O chytré horákyni

Jak to bylo v té pohádce? Chalupníkova dcera měla přijet k prokurátorovi, ale nemělo to být ani ve dne ani v noci, neměla být ani nahá ani ustrojená a nemělo to být ani pěšky ani na voze…

Před podobným problémem stojí hnutí „Naše město FM“ po vzniku nové koalice ČSSD + Naše město FM + KSČM. ČSSD totiž nevadí přímá koalice s KSČM. Naše město FM se ale musí profilovat jako uskupení, které nejde s KSČM, za jejíž hlasy se i stydí – viz příspěvek lídra Našeho města FM Marka Šimoňáka  na webu: „Mé zvolení bylo podpořeno dvěma komunistickými zastupiteli. Tento fakt nesu dosti těžce.“

Nahlas se Naše město FM může hlásit vedle ČSSD jen k lidovcům. Hlasy lidovců sice nestačí, ale jsou nutné k alibi. K alibi, že Naše město FM nejde přímo s komunisty. Jak to udělat? A tady končí pohádka a začíná politická realita.

Zaplacené hlasy

Tak nejdříve se musí za hlasy lidovců a komunistů dobře zaplatit. Lidovcům za alibi, komunistům za koalici.

První splátkou jsou politické trafiky ve formě předsedů finančního výboru (Libor Koval – KDU-ČSL) a kontrolního výboru (Mgr. Ivan Vrba – KSČM). O těchto trafikách jsme již psali, jen připomenutí – tyto funkce jsou „uvolněny“ zcela zbytečně, za celou dobu od roku 1990, kdy můžeme uvažovat o nové době v komunální politice, nikdy nebyla tato místa obsazená na 8 hodin denně a vždy to bez problémů stačilo. Co si budeme říkat, jde o formální funkce, byť možná jejich názvy honosně zní, ke zvládnutí funkce předsedy stačí i 5 hodin měsíčně. Každému z těchto dvou trafikantů platí město Frýdek-Místek cca 50 000 Kč měsíčně. Toto plýtvání městskými penězi však ČSSD i Naše město FM nechává chladnými. Důležité přece je, že tímto obchodem se získávají 2 hlasy pro hlasování v zastupitelstvu a to je oč tu běží.

K většinové koalici to ale nestačí, musí se platit dále. Proto se ČSSD a Naše město FM rozhodly zvýšit počet členů dozorčích rad městských podniků na 7 a zvýšit jim odměnu na 11 000 Kč měsíčně. Jde sice o cca 4 hodiny za měsíc, kdo by ale rád nebral  2500 Kč za hodinu? Takovýmito politickými trafikami si musely ČSSD a Naše město FM jednak zajistit loajalitu některých svých členů, především je však nutno se jimi „odvděčit“ za hlasy lidovců a komunistů, případně i za jiné služby. Zatím jde o tři soudruhy z KSČM, ti už mají svá místa v dozorčích radách zajištěné, aby se jim ruce k hlasování snadněji zdvíhaly.

KDU-ČSL je trochu nečitelná a zatím zcela „neodměněná“, zatím je trafikou „stabilizován“ vedle pana Kovala jen jeden hlas. Ale určitě se dočkáme dalších lidoveckých trafikantů, i když současný stav by mohl i stačit: 11 ČSSD + 6 Naše město FM + 2 KDU-ČSL + 4 KSČM = 23. Pro méně zasvěcené, k ovládnutí zastupitelstva a celé radnice stačí 23 hlasů.

A teď třešnička na dortu

Jak to udělat, aby Našemu městu FM a také lidovcům nikdo nemohl vyčítat, že hlasují s komunisty a naopak…?

Někoho napadl geniální nápad! Koalice změní jednací řád zastupitelstva města a hlasovat se bude jenom tajně! Nikdo tak nebude vědět, jak kdo hlasoval, a s trafikanty je možno se kdykoliv domluvit, aby hlasů bylo dostatek. Jde sice o znásilnění demokratického principu, že občan má vědět, jak hlasují jeho zvolení zástupci, ale to přece nové radniční koalici nevadí. Že je to pokrytectví, že je to podlost, že je to nízkost? Že to snad ani nemůže být pravda? Ale kdeže. Je to jen nová politická kultura v podání ČSSD a Našeho města FM, které zřejmě „nezištně“ podpoří komunisté a KDU-ČSL.

