně nedostačující. Městské kulturní zařízení by prostory v budově bývalé Záložny využilo pro:
o Krátkodobé nájemní akce.
o Dlouhodobé nájmy: spolková a divadelní činnost, zkušebny, ateliéry.
o Vlastní kulturní akce: kurzovní činnost, akce pro děti a seniory atd.
o Jako prostor pro výstavy – městu dlouhodobě chybí městská galerie, či vůbec důstojný výstavní prostor, který by splňoval současné bezpečnostní a estetické nároky.
• Sousedství Záložny a Národního domu s sebou nese mnoho výhod:
o Nabízí se obě budovy stavebně propojit (v minulosti takové propojení existovalo).
o Pak je možnost sdílet s ND existující provozní zázemí, což bude jednodušší a levnější, než kdyby objekt fungoval samostatně.
o Totéž platí pro personální zajištění provozu: úklid, recepce, technici/nosiči a další personál. Personální nároky tedy vzrostou jen mírně.
o Všichni zaměstnanci budou pracovat v jednom areálu, což znamená i snazší řízení a plánování.
o V ND už nyní sídli celá naše organizace a je zde stálý denní provoz – nová stavba tak nebude odříznutá a bude s jistotou denně „žít“.
o Majetek bude lépe zabezpečen – současný neuspokojivý stav Záložny s sebou nese bezpečnostní rizika i pro sousední Národní dům.“
Pan ředitel ND zřejmě dostal příkazem, aby dal ke koupi Záložny adekvátní kladné zdůvodnění. My si ale klidně můžeme dovolit s těmito argumenty nesouhlasit….
Jo, jestli ty dlouhodobé i krátkodobé nájmy budou zdarma nebo zcela zdarma, pak ano, zájemců bude více než dost. Ale jak už jsem výše psal, tak byty přebudované na kanceláře jsou krajně nevhodné prostory nejen pro administrativní ale samozřejmě i pro kulturní činnost. Přízemí, které sloužilo pro styk s lidmi pracujícími s penězi, by se nepochybně dalo využít k podobnému účelu včetně trezoru, ale vidět tam v této chvíli třeba výstavní síň, to chce opravdu velkou představivost. Buďto představivost nebo velké peníze. Tady se nám zřejmě cudně zamlčují náklady na opravu této výhodné koupě – čti „danajského daru“. Náklady budou jistě v desítkách milionů korun, jinak 20 let chátrající velkou budovu do provozu neuvedete. To že bude stavba denně „žít“ lze s úspěchem pochybovat. Prostory v Národním domě jsou vytíženy možná z 60%-70% a přidávat k tomuto nevytížení další metry čtvereční je jen plýtvání prostorem a penězi. Další připomínky a „výhody“ jsou spíše důvody pro lidi nepříliš znalé. To že obě budovy byly spojeny, je pravdou, ale že by jedny dveře v třetím podlaží mezi oběma budovami vedly k většímu vytížení nebo k nějakým výhodám, o tom se dá s úspěchem pochybovat. I když těch dveří může být i více. Co je zřejmé – značně se navýší provozní výdaje. Samozřejmě