Petice proti politickým trafikám

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané města Frýdku-Místku prostřednictvím této petice žádáme zastupitelstvo statutárního města Frýdku-Místku o zrušení 2 míst uvolněných náměstků primátora, 1 místa uvolněného radního a uvolněných předsedů finančního a kontrolního výboru. V koaliční smlouvě mezi subjekty ANO a ČSSD, které tvoří koaliční většinu, byl občanům města sdělen záměr hospodárného a transparentního zacházení s finančními prostředky města. Domníváme se, že na velikost našeho města a složitost jeho agendy 4 uvolnění funkcionáři stačí – čili primátor a tři jeho náměstci.

Chceme to změnit. Placení většího množství uvolněných funkcionářů města je nehorázné plýtvání městskými prostředky. Město Frýdek-Místek tímto získá za volební období 2014 – 2018 částku minimálně 12,5 milionů Kč, které jistě může lépe využít ve prospěch všech občanů města.

Vzhledem k tomu, že nemůžeme jinak vyjádřit svůj nesouhlasný názor s děním zvolených zastupitelů a nedomníváme se, že bychom měli jen 4 roky trpně přihlížet rozrůstání byrokracie na radnici a nešetrnému zacházení s finančními prostředky města, požadujeme:

1. Aby zastupitelé statutárního města Frýdku-Místku zjednali v této věci nápravu a zrušili zbytečně placená místa uvolněných radních a předsedů výborů.

2. Aby byli zvoleni jen takoví uvolnění funkcionáři, kteří jsou práci schopni zvládat v našem navrhovaném počtu 4 uvolněných zastupitelů.

Prostřednictvím této petice usilujeme o šetrnější zacházení s městskými penězi, které bylo slíbeno v předvolebních heslech hnutí ANO a také je zakotveno v koaliční smlouvě mezi ANO a ČSSD. Vypadá to tak, že co bylo slíbeno, po volbách už neplatí a s tím se nemíníme smířit. Větší transparentnost se zacházení s prostředky města není v našich očích pouhé oznámení o zvýšení počtu „politických trafik“ na radnici.

Věříme, že tyto požadavky budou důsledně projednány a brány v potaz.

Předem děkujeme.

S pozdravem

Za petiční výbor PhDr. Zdeněk Stolař

Možnost petici podepsat a podpisové archy na serveru http://e-petice.cz/TrafikyVeFM

Zrušme politické trafiky!

Tak to naši noví vládci na radnici vzali pěkně od podlahy. Dali všem svým voličům najevo, co si o nich myslí, místo slibovaných úspor zatínají sekyru městským financím hned od začátku pěkně hluboko. Proklamace v honosně oznamovaném záměru lepšího řízení města však jen špatně zakrývají chtivost mnoha politiků z hnutí ANO a z ČSSD po vysokých příjmech bez větší námahy. Ale konkrétně k věci, nejdříve k uvolněným členům rady města….

Po dlouhá léta po změnách v roce 1989, vedli město 4 uvolnění funkcionáři – starosta a tři místostarostové. Jako bývalý starosta se domnívám, že by úplně stačili i dva zástupci, ale vzhledem k složitým koaličním vyjednáváním a zájmům politických stran nakonec většinou byla dohoda 1 + 3, což se dá přijmout jako nejmenší zlo. Za vlády ČSSD a KSČM v letech 2002 až 2010 se „plíživě“ zvýšil počet uvolněných o jednoho radního, KSČM potřebovala „trafiku“ pro jednoho svého člena, který zrovna neměl odpovídající pracovní místo. No neberte 50 000,– Kč měsíčně bez většího pracovního úsilí, když máte sotva 20 000,–Kč a chtějí po vás i nějaké pracovní výsledky…. V letech 2010 až 2014 jsme tady měli koalici ČSSD + Věci veřejné + KDU-ČSL. Tady to bylo trochu složitější, protože tu bylo několik rošád, ale končilo to nově zavedeným počtem primátor a čtyři náměstci. Nyní se opětovně „plíživě“ zřídila politická trafika pro uvolněného radního pro obchvat, zatímco tuto jeho agendu by měl zcela jasně vykonávat primátor (vezmeme-li do úvahy, že jde o jednu z nejdůležitějších věcí pro město a že by za to měla ručit nejvyšší autorita). A navíc, práce spojené s touto agendou nebude nijak moc, stavbu staví státní správa a úředníků, kteří jsou schopni tyto postupy dobře pohlídat, máme na magistrátu dost.