Vážené Naše město FM, nebylo by místo toho lavírování férovější přihlásit se přímo ke koalici a spolupráci s komunisty?

Ta nejhorší možná varianta

Tak máme novou koalici. I jen minimální naděje na změnu na magistrátu touto koalicí bohužel vzala za své. Koalice ČSSD + Naše město FM + KSČM je ta nejhorší pro odkrývání přehmatů a nedostatků posledních 12 let, kdy vládla koalice ČSSD a KSČM a následně koalice ČSSD + VV + KDU-ČSL. Nic se nezmění, nic nebude důkladně vyšetřeno, nic nebude „odtajněno“… Lidovci jsou mimo hru, s komunisty se bude muset vždy jednat, s lidovci jen tehdy, když se něco komunistům nebude líbit. Naše město FM se ale přímo ke koalici s KSČM nerado hlásí, příště si řekneme, jak na to „šalamounsky“ jde. Znáte pohádku „O chytré horákyni“? Tak tak nějak…

Podívejme se nyní na nejnovější uskupení očima statistiky. Dosluhující koalice získala v posledních volbách 44,13% hlasů „spokojených voličů“ (jde o ČSSD, KDU-ČSL a Nezávislé a přičítáme k nim ještě KSČM, protože tato strana hlasuje z 95% tak, jak hlasuje ČSSD). Na druhé straně máme ANO + Občané spolu + TOP 09 + ODS + FraM – kteréžto strany a hnutí byly nespokojeny s dosavadním vládnutím. Dohromady tyto strany dávají 44,79% voličů nespokojených s dosavadním vládnutím ČSSD a „jejich“ pomocníků. Krásná remíza, není-liž pravda?

Zůstává nám 10,96% hlasů, které získalo hnutí Naše město F-M. Jde o protestní hlasy nebo jde o hlasy voličů „spokojených“ s činností ČSSD, KSČM a jejich pomocníků? Kam Naše město F-M zařadit? Chvíli jsme mohli tápat, teď už to víme jednoznačně. Jde o následovníka Věcí veřejných nebo přesněji o seskupení, které sleduje pragmatickou stránku věci a líbilo se mu koalice ČSSD, VV a KDU-ČL podporovaná KSČM. Pokračování téměř totožné koalice vzalo za své neočekávaným odstoupením exsenátorky Ing. Richtrové z klubu ČSSD. Bez ní by to byla shoda téměř 100%.

Na pomoc proto musela přijít KSČM a to značí „tuhou normalizaci“- rozuměj udržení stávajícího stavu bez podstatnější změny. I komunisté mají máslo na hlavě (viz některé investiční akce – třeba altánek) a nebudou se chtít v minulosti nijak „rýpat“. A Naše město FM má výbornou výmluvu, proč se nic nebude měnit – prostě má na to málo hlasů. Takže vzhůru k novým funkcím, prebendám, nejasnostem, zastíráním, vzhůru k zachovávání nutných politických trafik a k vytváření nových.

Volby skončily, zapomeňte. Když tak možná za další 4 roky. Ale tak snadno to přece nevzdáme…?

Malé připomínky pro odpovědnější řízení města

Kdo ví, kdo ve Frýdku-Místku vytvoří novou radniční koalici, člověk se v překotně oznamovaných změnách už nestačí orientovat. Ale ať to bude kdokoliv, může se mu hodit pár připomínek k transparentnějšímu a odpovědnějšímu vedení města, než jaké nám zatím předvedla koalice ANO a ČSSD.