se navýší počet provozních pracovníků. A jaká bezpečnostní rizika vznikají z neuspokojivého stavu Záložny? Že spadne? Od toho snad máme stavební úřad, aby nařídil vlastníkovi opravy, ne? Že se někdo probourá do Národního domu? Co by tam tak mohl vzít? Nedaly by se ty důvody proč koupit „Záložnu“ specifikovat tak nějak s rozumem? Jestli to tedy vůbec lze. Zde uvedené argumenty pro koupi jsou jen pouhými obecnými frázemi.
A pro koho je tento prodej oním „darem z nebes“? Pro akciovou společnost Frygestu. Frygestu vlastní z 50,5% akciová společnost KOMPAS OK (výpis z výroční zprávy za rok 2015). Za rok 2015 měla akciová společnost Frygesta ztrátu 2 219 000,- Kč při neuhrazené ztrátě minulých let ve výši 34 230 000,- Kč. Já sám jsem kdysi veden naivním lokálním snílkovstvím vložil pár kupónů v jedné vlně kupónové privatizace do Občanského kapitálového fondu KOMPAS, a.s., který se posléze změnil na KOMPAS – OK investiční fond, a.s. a následně na KOMPAS OK, a.s. No a od roku 2000 jsem šťastným vlastníkem akcií Frygesty, a.s. v ceně 12 000,- Kč, které jsem nějak od některého z těch KOMPASů získal jako „plnohodnotnou náhradu“ za své kupónové body. Poslední informace o cenách akcií Frygesty ukazují, že jsou údajně obchodovány v ceně 20,- Kč za 1 tisíc Kč nominální hodnoty. Terno ne?
Dosud a.s. Frygesta nějakou „dividendu“ nevyplatila a můžeme pochybovat, že se tak někdy stane. Že by se situace náhle změnila a po tak tučném jednorázovém příjmu společnosti nějaká dividenda bude? Ale kdeže, peníze nepochybně budou sloužit nejspíše výplatám funkcionářů společnosti a možná trochu k vyrovnání ztráty společnosti a bůh ví, čemu ještě. K malé změně pohybu financí ve společnosti bychom s dalšími Diky (držiteli kuponových knížek, kteří své body kdysi investovali do Kompasu) potřebovali experty z naší radnice. No právě ty, kteří zdůvodňovali odkoupení „trhem nezhodnoceného“ minoritního podílu městské akciové společnosti Frýdecké skládky za neuvěřitelných 25 milionů Kč. Tehdy hrozili možným „nepřátelským převzetím minoritním vlastníkem“, čili zřejmě aktem, o kterém si mysleli či myslí, že je běžný a snadný. No a teď by se ti experti mohli ukázat. Klidně jim věnuji ty svoje „cenné“ akcie Frygesty a.s. když mi ukáží v reálu „převzetí společnosti minoritním akcionářem od akcionáře, který vlastní více než 50% akcií“. Když se jim to podaří, tak vedle díků Diků (za případnou dividendu) mají nějaké pracovní místo na Wall Streetu jisté….
Fuj – to jsem se zase nechal unést. No už jsem se probudil. Ale proč z nás radnice opakovaně dělá nepřemýšlející či nesvéprávné jedince?
Z. Stolař, politické hnutí FraM

