Bylo, nebylo

V jakémsi městě pod horami projevil po delším váhání jeden developer nezájem o stavební pozemky v lukrativní lokalitě, možná i kvůli tomu, že nebyly zasíťované a náklad na toto zhodnocení by mu nepřinesl očekávaný zisk. Na radnici (v radě) v tomto městě však v té době (před 7 lety) seděli opravdoví šíbři („šibalové“?) ze dvou nejsilnějších levicových stran, kteří začali počítat. A za pomoci úředníků města se i dopočítali. Rozhodli se odměnit své známé a pomocníky prodejem těchto pozemků a možná za to i něco získat. Zadarmo přece ani kuře nehrabe? Jak to ale udělat, aby pozemky byly levné a přitom se na nich dalo stavět (čili aby byly „zasíťované“)? K tomu bylo potřeba zvlášť rafinovaného postupu. Bylo třeba vytvořit mlžnou clonu a dokonalou strategii prodeje. Prvním krokem bylo vytvoření úzké skupiny „zasvěcených“, mezi které byly pozemky rozparcelovány. Podmínkou vstupu do tohoto klubu byla příslušnost k úřednické elitě popřípadě příslušnost k vládnoucím politickým stranám (ČSSD + KSČM) a samozřejmě také zákon omerty o tomto postupu. Stavební parcely z této oblasti byly až na malé výjimky „přiděleny“ v době, kdy veřejnost o možnosti koupě těchto pozemků neměla ani ponětí (mohla to zjistit až později oznámením na úřední desce). Druhým krokem šibalů bylo zajištění přijatelné ceny. „Chybou“ jedné úřednice města byly tyto pozemky odhadnuty na cca 350,- Kč/m2. „Chybou“ její jednání zmiňuji proto, že se našim šibalům cenový odhad nehodil do krámu. Úřednice sice postupovala v zájmu města, ale pozemky musely být prodány za nižší cenu! Takže se šibalové dohodli, že úřednici pokárají za překročení pravomocí a že cenu určí podle nějakých „zásad pro prodej nemovitostí“, které se pro snížení ceny dokonale hodily. To že zásady vycházejí ze starších prodejů pozemků a znaleckých posudků a že by tedy nový znalecký posudek měl být nadřazen oněm „zásadám“, nijak neřešili. Dohodli se na ceně 240,-Kč/m2 (plocha zastavěná stavbou) a na ceně 190,- Kč/m2 (ostatní plocha – např. zahrada) a podařilo se jim přesvědčit i váhající členy rady města (ne všichni byli ihned pro tuto kulišárnu), aby nakonec s nově navrženou cenou souhlasili. Klíčový argument nízké ceny odhadu (350,- Kč/m2) i ještě nižší ceny dle „zásad prodeje“ 240,- Kč/m2 a 190,- Kč/m2 byl stejný – pozemky nejsou zasíťované, chybí infrastruktura, takže proto se prodávají tak levně. Zde musíme uvést, že zasíťovaný pozemek v zajímavé lokalitě města může klidně dosáhnout i částky kolem 1000 Kč/m2. Ještě před schválením prodeje na zastupitelstvu si šibalové v radě schválili vypracování projektové dokumentace pro „zasíťování“ oněch diskutovaných stavebních parcel. Samotné zasíťování se pak provedlo během následujících dvou let za bratru „směšnou částku“ cca 30 milionů Kč.
Zastupitelstvo prodej schválilo…Šibalům se tak podařil husarský kousek, prosadit na zastupitelstvu města schválení prodeje nezasíťovaných městských pozemků a zároveň zajistit z peněz města jejich zasíťování. A to takovým brilantním způsobem, že o nich jedna členka zastupitelstva z ČSSD napsala: „Zastupitelé, tedy i já, hráli roli užitečných záměrně neinformovaných idiotů“.
Chybělo jen málo a něco takového by se neprovalilo. Na pár měsíců ale radnice malinko změnila politický kurs (do vedení města se dostal primátor zvolený za ANO) a obdržel informace, které jej vedly k podání trestního oznámení na výše uvedené skutečnosti. A když se za pár měsíců nato dostala k moci staronová koalice ČSSD + KSČM + Naše město FM + KDU-ČSL, tak toto trestní oznámení už nemohla zrušit. A i když soud může rozhodnout, že tito šibalové jsou „křišťálově čistí“, prostého člověka jen jímá hrůza – kolik takovýchto „kulišáren“ se těmto šibalům již podařilo provést? Kolik jich jim už beztrestně prošlo? A v případě, že budou pokračovat na radnici v obdobných postupech a personálním složení i nadále, kolik dalších věcí týkajících se porušování povinností při správě městského majetku jim ještě projde či bude promlčeno?
Jistě se dovtípíte, co je to za radnici města, na které mnozí tito šibalové dodnes sedí.

