Průser větší než malý

Tak jsem se dočetl v nadpisu jednoho článku v našem „Zpravodaji“, že se akcie Frýdecké skládky vrací městu. Velmi eufemistické tvrzení pro největší vyhození peněz z okna současnou radniční garniturou. Ale pěkně popořádku… Protože jsem měl tu čest být u toho, kdy se v roce 2000 navyšovalo základní jmění Frýdecké skládky, mám na názory uvedené v článku a v příspěvcích některých zastupitelů velmi kritický pohled. Jsou směsí polopravd i úplných lží. Mimo jiné viz příspěvek pana Libora Kovala z KDU-ČSL, který napsal „V těžké době, kdy se Frýdecká skládka potácela v červených číslech na pokraji krachu, prodala část akcií společnosti OZO za 25,2 milionu korun…“ No v té „těžké době“ jsem byl tehdy ve vedení města a nějak jsem si nevšiml, že by Frýdecké skládce hrozil krach (navíc mohlo město kdykoliv navýšit základní jmění samo). Asi by si měl pan Koval přečíst něco o vývoji výnosů a nákladů ve FS, a.s., ale protože to zřejmě nějak nezvládl, udělal jsem to za něj. Takže provozní výsledky za rok 1996 zisk 1 811 000,- Kč, rok 1997 ztráta 2 394 000 Kč, rok 1998 zisk 3 473 000,- Kč, rok 1999 zisk 765 000,- Kč, rok 2000 ztráta 1 901 000 Kč (v tomto roce došlo k navýšení základního jmění společnosti, což značí prodej části akcií firmě OZO), rok 2001 zisk 222 000 Kč, rok 2002 ztráta 6 728 000 Kč atd. Vypadá to, že horší výsledky společnosti byly ve dvou letech následujících až po navýšení základního jmění, ale samozřejmě tak jednoduše brát hospodaření nelze. Záleží na mnoha faktorech. Je ale zřejmé, že pan Koval úmyslně nesděluje pravdu.

Ale budiž, každý píše tak, jak považuje za rozumné a na čtenářích bude, aby si o tom udělali vlastní názor. Zdůvodnění koupě akcií například zástupcem klubu KSČM nestojí ani za komentář. Stejné „komunistické cíle“ by bylo možno dosáhnout i bez odkupu akcií.

Někdo by se mohl zeptat, proč se firma OZO (vlastník město Ostrava)  vůbec po 15 letech rozhodla prodat akcie FS, a.s. a jakou cenu vlastně má těch 25% akcií Frýdecké skládky, a.s. nyní?

Motivace k prodeji akcií u firmy OZO bude nejspíše skryta v květnu 2015. Na valné hromadě Frýdecké skládky dne 5. 5. 2015 totiž předložil zástupce akcionáře OZO Ostrava s.r.o. návrh na rozdělení zisku za hospodaření v roce 2014 a to tak, aby akcionářům byla vyplacena dividenda ve výši 3 617 486,01 Kč, s tím že společnost hospodaří dobře. Většinovým akcionářem společnosti – městem Frýdkem-Místkem byl návrh zamítnut a částka 3 617 486,01 Kč byla přidělena do investičního fondu. Od této chvíle je OZOu zřejmé, že akcie Frýdecké skládky jsou pro ně téměř bezcenné. Bezcenné (bez výnosu pro akcionáře) byly po celou dobu existence společnosti, protože dividenda (podíl na zisku společnosti) nebyla nikdy vyplacena, čili jinými slovy, OZO zaplatilo 25 milionů Kč za akcie FS, a.s., aby po dalších 15 let nemělo z tohoto kapitálu ani korunu například na pokrytí inflace.

Zastupitelé měli k dispozici odborný posudek, který ocenil 252 akcií na částku 23 800 000 Kč, v něm se ale mimo jiné říká, že toto ocenění je způsobilé přibližně plnit zejména funkci poradenskou nikoliv cenotvornou, kdy ocenění nemůže být podkladem pro stanovení ceny. Čili něco jako „poradíme vám, ale cenu akcií vám přesně neurčíme“…. Zkusíme si tedy udělat „laický“ posudek vlastní a to „cenotvorný“.

Podívejme se nyní modelově na schéma, jakou „tržní“ cenu může mít akcie Frýdecké skládky dnes? FS má 976 akcií v nominální hodnotě 50 000 Kč (hodnota 48 800 000 Kč). Počítejme nyní základní ukazatel výnosnosti akcie dle poměru P/E, kde tento poměrový ukazatel používaný na akciových trzích, vyjadřuje poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii. Historicky za „normální“ číslo můžeme uvažovat P/E kolem 15 až 20. Tržní cena (spíše však dohodnutá cena), za kterou město Frýdek-Místek akcie koupilo je 1 akcie za 100 000,- Kč. Poměr P/E nám „modelově“ vychází (v roce 2014) na číslo 25,63, což je číslo již hodně vysoké, ale ještě u kvalitní a rozvíjející se společnosti někdy přijatelné. Jinými slovy – asi byste někdy našli nějakého investora, který vloží například 25 milionů do společnosti s návratností vložené investice 26 let. Což značí, že předpokládá, že se každý rok bude nějaká dividenda přibližně ve výši zisku v roce 2014 vyplácet. Ale – a to je ta základní otázka – uvažoval by o koupi akcií vůbec někdo se zdravým rozumem, kdyby věděl, že v průběhu let nezíská z vloženého kapitálu ani korunu? To už asi těžko. Asi by raději dal těch 25 milionů do banky na nějaký úrok nebo by si našel jinou vhodnou investici. Prostě z hlediska tržní ceny je menšinový podíl akcií vzhledem k nevyplácení podílu na zisku a veřejné neobchodovatelnosti problematicky prodatelný vůbec….

Asi bych neměl lehké spaní být zastupitelem, který hlasoval pro odkup akcí za 25 milionů. Je jen otázkou času, kdy někoho napadne, že tito zastupitelé vlastně městu Frýdek-Místek mohli způsobit svým rozhodnutím velkou škodu a bude si to chtít ověřit i soudně. A zjištění škody může být prosté. Město Frýdek-Místek nabídne k odprodeji 25% akcií Frýdecké skládky s následující anotací: „Prodáme 252 akcií FS, a.s. nejvyšší nabídce. Podíl na zisku (dividenda) se nevyplácel a nebude vyplácet. Případný zájemce o odkoupení nemá automaticky nárok na místo v dozorčí radě nebo představenstvu. Akcie jsou veřejně neobchodovatelné.“

Kolik si myslíte, že bude nejvyšší nabídka? „Věnuje“ někdo městu 25 milionů s vědomím, že návratnost této investice se limitně blíží nule? Každopádně rozdíl mezi nejvyšší nabídkou a 25 miliony Kč bude případná škoda na majetku města. Tipoval bych to něco mezi 200 000 až 800 000 Kč na každého pro prodej hlasujícího zastupitele.