 

  1. Velmi důležitá je nezkreslovaná informovanost občanů ve zpravodaji rady města a na webových stránkách. Na prvních stránkách Zpravodaje městské rady by měly být podrobné informace o všem podstatném, co se týká řízení města včetně chyb a problémů. Nemusí tam být sdělení, že „Polárka měla plný dům“ nebo že „novoroční ohňostroj bavil“. Také by se mohla trochu změnit forma sdělování. Nezdá se vám, že většina článků zní tak nějak budovatelsky? Tu a tam jsme přátelsky „pobesedovali, navštívili, pobavili, naplnili, splnili, překročili“….vše s fotografiemi usmívajících se povětšinou široce rozkročených politiků….Jen ze skromných příspěvků opozičních politiků může člověk vytušit, že se na radnici něco děje. S názvem Zpravodaje je třeba také něco udělat, je absurdní, že jde o Zpravodaj Rady města FM, když v jednom vydání se ze čtyřiceti příspěvků sotva pět dotýká opravdu rady města.

 

  1. Městu stačí 1 primátor a 3 jeho náměstci, další uvolnění radní či členové výborů jsou zbyteční a jde o rozhazování peněz daňových poplatníků.

 

  1. Trafiky v městských obchodních společnostech, by vůbec neměly existovat. Pozitivně je třeba hodnotit snížení členů statutárních orgánů, snížení počtu členů by mělo týkat i dozorčích rad. Odměny za činnost v orgánech společnosti by měly být podle počtu vynaložených hodin na jejich řízení. Odpovídající odměna za jednání představenstva by mohla být cca 350,- Kč za hodinu. Na přípravu jednání (a eventuální vyšší „zodpovědnost“) by se navíc mohlo počítat cca 10 až 15 hodin měsíčně (nyní je to údajně paušál 11 000,– Kč měsíčně). Podobně by to mělo být i u dozorčích rad, tam je ale rozsah činnosti i odpovědnost menší. Nevadí, když v orgánech společnosti budou politici. Jen by měli být schopni rozlišovat minimálně mezi výsledovkou a rozvahou, což jak víme, hodně z nich nedokáže. A rozhodně by zástupci v orgánech městských společností měli být občany města Frýdku-Místku. Do nových politických trafik byli například dosazeni 2x občané Sviadnova (z toho 1x předseda okresního výboru ČSSD!, 1x bývalý primátor za ČSSD) a 1x zřejmě z obce Nošovice. Zprávám o stavu a hospodaření městských společností by se měla rada zabývat častěji než jen 1x ročně na valné hromadě.

 

  1. Platy ředitelů městských obchodních společností by měly maximálně dosahovat platu primátora. Je zvláštní, když plat ředitele městského podniku s cca 60 zaměstnanci přesahuje třikrát až čtyřikrát odměnu primátora města. A to odměna primátora – cca 70 000,- Kč není nijak nízká. Údajně existují zlaté padáky pro některé ředitele městských společností (v milionech Kč). Opravdu existují? Proč? Zveřejnit!

 

  1. Nemělo by se vyskytovat obsazování vedoucích míst na úřadě ani v městských organizacích podle politických zásluh či příslušnosti ke straně. Do nynějška evidujeme několik míst ředitelů městských organizací, kde bychom mohli s úspěchem pochybovat o férovosti výběrového řízení na tuto funkci (obsazeno členy ČSSD). Podle posledních informací to může být obdobné i při přijímání úředníků na magistrátu (pan Hořínek, okresní předseda hnutí ANO).

 

  1. Je třeba zjistit zodpovědnost za chyby a finanční ztráty města v minulých volebních obdobích a zveřejnit odpovědné osoby. Například stále nevíme, kdo je zodpovědný za ztrátu cca 5 milionů Kč za koncert Iggyho Popa, který organizovala společnost s ručením omezeným Sportplex Frýdek-Místek. Takových ztrátových pomníčků ovšem existuje mnohem více…

 

  1. Trestně stíhaní politici by neměli zastávat místa uvolněných funkcionářů ani místa v orgánech městských společností.

 

  1. Místo paušálních odměn za místa ve výborech a komisích rady města by měla být zavedena hodinová odměna za výkon funkce. Jednání některých komisí jsou mnohem delší a časově náročnější než jiných.