(publikováno na FB FraM dne 16. 12. 2016)

Ještě pár poznámek k založení dopravního podniku ve FM

Měl jsem možnost nahlédnout do materiálů zastupitelstva, které bude jednat o zřízení městského dopravního podniku ve Frýdku-Místku. Materiál „Multikriteriální analýza provozování městské hromadné dopravy“ vypracovanému pražskou firmou Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., na podkladě kterého budou zastupitelé rozhodovat, má celkem 78 stránek. V úvodu je poznamenáno, že „tento dokument byl vypracován pro jmenovaný projekt nebo jeho uvedenou část a nemělo by se na něho spoléhat nebo ho užívat k jakémukoliv jinému projektu bez provedení nezávislé kontroly jeho vhodnosti…. a dále ještě, že Mott MacDonald nepřijímá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škodu vzniklé klientovi – ať už smluvních či vyplývajících z obecných ustanovení o náhradě škody – v rozsahu, v jakém je tato zpráva založena na informacích poskytnutých třetími stranami, přičemž závěry na základě těchto informacích třetích stran byly použity pro vypracování této zprávy.“ Je to vcelku logicky napsáno, podobně na tom byl i odborný posudek týkající se ocenění 252 akcií Frýdecké skládky, a.s. na 25 milionů Kč, v něm se mimo jiné říká, že „toto ocenění akcií je způsobilé přibližně plnit zejména funkci poradenskou nikoliv cenotvornou, kdy ocenění nemůže být podkladem pro stanovení ceny“…… Firmy zpracovávající problematické záměry se vždy dobře kryjí…..
Asi je na místě otázka, za jak dlouho vy sami přečtete 78 stránek. Když půjde o detektivku, tak možná za dvě hodiny. Když půjde o odborný text, kterému rozumíte, tak možná 5 hodin. No a když půjde o odborný text, kterému nerozumíte, tak to bude možná i desítky hodin. Doufám, že se mýlím, když předpokládám, že určitá část zastupitelů (hlavně koaličních) tento materiál ani nečetla, natož aby ho kriticky studovala. Jen se tím zběžně probrouzdali a mají jasno….Jejich aktivní nasazení poznáte na zasedání zastupitelstva. Ten kdo se tím vážněji zabýval, bude mít alespoň jeden dotaz…
Já jsem se analýze chvíli věnoval. Když jsem si poté přečetl i návrh na usnesení s důvodovou zprávou, užasl jsem, kolik možných rizik a komplikací je v předkládaném materiálu vypsáno bez jakéhokoliv náznaku finanční náročnosti. Je to jako by předkladatel říkal – no nic moc o tom nevíme, je tam tolik problémů, že je nejsme schopni ani popsat, ale podepište nám ten „bianco“ šek, však my už z toho něco vykouzlíme…. No něco málo mě v „analýze“ také zaujalo, měl bych několik dotazů a připomínek, ale nejsem zastupitel, takže je nebudu všechny vypisovat. Snad jen – abych se mohl zhruba orientovat ve „výhodnosti“ zřídit městský podnik, tak bych potřeboval na stránce 31″analýzy“ jednotkové náklady u dopravních firem, které provozuje město, například město Opava. Tento údaj je pro srovnání dost důležitý. Překvapilo mě také, že s 80 řidiči, 4 dispečery a třemi pracovníky vedení je možno zvládnout tak komplikovanou firmu, jakou městský dopravní podnik nepochybně je. 90 zaměstnanců a jen jedna účetní? Tak to bude chudák, ta tak zvládne snad jen ty mzdy, ale kdo bude dělat účetnictví firmy? Kde je sekretářka, co si ten jednatel bez ní počne? Kde je ekonom, který by mohl třeba i účtovat? Kde je spousta provozních pracovníků, které „analýza“ cudně zahrnula do outsourcingových služeb? Chtěl jsem najít alespoň něco málo, podle čeho by se dalo orientovat. Tak jsem si našel výroční zprávu Městského dopravního podniku Opava, a.s. za rok 2015. A tam jsem našel i budoucnost dopravního podniku Frýdku-Místku…Při výkonu 2,9 milionu provozních kilometrů byly služby v Opavě zajištěny celkem 183 zaměstnanci! U Frýdku-Místku je počítáno s celkem 2,4 miliony kilometrů, takže kdybychom to otrocky přepočítali, tak Frýdek-Místek bude potřebovat k plnému provozu dopravního podniku cca 150 zaměstnanců. To je ale hrome výrazně vyšší číslo než uvádí „analýza“! No a nevloudila se do „analýzy“ i nějaká další chybička…?
Hlasovat pro takto nepřipravený návrh může jen dobrodruh, nebo kdo je nevývratně přesvědčen o správnosti všeho, co vedení koalice ČSSD + Naše město FM + KSČM + KDU-ČSL navrhne a předloží. Přirovnání k černé díře v městském rozpočtu si tento návrh zcela jistě zaslouží. Zlé jazyky tvrdí, že podnik je zřizován kvůli pracovním místům pro některé členy ČSSD. Doufám, že to jsou jen „řečičky“, ale na druhé straně by to byl zatím zřejmě jediný racionální důvod, proč Dopravní podnik Frýdek-Místek, s.r.o. opravdu založit.