(publikováno na FB FraM dne 20. 3. 2017)

Je vám líto pana Kovala?

Na webu jsme si mohli přečíst, že náměstek primátora Frýdku-Místku Libor Koval (KDU-ČSL) boural se služebním autem o minulém víkendu opilý. Policisté mu měli naměřit přes dvě promile alkoholu v dechu a nakonec skončil na záchytce. No, zatím nevíme, zdali jsou ty promile opravdu potvrzené, ale dvě promile alkoholu v krvi je u člověka nenavyklého pití těžký stupeň opilosti (pevně věříme, že můžeme psát „nenavyklého pití“, protože u člověka „navyklého pití“ je to „jen“ střední stupeň opilosti a nemůžeme si přece dovolit myslet si o náměstkovi našeho magistrátního města, že je „navyklý pití“). Určitě si můžeme říci, že nehoda se může stát každému. To je pravda. Ale komu z nás se poštěstí řídit služební vůz ve stádiu těžkého stupně opilosti? Jak by k tomuto provinění asi přistupoval jeho zaměstnavatel v normální práci? Určitě by šlo o hrubé porušení pracovní kázně s velmi pravděpodobným propuštěním. Pikantní je, že na magistrátu má pan Koval mimo jiné v kompetenci protidrogovou agendu a prevenci kriminality. Alkohol je u nás nejrozšířenější drogou. Zřejmě ho do této funkce a k této agendě jmenovali zastupitelé, kteří ho trochu znali a kterým se líbí, když se kozel stane zahradníkem anebo si řekli – s alkoholem má své zkušenosti, tak té problematice bude určitě rozumět.
Ještě bychom si mohli všimnout jedné věci. Pan Koval byl dříve uvolněný předseda finančního výboru. Je to ta politická trafika, o které jsme zde již psali, snad jen připomenu, že jde o práci snů. Plat měsíčně 48 000,- Kč, práce tam na deset hodin měsíčně a odpovědnost žádná. Dříve (od roku 1990 až do roku 2014 (24 let!!!)) byl předseda finančního výboru „neuvolněn“ a měl měsíční odměnu do cca 3000,- Kč. Asi vám ušlo, stejně jako mi, že práce snů panu Kovalovi nestačila. Bylo třeba trafiku vyšperkovat. Takže rada města mu schválila nové služební auto. Předseda finančního výboru sice nikam nemusí jezdit, a na tu jednu jízdu za měsíc by si snad mohl půjčit referenční vůz magistrátu. Ale to by zřejmě nebylo ono. Dále jenom můžeme spekulovat, že jde o stejný vůz, se kterým nyní již jako náměstek primátora boural. No a co? Vůz se opraví, kolegové zastupitelé z ČSSD a Našeho města FM jej podrží ve funkci a městu zůstane jen zajímavý odér, že jej zastupuje protidrogový specialista, který po těžké opilosti, ve které způsobil dopravní nehodu, strávil noc na záchytce. No řekněte, které město to má?