 

A nakonec malá poznámka. Zastupitelstvo se mělo již dříve rychle a zásadně postavit k řešení problémů formálně přepsaných trvalých bydlišť. Ihned mělo pověřit kontrolní výbor o přešetření této problematiky přímo na místě. Čekat, že to někdo jiný vyřeší, nebo dělat, že se nic neděje, je alibistické. Doufejme jen, že se toto „politické“ stěhování již nestalo běžně tolerovanou normou.

To jsou věci

Člověk se ani nestačí pořádně se seznámit s novým vedením města a najednou budeme mít novou koalici. Rýsuje se již dříve v našich příspěvcích předvídaná koalice ČSSD, Naše město FM a KDU-ČSL s podporou komunistů. Předběžně počítáme s tím, že k myšlence nových voleb se již lídr Našeho města FM nevrátí. A bohužel se opětovně objeví v čele města staronové tváře trestně stíhaných politiků z ČSSD. ČSSD si díky svým zkušenostem a zřejmě i pletichám namazalo hnutí ANO na chleba. To bylo zřejmé již po rozdělení kompetencí pro uvolněné členy rady, jen jsme věřili, že to namazání bude jenom na jednu stranu. Ale bohužel došlo k nejhoršímu, namazalo si je na obě strany a navíc ještě i na tu kůrku…No nic, v opozici se alespoň ANO něco naučí. Předtím by ale mělo občanům města ukázat, že to s vnitřním přerodem, který ukazuje ve svých posledních prohlášeních, myslí vážně. Nejdříve by měli zrušit všechny politické trafiky. Uvolnění funkcionáři rady si mohou počkat na svůj konec na dalším zasedání zastupitelstva města, ale političtí trafikanti v obchodních společnostech by měli okamžitě podat demisi. Taktéž by se hnutí ANO mělo vyjádřit k možné účelovosti přehlášení trvalého pobytu některých ze svých zastupitelů, jakož i k problémům týkající se podvodu trafikantů za ANO a ČSSD v městské firma DISTEP, a.s. Neměli bychom podvody týkající se  městských organizací označovat za chyby udělané v dobré víře.

 

Když jsme iniciovali naši první petici (týkající se odmítnutí zbytečných míst uvolněných radních a předsedů výborů), vůbec jsme se nedomnívali, že politici ANO a ČSSD projeví až takovou nestoudnost, jako je zřízení dobře placených trafikantských míst pro politiky v obchodních společnostech města. Ale než jsme dopsali druhou petici proti těmto dalším trafikám, došlo k politickému zemětřesení. Takže s novou peticí ještě chvíli počkáme, až co ukáže nová koalice. V dalších dnech se vyjádříme o některých možných „rozumných“ krocích budoucí radniční většiny.

 

 

Petice proti politickým trafikám

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané města Frýdku-Místku prostřednictvím této petice žádáme zastupitelstvo statutárního města Frýdku-Místku o zrušení 2 míst uvolněných náměstků primátora, 1 místa uvolněného radního a uvolněných předsedů finančního a kontrolního výboru. V koaliční smlouvě mezi subjekty ANO a ČSSD, které tvoří koaliční většinu, byl občanům města sdělen záměr hospodárného a transparentního zacházení s finančními prostředky města. Domníváme se, že na velikost našeho města a složitost jeho agendy 4 uvolnění funkcionáři stačí – čili primátor a tři jeho náměstci.

Chceme to změnit. Placení většího množství uvolněných funkcionářů města je nehorázné plýtvání městskými prostředky. Město Frýdek-Místek tímto získá za volební období 2014 – 2018 částku minimálně 12,5 milionů Kč, které jistě může lépe využít ve prospěch všech občanů města.

Vzhledem k tomu, že nemůžeme jinak vyjádřit svůj nesouhlasný názor s děním zvolených zastupitelů a nedomníváme se, že bychom měli jen 4 roky trpně přihlížet rozrůstání byrokracie na radnici a nešetrnému zacházení s finančními prostředky města, požadujeme:

1. Aby zastupitelé statutárního města Frýdku-Místku zjednali v této věci nápravu a zrušili zbytečně placená místa uvolněných radních a předsedů výborů.

2. Aby byli zvoleni jen takoví uvolnění funkcionáři, kteří jsou práci schopni zvládat v našem navrhovaném počtu 4 uvolněných zastupitelů.