(publikováno na FB FraM dne 7. 11. 2016)

Další černá díra v rozpočtu města?

Pod názvem „Frýdek-Místek leží na Klondajku“ jsem již o tom psal někdy v červnu minulého roku. Příspěvek se týkal dle mého názoru chybného záměru zřídit další komunální společnost – dopravní podnik města. Malý kousek ocituji, tehdy jsem napsal toto:
„Škoda že nemáme kompetentnější radu města. To by pak mohla místo záměru vybudovat další černou díru v rozpočtu doporučit zastupitelstvu, aby vyčlenilo experty na hospodaření ČSAD Frýdek-Místek, a.s. (tato společnost pro město FM provozuje MHD). Po ruce je zahálející finanční expert z KDU-ČSL Libor Koval (předseda finančního výboru) a kontrolní expert z KSČM Mgr. Ivan Vrba (předseda kontrolního výboru). Rada by mohla požadovat, aby trávili alespoň tři dny v týdnu 8 hodin denně v ČSAD Frýdek-Místek, a v tomto čase aby klíčovali účetnictví a navazující doklady týkající se dopravní obsluhy města. Na radnici, kde zatím sedí, by si zřejmě nikdo ani nevšiml, že tam nejsou. Jistě by pak mohli objevit ony „úniky“, kterými se místní ČSAD Frýdek-Místek „obohacuje“ a kterými někteří zastupitelé zdůvodňují nutnost vytvoření nového městského podniku. Pak by neměl být problém těmto únikům smluvně zamezit.“
No, jak se dalo s jistotou předpokládat, k realizaci výše uvedeného doporučení ohledně výše zmíněných politických trafikantů nedošlo, naopak jsem si přečetl, že v úterý 8. listopadu 2016 má být další zasedání zastupitelstva města, kde je na programu uvedeno založení Dopravního podniku Frýdek-Místek, s. r. o. Jelikož můj příspěvek na toto téma byl dosti obsáhlý, nebudu ho již více citovat. Jen musím znovu upozornit na to, že se s městskými penězi zachází dle mého názoru mnohdy nedbale a neodpovědně, bohužel jak je často u veřejných rozpočtů patrné. A že ti, kteří o tomto rozhodují, nerozhodují s náležitou péčí. A že by si mohli začít uvědomovat, že zde existuje určité riziko, že jim to někdo jednou připomene. A třeba se zeptá, proč zastupitel pro to či ono hlasoval…..
A to i po několika letech, jak se to nyní stalo mě. Letos jsem byl pozván, jako pravděpodobně více bývalých a i současných zastupitelů na kriminální policii, kde jsem odpovídal na různé (i nepříjemné) otázky týkající se jednoho hlasování před cca 8 lety (to jsem byl v zastupitelstvu města). O co přesně šlo, ještě nebudu psát, počkám, až se tento případ dostane před soud. Doufám, že to bude brzy, a že tady již nebude nějaká důkazní nouze a že padne rozsudek, který mnoha tehdejším zastupitelům nebude příjemný. A někteří zastupitelé, kteří hlasovali pro to, čemu nerozuměli nebo nechtěli rozumět, se budou zodpovídat, proč pro to zvedli ruku. A otázky, které jim mohou být položeny, mohou být i dosti nepříjemné. Například: „Proč jste tak hlasoval? Prostudoval jste si materiály? Rozuměl jste jim? Byly dle vás dostatečné? Zeptal jste se na něco? Vznesl jste nějakou připomínku? Vyžadoval jste oponentní posudek? Byl jste si vědom, že to pro město není výhodné? Věděl jste, že městu vznikne (vznikla) škoda? Hlásil jste to a vyžadoval vysvětlení a vyvození zodpovědnosti?“
No a berme to tak, že se nyní bude zřejmě soudně řešit to, co proběhlo před dlouhými osmi lety. Je však poměrně hodně případů, které jsou „těhotné“ nedbalostí, neodborností či účelovostí a které proběhly v posledních cca 6 letech. Namátkou – ztráta 5 milionů Kč z koncertu Iggyho Poppa, některé „zajímavé“ problémy týkající se řízení městských firem, „nadlimitní“ opravy, nákup akcií FS, a.s. za neskutečných 25 milionů Kč, zřízení politických trafik v městských společnostech atd. Všechny tyto případy (a několik dalších) čekají na podrobnější kritický rozbor. No a teď k tomu zřejmě přibude i zřízení Dopravního podniku Frýdek-Místek, s.r.o. Přeji všem zastupitelům, kteří jsou nějak zaangažováni ve výše uvedených případech, dobré spaní. Já bych ho neměl…