A teď k uvolněným předsedům výborů. Pro méně znalé – zastupitelstvo musí ze zákona zřídit dva výbory – finanční a kontrolní. Protože jsem v obou po nějakou dobu pracoval (dokonce chvíli i jako předseda finančního výboru), mám dosti přesnou představu o rozsahu pracovní činnosti výborů a jejich předsedů. U finančního výboru jde při znalosti problematiky rozpočtu města o cca 10 hodin měsíčně. Jestli to tedy nepřeháním, znal jsem totiž předsedu finančního výboru, který mnohdy viděl materiály poprvé až na samotném zasedání a ten nevěnoval přípravě snad ani jednu hodinu Zasedání bylo 1x měsíčně. Navíc za rozpočet přímo odpovídá jeden úředník města. Další činnosti mimo rozpočet se dají rutinně zvládnout do 5 hodin měsíčně mimo zasedání (mělo by platit pro členy výboru). A teď to nejdůležitější, což možná člověka neznalého problematiky ani nijak nenapadne. Předseda finančního výboru – v případě, že je zástupcem opozice – si ve výboru ani neškrtne (slušně řečeno). Vládnoucí koalice má ve výboru většinu, takže on bude jen jakýsi moderátor a bude čekat, jak bude hlasovat koalice. Čili pro opozici jde o úplně zbytečnou funkci, která nemá ani to nejmenší opodstatnění. Podtext, proč tato trafika je zřizována, je ale zřejmý. ANO a ČSSD si řeklo, dáme tuto trafiku opozici a ten trafikant pak nikdy nebude hlasovat proti nám, protože mu vždy můžeme říct – chceš těch 50 000,– měsíčně? Jestli ano – drž „ústa a krok“ a příliš nevyčnívej.

Trochu podobná je situace i u předsedy kontrolního výboru. Byl jsem členem kontrolního výboru v letech 2006 až 2010 a předsedou byl zastupitel z opozice. Kontrolovat se ale mohlo jen to, co koalice (která měla ve výboru samozřejmě většinu) schválila. V čem by se mohl najít nějaký problém, tak to se prostě nedostalo na jednání výboru, koalice to neschválila k projednávání. A to musím přiznat, že předseda kontrolního výboru v té době byl výjimečně aktivní a pracovitý. Takže – v případě uvolněného předsedy kontrolního výboru zase jen další trafika či spíše trafika pro politickou loutku. Navíc obě nově zřízená místa pro uvolněné funkcionáře „zavánějí“ „opoziční smlouvou“. Nic dobrého a pro město prospěšného v tom nemůžeme vidět.

Po tomto delším úvodu si vám dovolujeme přednést náš návrh. Nenechejme dělat z rozpočtu města cedník kvůli různým politickým trafikantům! Sestavili jsme petici, ve které si chceme zjistit, zdali jako běžní občané města opravdu můžeme ovlivnit různé neřády, které se hned na počátku nového volebního období ukazují. V případě, že s peticí souhlasíte, dejte nám tam palec nahoru, budeme-li mít dostatečnou elektronickou podporu, podáme petici s několika reálnými a s mnoha elektronickými podpisy na magistrát a v případě podpory klidně půjdeme opakovaně před magistrát protestovat. Petice je v následujícím příspěvku.

 

Hezký Nový rok 2015

Hezký Nový rok 2015 přejí Frýdečané a Místečané všem svým příznivcům. Vedle přání zdraví a pohody všem občanům města, přejeme i samotnému Frýdku-Místku méně politických trafikantů na radnici a také v některých městských společnostech. K tomuto „transparentnímu“ hospodaření s městskými penězi se v nejbližší době vyjádříme.