(publikována na FB FraM dne 2. 3. 2017)

Z. Stolař, FraM

Ilumináti ve Frýdku-Místku!

V jedné diskusi na FB jsem byl upozorněn jednou z přispěvovatelek na to, že z webu zmizel záznam telefonního rozhovoru z YouTube mezi panem Pobuckým a panem Víchem týkající se povolebního vyjednávání v našem městě FM někdy koncem roku 2014 a byl nahrazen tímto textem: „ OMLUVA primátoru Pobuckému a Lukáši Víchovi. Zvukový záznam s názvem Jak se dělá politika ve Frýdku-Místku, který zde byl umístěn, měl poškodit primátora Pobuckého a pana Vícha. Podle posudku znaleckého ústavu se jednalo o nelegálně upravené hlasy těchto osob. Majitel anonymního účtu na YouTube odstranil tento účelově vytvořený podvrh, aby nedocházelo k páchání trestného činu. Případné další šíření podvrhu naplňuje znaky trestného činu a bude následně řešeno Policií ČR v trestněprávní rovině a dále bude podána obžaloba v občanskoprávní rovině.“
No už jsem se pomalu začal obávat, že onen zmíněný záznam telefonního rozhovoru mezi panem Pobuckým a panem Víchem je pravdivý. Nikdy jsem tomu ale „někde hluboko“ samozřejmě neuvěřil! Zmiňme se jen stručně, o čem v tom telefonátu šlo, a jak to snad doposud někteří („mylně“) chápali. Jednalo se o povolební vyjednávání, kdy hrozilo, že pan Pobucký (ČSSD) přijde o svoji funkci primátora a ke vší té hrůze bude muset jít někam pracovat. Pan Vích tehdy zastával post hlavního vyjednavače za hnutí Naše město FM a zrovna jednali s hnutím ANO o vytvoření koalice. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci, a když pan Pobucký zjistil, že se rodí koalice ANO, Naše město FM a KDU-ČSL, zdálo se mu, že musí něco udělat, jen aby nezůstal stranou. Rozhodl se proto nahrát rozhovor se svým kamarádem a tento záznam podhodit někomu z hnutí ANO, aby ukázal na věrolomnost pana Vícha a na nevěrohodnost vůbec celého politického hnutí Naše město FM. V dnes již odstraněné nahrávce byl slyšet ustaraný hlas pana Pobuckého, kdy se jako služebník a podřízený ptá svého gurua – pana Víchy, co vlastně má dělat a co dělá pan Vích pro to, aby on – jeho kamarád Pobucký – nevypadl zcela z radničního dění. Nakonec to končilo tím, že se pan Vích postará o dnes již legendární „vagónky“ (úplatné zastupitele) a že vše dobře (pro pana Pobuckého) skončí.
Už dříve mi vůbec nešlo do hlavy, proč by pan Pobucký tajně nahrával svého kamaráda pana Vícha a pak někomu tuto nahrávku zasílal. Jen „ztroskotanci a samozvanci“ by se snad mohli domnívat, že něco tak podlého by mohl udělat člověk tak křišťálově čistý jako je náš primátor ze sociální demokracie pan Pobucký. Člověk, který zradí svého kamaráda jen proto, aby se sám dostal k politickému lizu, se snad v našem městě vůbec nevyskytuje. Takže hned od počátku, se mi to zdálo nějak podezřelé. No a konečně jsem se dozvěděl pravdu!
Jde o konspirativní čin iluminátů, kteří vše naaranžovali. Někdo, asi šéf té konspirační bandy, zaplatil slušnou částku někomu, kdo sepsal rozsáhlý fiktivní telefonní rozhovor. Musel to být ale někdo znalý věci, protože některá fakta, která zazněla v telefonním hovoru, znali jen samotní vyjednávači volebních stran a hnutí. Následně po sepsání tohoto „fiktivního“ rozhovoru, musel šéf sehnat dva velmi schopné imitátory, kteří dokonale napodobili hlasy pana Pobuckého a pana Vícha. No a nakonec musel režisér v nějakém zvukovém studiu to vše nahrát. Vzalo to jistě hodně času, vždyť kolikrát se dialogem museli chudáci imitátoři zabývat, než se dostali k takovéto dokonalosti? Poté se musela nahrávka upravit, odstranit chyby, přidat podpůrné zvuky (např. vyzvánění telefonu) a pak teprve mohla jít do světa. Postup při „účelově vytvořeném podvrhu“ je tedy zřejmý, zatím není jasné jen to, proč to všechno ten iluminátor tak složitě dělal.
Teď jsem se někde náhodou doslechl, že prý už šéf té zločinné iluminátorské bandy chystá další akci. Tentokrát se má natáčet verze filmu „Blbější, než jsme si mysleli“. Podle předběžných informací budou mít vstup do kina bezplatný všichni ti, kteří uvěří, že výše uvedený telefonát nebyl pravdivý, ale že šlo jen o dlouho připravovanou a detailně provedenou konspirací.
Jinak se omlouvám iluminátům, zde mi literárně slouží jen k popisu první úžasné frýdeckomístecké konspirativní teorie.
Z. Stolař, FraM

