Malé připomínky pro odpovědnější řízení města

Kdo ví, kdo ve Frýdku-Místku vytvoří novou radniční koalici, člověk se v překotně oznamovaných změnách už nestačí orientovat. Ale ať to bude kdokoliv, může se mu hodit pár připomínek k transparentnějšímu a odpovědnějšímu vedení města, než jaké nám zatím předvedla koalice ANO a ČSSD.

 

  1. Velmi důležitá je nezkreslovaná informovanost občanů ve zpravodaji rady města a na webových stránkách. Na prvních stránkách Zpravodaje městské rady by měly být podrobné informace o všem podstatném, co se týká řízení města včetně chyb a problémů. Nemusí tam být sdělení, že „Polárka měla plný dům“ nebo že „novoroční ohňostroj bavil“. Také by se mohla trochu změnit forma sdělování. Nezdá se vám, že většina článků zní tak nějak budovatelsky? Tu a tam jsme přátelsky „pobesedovali, navštívili, pobavili, naplnili, splnili, překročili“….vše s fotografiemi usmívajících se povětšinou široce rozkročených politiků….Jen ze skromných příspěvků opozičních politiků může člověk vytušit, že se na radnici něco děje. S názvem Zpravodaje je třeba také něco udělat, je absurdní, že jde o Zpravodaj Rady města FM, když v jednom vydání se ze čtyřiceti příspěvků sotva pět dotýká opravdu rady města.

 

  1. Městu stačí 1 primátor a 3 jeho náměstci, další uvolnění radní či členové výborů jsou zbyteční a jde o rozhazování peněz daňových poplatníků.

 

  1. Trafiky v městských obchodních společnostech, by vůbec neměly existovat. Pozitivně je třeba hodnotit snížení členů statutárních orgánů, snížení počtu členů by mělo týkat i dozorčích rad. Odměny za činnost v orgánech společnosti by měly být podle počtu vynaložených hodin na jejich řízení. Odpovídající odměna za jednání představenstva by mohla být cca 350,- Kč za hodinu. Na přípravu jednání (a eventuální vyšší „zodpovědnost“) by se navíc mohlo počítat cca 10 až 15 hodin měsíčně (nyní je to údajně paušál 11 000,– Kč měsíčně). Podobně by to mělo být i u dozorčích rad, tam je ale rozsah činnosti i odpovědnost menší. Nevadí, když v orgánech společnosti budou politici. Jen by měli být schopni rozlišovat minimálně mezi výsledovkou a rozvahou, což jak víme, hodně z nich nedokáže. A rozhodně by zástupci v orgánech městských společností měli být občany města Frýdku-Místku. Do nových politických trafik byli například dosazeni 2x občané Sviadnova (z toho 1x předseda okresního výboru ČSSD!, 1x bývalý primátor za ČSSD) a 1x zřejmě z obce Nošovice. Zprávám o stavu a hospodaření městských společností by se měla rada zabývat častěji než jen 1x ročně na valné hromadě.

 

  1. Platy ředitelů městských obchodních společností by měly maximálně dosahovat platu primátora. Je zvláštní, když plat ředitele městského podniku s cca 60 zaměstnanci přesahuje třikrát až čtyřikrát odměnu primátora města. A to odměna primátora – cca 70 000,- Kč není nijak nízká. Údajně existují zlaté padáky pro některé ředitele městských společností (v milionech Kč). Opravdu existují? Proč? Zveřejnit!

 

  1. Nemělo by se vyskytovat obsazování vedoucích míst na úřadě ani v městských organizacích podle politických zásluh či příslušnosti ke straně. Do nynějška evidujeme několik míst ředitelů městských organizací, kde bychom mohli s úspěchem pochybovat o férovosti výběrového řízení na tuto funkci (obsazeno členy ČSSD). Podle posledních informací to může být obdobné i při přijímání úředníků na magistrátu (pan Hořínek, okresní předseda hnutí ANO).

 

  1. Je třeba zjistit zodpovědnost za chyby a finanční ztráty města v minulých volebních obdobích a zveřejnit odpovědné osoby. Například stále nevíme, kdo je zodpovědný za ztrátu cca 5 milionů Kč za koncert Iggyho Popa, který organizovala společnost s ručením omezeným Sportplex Frýdek-Místek. Takových ztrátových pomníčků ovšem existuje mnohem více…

 

  1. Trestně stíhaní politici by neměli zastávat místa uvolněných funkcionářů ani místa v orgánech městských společností.

 

  1. Místo paušálních odměn za místa ve výborech a komisích rady města by měla být zavedena hodinová odměna za výkon funkce. Jednání některých komisí jsou mnohem delší a časově náročnější než jiných.

 

A nakonec malá poznámka. Zastupitelstvo se mělo již dříve rychle a zásadně postavit k řešení problémů formálně přepsaných trvalých bydlišť. Ihned mělo pověřit kontrolní výbor o přešetření této problematiky přímo na místě. Čekat, že to někdo jiný vyřeší, nebo dělat, že se nic neděje, je alibistické. Doufejme jen, že se toto „politické“ stěhování již nestalo běžně tolerovanou normou.

To jsou věci

Člověk se ani nestačí pořádně se seznámit s novým vedením města a najednou budeme mít novou koalici. Rýsuje se již dříve v našich příspěvcích předvídaná koalice ČSSD, Naše město FM a KDU-ČSL s podporou komunistů. Předběžně počítáme s tím, že k myšlence nových voleb se již lídr Našeho města FM nevrátí. A bohužel se opětovně objeví v čele města staronové tváře trestně stíhaných politiků z ČSSD. ČSSD si díky svým zkušenostem a zřejmě i pletichám namazalo hnutí ANO na chleba. To bylo zřejmé již po rozdělení kompetencí pro uvolněné členy rady, jen jsme věřili, že to namazání bude jenom na jednu stranu. Ale bohužel došlo k nejhoršímu, namazalo si je na obě strany a navíc ještě i na tu kůrku…No nic, v opozici se alespoň ANO něco naučí. Předtím by ale mělo občanům města ukázat, že to s vnitřním přerodem, který ukazuje ve svých posledních prohlášeních, myslí vážně. Nejdříve by měli zrušit všechny politické trafiky. Uvolnění funkcionáři rady si mohou počkat na svůj konec na dalším zasedání zastupitelstva města, ale političtí trafikanti v obchodních společnostech by měli okamžitě podat demisi. Taktéž by se hnutí ANO mělo vyjádřit k možné účelovosti přehlášení trvalého pobytu některých ze svých zastupitelů, jakož i k problémům týkající se podvodu trafikantů za ANO a ČSSD v městské firma DISTEP, a.s. Neměli bychom podvody týkající se  městských organizací označovat za chyby udělané v dobré víře.

 

Když jsme iniciovali naši první petici (týkající se odmítnutí zbytečných míst uvolněných radních a předsedů výborů), vůbec jsme se nedomnívali, že politici ANO a ČSSD projeví až takovou nestoudnost, jako je zřízení dobře placených trafikantských míst pro politiky v obchodních společnostech města. Ale než jsme dopsali druhou petici proti těmto dalším trafikám, došlo k politickému zemětřesení. Takže s novou peticí ještě chvíli počkáme, až co ukáže nová koalice. V dalších dnech se vyjádříme o některých možných „rozumných“ krocích budoucí radniční většiny.