Prostřednictvím této petice usilujeme o šetrnější zacházení s městskými penězi, které bylo slíbeno v předvolebních heslech hnutí ANO a také je zakotveno v koaliční smlouvě mezi ANO a ČSSD. Vypadá to tak, že co bylo slíbeno, po volbách už neplatí a s tím se nemíníme smířit. Větší transparentnost se zacházení s prostředky města není v našich očích pouhé oznámení o zvýšení počtu „politických trafik“ na radnici.

Věříme, že tyto požadavky budou důsledně projednány a brány v potaz.

Předem děkujeme.

S pozdravem

Za petiční výbor PhDr. Zdeněk Stolař

Možnost petici podepsat a podpisové archy na serveru http://e-petice.cz/TrafikyVeFM

Zrušme politické trafiky!

Tak to naši noví vládci na radnici vzali pěkně od podlahy. Dali všem svým voličům najevo, co si o nich myslí, místo slibovaných úspor zatínají sekyru městským financím hned od začátku pěkně hluboko. Proklamace v honosně oznamovaném záměru lepšího řízení města však jen špatně zakrývají chtivost mnoha politiků z hnutí ANO a z ČSSD po vysokých příjmech bez větší námahy. Ale konkrétně k věci, nejdříve k uvolněným členům rady města….

Po dlouhá léta po změnách v roce 1989, vedli město 4 uvolnění funkcionáři – starosta a tři místostarostové. Jako bývalý starosta se domnívám, že by úplně stačili i dva zástupci, ale vzhledem k složitým koaličním vyjednáváním a zájmům politických stran nakonec většinou byla dohoda 1 + 3, což se dá přijmout jako nejmenší zlo. Za vlády ČSSD a KSČM v letech 2002 až 2010 se „plíživě“ zvýšil počet uvolněných o jednoho radního, KSČM potřebovala „trafiku“ pro jednoho svého člena, který zrovna neměl odpovídající pracovní místo. No neberte 50 000,– Kč měsíčně bez většího pracovního úsilí, když máte sotva 20 000,–Kč a chtějí po vás i nějaké pracovní výsledky…. V letech 2010 až 2014 jsme tady měli koalici ČSSD + Věci veřejné + KDU-ČSL. Tady to bylo trochu složitější, protože tu bylo několik rošád, ale končilo to nově zavedeným počtem primátor a čtyři náměstci. Nyní se opětovně „plíživě“ zřídila politická trafika pro uvolněného radního pro obchvat, zatímco tuto jeho agendu by měl zcela jasně vykonávat primátor (vezmeme-li do úvahy, že jde o jednu z nejdůležitějších věcí pro město a že by za to měla ručit nejvyšší autorita). A navíc, práce spojené s touto agendou nebude nijak moc, stavbu staví státní správa a úředníků, kteří jsou schopni tyto postupy dobře pohlídat, máme na magistrátu dost.

A teď k uvolněným předsedům výborů. Pro méně znalé – zastupitelstvo musí ze zákona zřídit dva výbory – finanční a kontrolní. Protože jsem v obou po nějakou dobu pracoval (dokonce chvíli i jako předseda finančního výboru), mám dosti přesnou představu o rozsahu pracovní činnosti výborů a jejich předsedů. U finančního výboru jde při znalosti problematiky rozpočtu města o cca 10 hodin měsíčně. Jestli to tedy nepřeháním, znal jsem totiž předsedu finančního výboru, který mnohdy viděl materiály poprvé až na samotném zasedání a ten nevěnoval přípravě snad ani jednu hodinu Zasedání bylo 1x měsíčně. Navíc za rozpočet přímo odpovídá jeden úředník města. Další činnosti mimo rozpočet se dají rutinně zvládnout do 5 hodin měsíčně mimo zasedání (mělo by platit pro členy výboru). A teď to nejdůležitější, což možná člověka neznalého problematiky ani nijak nenapadne. Předseda finančního výboru – v případě, že je zástupcem opozice – si ve výboru ani neškrtne (slušně řečeno). Vládnoucí koalice má ve výboru většinu, takže on bude jen jakýsi moderátor a bude čekat, jak bude hlasovat koalice. Čili pro opozici jde o úplně zbytečnou funkci, která nemá ani to nejmenší opodstatnění. Podtext, proč tato trafika je zřizována, je ale zřejmý. ANO a ČSSD si řeklo, dáme tuto trafiku opozici a ten trafikant pak nikdy nebude hlasovat proti nám, protože mu vždy můžeme říct – chceš těch 50 000,– měsíčně? Jestli ano – drž „ústa a krok“ a příliš nevyčnívej.