(publikováno na FB Fram dne 30. 1. 2017)

Bylo, nebylo

V jakémsi městě pod horami projevil po delším váhání jeden developer nezájem o stavební pozemky v lukrativní lokalitě, možná i kvůli tomu, že nebyly zasíťované a náklad na toto zhodnocení by mu nepřinesl očekávaný zisk. Na radnici (v radě) v tomto městě však v té době (před 7 lety) seděli opravdoví šíbři („šibalové“?) ze dvou nejsilnějších levicových stran, kteří začali počítat. A za pomoci úředníků města se i dopočítali. Rozhodli se odměnit své známé a pomocníky prodejem těchto pozemků a možná za to i něco získat. Zadarmo přece ani kuře nehrabe? Jak to ale udělat, aby pozemky byly levné a přitom se na nich dalo stavět (čili aby byly „zasíťované“)? K tomu bylo potřeba zvlášť rafinovaného postupu. Bylo třeba vytvořit mlžnou clonu a dokonalou strategii prodeje. Prvním krokem bylo vytvoření úzké skupiny „zasvěcených“, mezi které byly pozemky rozparcelovány. Podmínkou vstupu do tohoto klubu byla příslušnost k úřednické elitě popřípadě příslušnost k vládnoucím politickým stranám (ČSSD + KSČM) a samozřejmě také zákon omerty o tomto postupu. Stavební parcely z této oblasti byly až na malé výjimky „přiděleny“ v době, kdy veřejnost o možnosti koupě těchto pozemků neměla ani ponětí (mohla to zjistit až později oznámením na úřední desce). Druhým krokem šibalů bylo zajištění přijatelné ceny. „Chybou“ jedné úřednice města byly tyto pozemky odhadnuty na cca 350,- Kč/m2. „Chybou“ její jednání zmiňuji proto, že se našim šibalům cenový odhad nehodil do krámu. Úřednice sice postupovala v zájmu města, ale pozemky musely být prodány za nižší cenu! Takže se šibalové dohodli, že úřednici pokárají za překročení pravomocí a že cenu určí podle nějakých „zásad pro prodej nemovitostí“, které se pro snížení ceny dokonale hodily. To že zásady vycházejí ze starších prodejů pozemků a znaleckých posudků a že by tedy nový znalecký posudek měl být nadřazen oněm „zásadám“, nijak neřešili. Dohodli se na ceně 240,-Kč/m2 (plocha zastavěná stavbou) a na ceně 190,- Kč/m2 (ostatní plocha – např. zahrada) a podařilo se jim přesvědčit i váhající členy rady města (ne všichni byli ihned pro tuto kulišárnu), aby nakonec s nově navrženou cenou souhlasili. Klíčový argument nízké ceny odhadu (350,- Kč/m2) i ještě nižší ceny dle „zásad prodeje“ 240,- Kč/m2 a 190,- Kč/m2 byl stejný – pozemky nejsou zasíťované, chybí infrastruktura, takže proto se prodávají tak levně. Zde musíme uvést, že zasíťovaný pozemek v zajímavé lokalitě města může klidně dosáhnout i částky kolem 1000 Kč/m2. Ještě před schválením prodeje na zastupitelstvu si šibalové v radě schválili vypracování projektové dokumentace pro „zasíťování“ oněch diskutovaných stavebních parcel. Samotné zasíťování se pak provedlo během následujících dvou let za bratru „směšnou částku“ cca 30 milionů Kč.
Zastupitelstvo prodej schválilo…Šibalům se tak podařil husarský kousek, prosadit na zastupitelstvu města schválení prodeje nezasíťovaných městských pozemků a zároveň zajistit z peněz města jejich zasíťování. A to takovým brilantním způsobem, že o nich jedna členka zastupitelstva z ČSSD napsala: „Zastupitelé, tedy i já, hráli roli užitečných záměrně neinformovaných idiotů“.
Chybělo jen málo a něco takového by se neprovalilo. Na pár měsíců ale radnice malinko změnila politický kurs (do vedení města se dostal primátor zvolený za ANO) a obdržel informace, které jej vedly k podání trestního oznámení na výše uvedené skutečnosti. A když se za pár měsíců nato dostala k moci staronová koalice ČSSD + KSČM + Naše město FM + KDU-ČSL, tak toto trestní oznámení už nemohla zrušit. A i když soud může rozhodnout, že tito šibalové jsou „křišťálově čistí“, prostého člověka jen jímá hrůza – kolik takovýchto „kulišáren“ se těmto šibalům již podařilo provést? Kolik jich jim už beztrestně prošlo? A v případě, že budou pokračovat na radnici v obdobných postupech a personálním složení i nadále, kolik dalších věcí týkajících se porušování povinností při správě městského majetku jim ještě projde či bude promlčeno?
Jistě se dovtípíte, co je to za radnici města, na které mnozí tito šibalové dodnes sedí.

(publikováno na FB FraM dne 16. 12. 2016)

