Frýdek-Místek leží na Klondajku

Vážení občané, až Vám bude zase někdo z radních nebo úředníků magistrátu říkat, že na to a na to nejsou peníze, nenechte se ošálit. Jsme totiž velmi bohaté město, které má spoustu peněz na rozhazování, na různé zbytečné stavby, na výrazně prodělečné koncerty, na plesy pro radniční smetánku, na politické trafiky současných zastupitelů a nyní dokonce i na nové městské podniky.

Až v dojemné shodě byly ve Zpravodaji městské rady v květnu tohoto roku v čísle 9 uvedeny názory koaličních politických stran na vytvoření nového městského dopravního podniku (týká se to ČSSD, Našeho města FM, KSČM a KDU-ČSL) poté, co bylo na zastupitelstvu dne 27. 3. 2015 rozhodnuto o zpracování záměru založení městského dopravního podniku. Jediné pozitivum v návalu těchto budovatelských iluzí, je střízlivý až odmítavý postoj osamocené opoziční strany – hnutí ANO.

Myšlenka zřízení vlastního městského dopravního podniku je již pěkně fousatá a dost možná že s ní původně přišla KSČM, jejíž neobliba všeho soukromého je známá. Je na tuto úvahu potřeba dělat opakovaně ekonomické rozbory? Ty už byly dělány a to ještě v době, kdy ještě nebyla „doprava zdarma“ a tedy se dalo počítat s určitými příjmy za jízdné. Nyní to již neplatí a tak tento plánovaný dopravní podnik bude mít v příjmech snad jen pár korun za reklamu, jinak bude produkovat jen a jen ztrátu. Ztráta bude velmi pravděpodobně vyšší, než co dnes město platí v příspěvku na MHD. Nezapomínejme, že mimo jiné tam město ihned dosadí další politické trafikanty (do dozorčí rady či do jiných funkcí), kteří náklady společnosti značně navýší. A k tomu ještě musíme přičíst minimálně 200 milionů Kč a možná i více jako počáteční investici!

Městská rada ani mnozí zastupitelé zřejmě nevědí, co je to hospodárně zacházet s finančními prostředky města. Špatné řízení podniku politiky může klidně nakonec skončit jako v městském podniku DISTEP, a.s., kde třináct manažerů má průměrný plat 60 000 měsíčně a představenstvo i dozorčí rada složené z politických zástupců ČSSD, Našeho města FM, KSČM a KDU-ČSL s tím souhlasily a zřejmě i nyní souhlasí (https://www.youtube.com/watch?v=j_pUj8TH-Sk).

Škoda že nemáme kompetentnější radu města. To by pak mohla místo záměru vybudovat další černou díru v rozpočtu doporučit zastupitelstvu, aby vyčlenilo experty na hospodaření ČSAD Frýdek-Místek, a.s. (tato společnost pro město FM provozuje MHD). Po ruce je zahálející finanční expert z KDU-ČSL Libor Koval (předseda finančního výboru) a kontrolní expert z KSČM Mgr. Ivan Vrba (předseda kontrolního výboru). Rada by mohla požadovat, aby trávili alespoň tři dny v týdnu 8 hodin denně v ČSAD Frýdek-Místek, a v tomto čase aby klíčovali účetnictví a navazující doklady týkající se dopravní obsluhy města. Na radnici, kde zatím sedí, by si zřejmě nikdo ani nevšiml, že tam nejsou.

Jistě by pak mohli objevit ony „úniky“, kterými se místní ČSAD Frýdek-Místek „obohacuje“ a kterými někteří zastupitelé zdůvodňují nutnost vytvoření nového městského podniku. Pak by neměl být problém těmto únikům smluvně zamezit. Následně by se hlubokomyslnosti o vzniku nového dopravního podniku nemusely veřejně propírat a výše zmínění zastupitelé by alespoň částečně mohli přijít o nálepku politických trafikantů. Já vím, vážená rado, že je to pro vás velmi těžké rozhodnutí, chtít po někom, aby pracoval. Vždyť oni by něco opravdu museli dělat a jejich činnost by byla hodnotitelná! K tomuto kroku jistě nepřistoupíte, protože existuje obava, že by podobná uložená povinnost mohla vážně ohrozit podporu těchto trafikantů při koaličním hlasování.