Trochu podobná je situace i u předsedy kontrolního výboru. Byl jsem členem kontrolního výboru v letech 2006 až 2010 a předsedou byl zastupitel z opozice. Kontrolovat se ale mohlo jen to, co koalice (která měla ve výboru samozřejmě většinu) schválila. V čem by se mohl najít nějaký problém, tak to se prostě nedostalo na jednání výboru, koalice to neschválila k projednávání. A to musím přiznat, že předseda kontrolního výboru v té době byl výjimečně aktivní a pracovitý. Takže – v případě uvolněného předsedy kontrolního výboru zase jen další trafika či spíše trafika pro politickou loutku. Navíc obě nově zřízená místa pro uvolněné funkcionáře „zavánějí“ „opoziční smlouvou“. Nic dobrého a pro město prospěšného v tom nemůžeme vidět.

Po tomto delším úvodu si vám dovolujeme přednést náš návrh. Nenechejme dělat z rozpočtu města cedník kvůli různým politickým trafikantům! Sestavili jsme petici, ve které si chceme zjistit, zdali jako běžní občané města opravdu můžeme ovlivnit různé neřády, které se hned na počátku nového volebního období ukazují. V případě, že s peticí souhlasíte, dejte nám tam palec nahoru, budeme-li mít dostatečnou elektronickou podporu, podáme petici s několika reálnými a s mnoha elektronickými podpisy na magistrát a v případě podpory klidně půjdeme opakovaně před magistrát protestovat. Petice je v následujícím příspěvku.

 

Hezký Nový rok 2015

Hezký Nový rok 2015 přejí Frýdečané a Místečané všem svým příznivcům. Vedle přání zdraví a pohody všem občanům města, přejeme i samotnému Frýdku-Místku méně politických trafikantů na radnici a také v některých městských společnostech. K tomuto „transparentnímu“ hospodaření s městskými penězi se v nejbližší době vyjádříme.

 