Ještě pár poznámek k založení dopravního podniku ve FM

Měl jsem možnost nahlédnout do materiálů zastupitelstva, které bude jednat o zřízení městského dopravního podniku ve Frýdku-Místku. Materiál „Multikriteriální analýza provozování městské hromadné dopravy“ vypracovanému pražskou firmou Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., na podkladě kterého budou zastupitelé rozhodovat, má celkem 78 stránek. V úvodu je poznamenáno, že „tento dokument byl vypracován pro jmenovaný projekt nebo jeho uvedenou část a nemělo by se na něho spoléhat nebo ho užívat k jakémukoliv jinému projektu bez provedení nezávislé kontroly jeho vhodnosti…. a dále ještě, že Mott MacDonald nepřijímá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škodu vzniklé klientovi – ať už smluvních či vyplývajících z obecných ustanovení o náhradě škody – v rozsahu, v jakém je tato zpráva založena na informacích poskytnutých třetími stranami, přičemž závěry na základě těchto informacích třetích stran byly použity pro vypracování této zprávy.“ Je to vcelku logicky napsáno, podobně na tom byl i odborný posudek týkající se ocenění 252 akcií Frýdecké skládky, a.s. na 25 milionů Kč, v něm se mimo jiné říká, že „toto ocenění akcií je způsobilé přibližně plnit zejména funkci poradenskou nikoliv cenotvornou, kdy ocenění nemůže být podkladem pro stanovení ceny“…… Firmy zpracovávající problematické záměry se vždy dobře kryjí…..
Asi je na místě otázka, za jak dlouho vy sami přečtete 78 stránek. Když půjde o detektivku, tak možná za dvě hodiny. Když půjde o odborný text, kterému rozumíte, tak možná 5 hodin. No a když půjde o odborný text, kterému nerozumíte, tak to bude možná i desítky hodin. Doufám, že se mýlím, když předpokládám, že určitá část zastupitelů (hlavně koaličních) tento materiál ani nečetla, natož aby ho kriticky studovala. Jen se tím zběžně probrouzdali a mají jasno….Jejich aktivní nasazení poznáte na zasedání zastupitelstva. Ten kdo se tím vážněji zabýval, bude mít alespoň jeden dotaz…
Já jsem se analýze chvíli věnoval. Když jsem si poté přečetl i návrh na usnesení s důvodovou zprávou, užasl jsem, kolik možných rizik a komplikací je v předkládaném materiálu vypsáno bez jakéhokoliv náznaku finanční náročnosti. Je to jako by předkladatel říkal – no nic moc o tom nevíme, je tam tolik problémů, že je nejsme schopni ani popsat, ale podepište nám ten „bianco“ šek, však my už z toho něco vykouzlíme…. No něco málo mě v „analýze“ také zaujalo, měl bych několik dotazů a připomínek, ale nejsem zastupitel, takže je nebudu všechny vypisovat. Snad jen – abych se mohl zhruba orientovat ve „výhodnosti“ zřídit městský podnik, tak bych potřeboval na stránce 31″analýzy“ jednotkové náklady u dopravních firem, které provozuje město, například město Opava. Tento údaj je pro srovnání dost důležitý. Překvapilo mě také, že s 80 řidiči, 4 dispečery a třemi pracovníky vedení je možno zvládnout tak komplikovanou firmu, jakou městský dopravní podnik nepochybně je. 90 zaměstnanců a jen jedna účetní? Tak to bude chudák, ta tak zvládne snad jen ty mzdy, ale kdo bude dělat účetnictví firmy? Kde je sekretářka, co si ten jednatel bez ní počne? Kde je ekonom, který by mohl třeba i účtovat? Kde je spousta provozních pracovníků, které „analýza“ cudně zahrnula do outsourcingových služeb? Chtěl jsem najít alespoň něco málo, podle čeho by se dalo orientovat. Tak jsem si našel výroční zprávu Městského dopravního podniku Opava, a.s. za rok 2015. A tam jsem našel i budoucnost dopravního podniku Frýdku-Místku…Při výkonu 2,9 milionu provozních kilometrů byly služby v Opavě zajištěny celkem 183 zaměstnanci! U Frýdku-Místku je počítáno s celkem 2,4 miliony kilometrů, takže kdybychom to otrocky přepočítali, tak Frýdek-Místek bude potřebovat k plnému provozu dopravního podniku cca 150 zaměstnanců. To je ale hrome výrazně vyšší číslo než uvádí „analýza“! No a nevloudila se do „analýzy“ i nějaká další chybička…?
Hlasovat pro takto nepřipravený návrh může jen dobrodruh, nebo kdo je nevývratně přesvědčen o správnosti všeho, co vedení koalice ČSSD + Naše město FM + KSČM + KDU-ČSL navrhne a předloží. Přirovnání k černé díře v městském rozpočtu si tento návrh zcela jistě zaslouží. Zlé jazyky tvrdí, že podnik je zřizován kvůli pracovním místům pro některé členy ČSSD. Doufám, že to jsou jen „řečičky“, ale na druhé straně by to byl zatím zřejmě jediný racionální důvod, proč Dopravní podnik Frýdek-Místek, s.r.o. opravdu založit.

(publikováno na FB FraM dne 7. 11. 2016)