Každopádně koalice ČSSD+Naše město FM+KSČM+KDU-ČSL se zřejmě domnívá, že ležíme na zlatonosné řece, takže „zdroje tu jsou“…

Starého psa novým kouskům nenaučíš

Starého psa novým kouskům nenaučíš aneb transparentnější radnice

Radnice s velkou slávou vyhlásila 10 kroků k údajně otevřenější a, fuj za to slovo, transparentnější řízení věcí veřejných. Protože radní nechtějí řešit věci zásadně a přiznat odpovědnost u obrovských úniků městských peněz, jako byla například ztráta 5 milionů Kč za koncert Iggyho Poppa, musí se skrýt za slovní clonu. Musí převést pozornost od věcí, které by bylo nutno řešit, k věcem, které nejsou důležité a kterým mnohý občan ani nerozumí. Tak si pojďme probrat jejich desatero, které vyšlo ve Zpravodaji městské rady v dubnu 2015, ročník XXIV.

Bod 1. Radnice chce zřídit nový odbor na zadávání veřejných zakázek

Zřídíme nový odbor, který bude administrovat všechny podlimitní a nadlimitní zakázky. Proč nový odbor? Máme snad málo úředníků na magistrátě? Přibydou další? Byla nějaká veřejná zakázka zadána netransparentně? Která? Kdy se o ni píše ve Zpravodaji městské rady? Nikdy? Tak všechno je a bylo OK a je zbytečné zřizovat další úřednická místa!

Body 2-5. Radnice chce zřídit nové internetové portály

Zde je jediné vysvětlení. Kombinace potřeby dalších zakázek na zbytečné portály a rafinovaný způsob jak zveřejnění odsunout na neurčito.

Tyto „nové portály“ mají jediný cíl a to dále zkomplikovat a znepřehlednit strukturu informací a tak efektivně narušit možnost kontroly. Nepřehledné stránky radnice jsou dobrým vzorem.

Kdyby existoval minimální zájem informace zveřejnit, tak už dávno na stránkách jsou a až pak se případně řeší, jestli jim nedat nějakou vhodnější formu. Ale když se začne nákupem domén, to se pak bude vypisovat soutěž na realizaci, realizovat, kontrolovat, plnit atd. Výsledek v nedohlednu a jednoduchou omluvou – portály jsou v přípravě.

Navíc, existují a fungují portály, které mohou napovědět, jak má výsledek vypadat. Například, víte, že portál rozpocetobce.cz má rozklikávací rozpočet i pro Frýdek-Místek? Nebo portál vsechnyzakazky.cz kde je přehled zakázek a otevřenost jejich zadávání i ve Frýdku-Místku? Proč za peníze obce jejich funkci dublovat?

Proč se raději neinspirovat u povedených portálů? Jen se podívejte na výsledky soutěže Zlatý erb 2015 o nejlepší webové stránky obce či městské části a srovnejte je s tím, co provozuje frýdecko-místecká radnice. A teď takovýchto nepříliš přehledných stránek chce provozovat ještě více!

Bod 6. Radnice chce přenášet online přenosy ze zastupitelstva města

Nejedná se úplně o dramatickou novinku, v dnešní době začínají být přenosy spíše standardem. Kdyby strany ČSSD a KSČM opravdu chtěly, tak posledních 10 let jejich vlády na radnici už přenosy dávno jsou. Ale proč by se do toho hrnuly, vždyť by se o některých problémech města mohlo začít veřejně hovořit!

Bod 7. Radnice chce transparentně prodávat nemovitostí

Aha, takže prodej byl doteď netransparentní. Překvapivé to není, i když takhle to o sobě prohlásit je mírně chucpe. Více než transparentní prodeje by nás ale měly zajímat ty netransparentní. Kde je o nich něco napsáno na webových stránkách města nebo kdy něco o tom vyšlo ve Zpravodaji městské rady? Nikdy? Informace o těchto prodejích určitě existují, chtějme je také zveřejnit! Když transparentnost, tak i zpětně.

Bod 8. Občané budou mít na radnici i nadále otevřené dveře

No to je výhra! A ta formulace, zdá se, že autorům dochází fantazie. Bod akčního plánu – dělat to jako doposavad. Opět asi více upřímnosti, než bylo zamýšleno.

