Prodali by dnes frýdecko-místečtí zastupitelé za KDU-ČSL Krista za třicet stříbrných?

Věřící člověk (myslíme v intencích křesťanství) by měl být podle Bible poctivý, čestný, šetrný, nelakotný a pravdomluvný. Neměl by podléhat mamonu a měl by se ozvat vůči každé nespravedlnosti a nečestnosti. Ještě v nedávné době hájili věřící lidé v Československu názory týkající se osobní svobody a vyznání, a jejich úhlavním nepřítelem byla KSČ alias Komunistická strana Československa. Tím se jevili aspoň části národa sympatickými. Doby se zřejmě mění, takže trochu jinou kartu vytáhli frýdecko-místečtí zastupitelé za KDU-ČSL. Ti se zřejmě domnívají, že se může pravda zatajovat, že se městské peníze mohou rozhazovat, a že nynější KSČM je vlastně demokratickou stranou, se kterou mohou spolupracovat. Proč by jinak nadále setrvávali v divném slepenci koalice ČSSD, Naše město FM a KSČM? Tyto tři strany si vystačí, proč jim dělají morální stafáž? Proč při diskusi na zastupitelstvu o tajném hlasování, nikdo z nich ani nemukl? Nešlo především o to, aby voliči KDU-ČSL neviděli, že jimi zvolení zastupitelé hlasují s komunisty? Vysvětlení je snadné. Nad morálkou i u věřícího člověka zřejmě v současnosti vyhrávají peníze. Lidovecká „tichá“ koalice  s komunisty (a s ČSSD a Naším městem FM) byla „koupena“ za politické trafiky pro členy místní KDU-ČSL. Největší trafiku obdržel pan Libor Koval, který se stal uvolněným předsedou finančního výboru zastupitelstva (tehdy pro něj ještě hlasovalo i ANO, pak svůj souhlas odvolalo). Že jde o naprosto zbytečně placenou funkci, kterou by normálně smýšlející a zkušený zastupitel nemohl nikdy vzít, tak o tom jsme již dříve psali. Ale 47 000,– Kč měsíčně je zřejmě dostatečná suma na to, aby člověku pokřivila jeho svědomí a „normalizovala“ jeho názory. Je možno jinak vysvětlit přijetí takovéto trafiky? Další zastupitelé za KDU-ČSL obdrželi za „podporu hlasování“ 11 000,– Kč měsíčně. Je to Ing. Richard Žabka, jehož hlasování pro současnou koalici je stabilizováno členstvím v dozorčí radě městského podniku TS, a.s. a Marcel Sikora, kterému je při hlasování v zastupitelstvu podepřena ruku stejným obolosem ve Frýdecké skládce, a.s. Dále tuto částku pobírá Ing. Petr Adamus, který je bývalým zastupitelem, ale zřejmě souhlasí s tichou koalicí s KSČM stejně tak, jako PhDr. Marek Václavík, který stejný obnos pobírá v městské firmě DISTEP, a.s. Údaje jsou jako všechno na nynější radnici „tajné“, takže v oficiálních dokumentech nedohledatelné, musíte hledat v obchodním rejstříku.

Vážení lidovečtí zastupitelé a místní vlivní členové KDU-ČSL. Asi jste ještě neodhalili „Vlka v rouše beránčím“ (Matouš VII, 15.) a nevíte, že „Špatné příklady kazí dobré mravy“ (Pavel ke Korintským XV, 33.) a tak se snažíte „Tančiti podle něčí píšťalky“ ((Evangelium Matouš XI, 17.), ale pozor, vašim voličům by mohly začít „Šupiny z očí padati“ (Lukáš, Skut. IX, 17.) a mohli byste být „Zváženi a nalezeni lehkými“ (Prorok Daniel). Je na čase začít hovořit otevřeně „Řeč vaše budiž ano, ano – ne, ne. (Evangelium Matouš V, 37.). Prodali jste své názory a postoje za politické trafiky? Máte sílu učinit nápravu?

A vracíme se k otázce v úvodu. Jak by to dnes vypadalo s hlavní postavou evangelií, prodali by ji dnešní frýdecko-místečtí trafikantští lidovci znovu za těch pár stříbrných?