ANO, prostě ty městské peníze rozházíme

ANO, prostě ty městské peníze rozházíme….Poslední návrh koaliční smlouvy předložený politickým hnutím ANO na personální obsazení radnice ve Frýdku-Místku je s druhým politickým subjektem, od něhož se hnutí ANO před volbami zásadně distancovalo. Cituji z jejich tiskoviny NECENZUROVÁNO – bude líp!!!….“Vzhledem k tomu, že mezi naše hlavní priority patří transparentnost financování města a společností vlastněných městem, nejsme, nemůžeme a nechceme vytvořit uskupení s následujícími politickými subjekty: ČSSD a NAŠE MĚSTO……“ Na důkaz, že to hnutí ANO myslí upřímně, pro jistotu jednalo a následně uzavřelo koaliční smlouvu postupně s oběma subjekty…….. Proboha – co to má znamenat? Jsou zástupci ANO tak politicky hloupí a naivní nebo tak proradní a lživí? Jak je možné, že se dva dny před volbami zaklínají tím, že po volbách s ďáblem nepůjdou, a najednou je z ďáblů respektovaný partner? To se tak báli jít do opozice? To jim tak záleželo na postech? Co vedlo k jejich obrovské změně v jednání? Chápal bych ještě, kdyby vydali prohlášení, že tiskovina „NECENZUROVÁNO“ byla sestavena některými členy hnutí, kteří podcenili situaci a že tito členové už buďto nejsou členy, anebo že v žádném případě nebudou vyjednávat s označenými stranami, protože by se ztrapnili. Je ale zřejmé, že pravidla normálního jednání tady zbytečně hledáme. Žádné vyjádření o napraveném ďáblu, žádná věta o chybném předvolebním postupu, prostě nic. ANO, necháme to vyhnít zřejmě až do doby, kdy bude líp. Zatím to vypadá, že bude opravdu líp, ale jen některým členům ANO a hodně členům ČSSD.
Jsme těsně před ustavujícím zasedáním zastupitelstva na roky 2014 až 2018. Světe div se, co za koaliční smlouvu ANO a ČSSD vytvořily….! Prostě chtějí od samého počátku vyhazovat městské peníze plnými hrstmi…
Citace z koaliční smlouvy:
1) „ANO jako vítězná strana ve volbách, má právo obsadit podle vlastního návrhu funkci primátora a jednoho náměstka a uvolněného člena rady.
2) ČSSD obsadí podle vlastního návrhu tři náměstky primátora.
.
5) Pozice uvolněného předsedy finančního výboru případně straně KDU-ČSL.
6) Pozice uvolněného předsedy kontrolního výboru případně straně KSČM.“
Pánové a dámy, doopravdy jste se zbláznili? To tak malému městu jako je naše nestačí jeden primátor a tři náměstci? Nač dalšího náměstka a dalšího uvolněného člena rady? Proč uvolněný předseda finančního výboru? Vždyť ten má práci tak na deset – dvacet hodin za měsíc a to se dá zvýhodnit zvýšenou odměnou. Proč vyplácet někomu 50 000,- Kč měsíčně za to, že nebude nic dělat? Obdobné je to s uvolněným předsedou kontrolního výboru. Proboha, proč? Suma sumárum, městská kasa bude hned od počátku zbytečně zatížena částkou minimálně 200 000,- Kč měsíčně, což činí bratru 2 400 000,- Kč ročně. ANO, prostě ty městské peníze rozházíme… A začneme hned zítra….

Úvahy nad koalicí ve Frýdku-Místku

Vážení přátelé,
výsledky voleb v našem městě nepochybně znáte. Teď můžeme jen uvažovat, jak se strany domluví na vládnutí, a jak se asi sestaví koalice. Vítězné hnutí ANO si ke koalici uzavřelo cestu dva dny před volbami nepříliš moudrým rozhodnutím – odmítlo povolební spolupráci s ČSSD a Naším městem FM. Protože je známá nechuť KDU-ČSL jít do otevřené koalice s KSČM, prakticky hnutí ANO nemá ve Frýdku-Místku koaliční potenciál. Jestli se nedomluví jejich předsedové a nepřitlačí zastupitele ANO ke změně názoru, vítěz voleb pravděpodobně zůstane v opozici. Nejpravděpodobnější koalice je potom tato – ČSSD + Naše město FM + KDU-ČSL. Záda jim budou krýt zastupitelé z KSČM, kteří sice oficiálně nebudou v koalici, ale budou hlasovat s ČSSD, jako ostatně minulé volební období (to bude pro KDU-ČSL stravitelné). Tato „nová koalice“ vlastně bude úplně stejná jako v letech 2010 – 2014, jen Věci veřejné vymění Naše město FM. A protože pravděpodobně za Naším městem FM stojí stejní lidé, kteří stáli i za VV, koalice až na pár minimálních personálních obměn zůstane zcela stejná. Konání voleb a jejich výsledek by pak trochu připomínal název Shakespearova díla „Mnoho povyku pro nic“ – není-liž pravda?

Poděkování našim voličům – komunální volby 2014

Hezký den vážení přátelé a voliči,
chtěl bych vám všem poděkovat za přízeň a za hlasy, které jsme od vás dostali. Bohužel vašich 4,65% hlasů nestačilo, abychom měli v zastupitelstvu svého zástupce, chybělo nám těch 0,35%. Ukázali jsme však, že můžeme oslovit značný počet lidí a pro tyto občany našeho města chceme i nadále pokračovat v glosování naší malé politické scény a v poukazování na nepravosti, které se na ní dějí. Takže jedeme dál, už večer se vyjádříme podrobněji k výsledkům voleb.
Zdeněk Stolař za FraM