Mysleli jsme si, že po zatím nepřijatém tajném hlasování budou uvolnění funkcionáři nakonec uzamknuti do svých kanceláří, aby lidé za nimi nemohli. Hurá, budeme moci zajít za představiteli města, a když budou náhodou na nás mít čas, tak s námi budou i mluvit!

V nejlepším případě vám ale asi řeknou, že vám odpoví písemně. Následně pak nechají zformulovat dopis právnímu odboru, aby vaše požadavky v intencích zákona odmítli. No schválně, zkuste se zeptat, kdo může za ztrátu pěti milionů na výše zmíněném koncertě Iggyho Poppa? Většina ze současných zastupitelů z KSČM, ČSSD, KDU-ČSL a Našeho města FM, kteří jsou v současné koalici, za to zodpovídá, nebo aspoň něco o tom ví, ale k odpovědnosti se nepřihlásil zatím ani jeden. A ani jeden vám na přímou otázku neodpoví.

Bod 9. Přinést občanům více informací ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku

Tak o tom jsme již tady psali. Co se změní? Co bude lepší? Bude víc otevřených informací? Samozřejmě ne! Pokračující propaganda, jak se krásně ve městě žije a jak v něm nejsou žádné nutné změny.

Dokonce koalice přišla na geniální myšlenku – než by nám opozice psala o nějakých problémech, vyčleníme jim vždy jednu nekonfliktní oblast, na kterou budou všichni povinně odpovídat. Kdyby chtěla opozice napsat něco jiného, tak to do zpravodaje nedáme, protože se odklonili od tématu. Takže budeme psát o „zásadních problémech“ města, třeba o zooparku, o klování datlů do zateplovaných domů, o počtu veverek v městských sadech, o tom, kde byste umístili skatepark apod. Samé „důležité“ věci.

Takové malé upuštění páry a pak už jen klid na vládnutí. Tabu je hovořit o nově zřízených politických trafikách, o hrubých chybách, které stály město nemalé peníze a běda vám, kdybyste přišli s jakoukoli kritikou současné koalice!

10. Audity v městských společnostech

Audit má smysl, jen je-li veden nezávislou stranou. Radnice si zadává audit na sebe sama? K smíchu! Zbytečně vyhozené peníze, zřejmě pro některé spřátelené auditory. To si snad někdo myslí, že audity městských podniků něco objeví, když v orgánech těchto organizací seděli posledních 10 let zástupci stran KSČM, ČSSD, KDU-ČSL a části Našeho města FM – čili současné koalice? To si někdo opravdu soudný myslí, že audity budou napsány tak, jak by měly být a že bude vyvozena zodpovědnost například za podivné hospodaření Distepu, a.s. nebo za prodělečné aktivity Sportplexu, s. r. o.?

Znáte pořekadla kozel zahradníkem a pytlák hajným? Vždyť za chyby minulých let nesou zodpovědnost někteří současní zastupitelé a radní a ti udělají všechno proto, aby se jen ukázalo, že bylo vše v pořádku. Zadavatelé si nemohou nechat rozhasit současnu krásnou koalici.

Pojistka je už v samotném zadání auditů, které mají řešit, zda je účetnictví po formální stránce v pořádku, ale už ne, zdali se nesmyslně nerozhazuje na platech, odměnách orgánů společnosti, na autech, na zbytečnostech v rámci školení a propagace.

Jak jsme psali už dávno, místo nesmyslných a drahých auditů by bylo snazší zmocnit veřejnoprávní kontrolu (tj. úředníky města), aby provedli kontrolu v těchto obchodních společnostech tak, jak to dělají v jiných příspěvkových organizacích města se zaměřením na to „jak se zachází s městskými prostředky“. Od toho tam ti městští kontroloři jsou a za to jsou placeni. Čili za „audity“ by město nezaplatilo nic, ale zjištěním o nehospodárném nakládání s městskými prostředky bychom se zřejmě nestačili divit.

Prostě starého psa novým kouskům nenaučíte, i když mu nově obarvíte srst na červeno, vyměníte mu obojek a pořídíte mu slušivý obleček. Stejně tak nemůžete nově město řídit s politicky „zaběhanými“ staronovými lidmi, z nichž značná část je již ve vedení města 12 let. A zřejmě ještě nějaký čas bohužel bude…