(publikováno na FB FraM dne 3. 11. 2016)

Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil

Pohádka o Pyšné princezně je nesmrtelná! Velmi často jsme ve Frýdku-Místku konfrontováni jejími nadčasovými hláškami.

Shrňme si, co již proběhlo tiskem…

Hnutí Naše Město FM vypovědělo 5. září 2016 těsně před začátkem jednání zastupitelů koaliční smlouvu ČSSD. Dle pohádky – odvolávám koalici s ČSSD…

Po delším období bez nějaké koaliční smlouvy oznámilo Naše město FM 11. října 2016: „Dne 10. 10. 2016 jsme vypověděli koaliční smlouvu hnutí ANO. Tato koalice nebyla funkční, protože měla v zastupitelstvu jen 21 hlasů. Pohádka pokračuje – odvolávám, co jsem slíbil…. Dne 25. října bylo oznámeno, že ČSSD s hnutím Naše město FM a KDU-ČSL podepsali novou koaliční smlouvu. Naše město FM tedy odvolává, co odvolalo (původní koalici s ČSSD) a slibuje, co slíbilo (staronovou koalici s ČSSD) …. No ani pohádka není schopna pojmout všechny ty přemety a logiku, ze kterých by normální člověk mohl i vážně onemocnět…

A jakou má logiku to, že Naše město FM vypovědělo koaliční smlouvu s ANO, kvůli tomu, že měli dohromady jen 21 hlasů (potřebných je 22) a podepsalo novou koaliční smlouvu s ČSSD a zbytkem lidovců, kde mají dohromady 20 hlasů?

Samozřejmě milý občane, logiku prostého rozumu v tom nehledej, ale hledej zde logiku finanční. KSČM, ta bájná strana bojující za práva všeho pracujícího a chudého lidu, je ve FM „uplacena“ „koalicí ČSSD+Naše město FM+KDU-ČSL“ několika politickými trafikami, za které tu menšinovou koalici i s „nenáviděnými“ lidovci vždy podpoří…. A zřejmě by ta stejná KSČM v případě koalice Našeho města FM s ANO o některé (možná všechny) politické trafiky přišla… Jak jednoduché milý Watsone…. Hlavně u těch zastupitelů z KSČM nehledejte nějakou nezištnou snahu sloužit občanům a svému městu, rozhodují prachy a to na „dřevo“!…A nebude to jinak ani u těch ostatních stran s výjimkou hnutí ANO, i když i to začalo svoji frýdecko-místeckou historii psát poněkud nešťastně…

(publikováno na FB FraM dne 1. 11. 2016)

Žabaři z Brna

Pozorně si přečtěte níže uvedený článek. V Brně se opozice bouří, že nějaký politický trafikant bude mít 50 000,- Kč měsíčně za vypracování nějaké sociální koncepce. To u nás ve Frýdku-Místku jsou jiní šíbři. Předseda finančního výboru pan Libor Koval (KDU-ČSL) a stejně tak předseda kontrolního výboru Mgr. Pavel Vrba z KSČM mají lepší politické trafiky než je ta osamocená brněnská. Taky mají cca 48 000,- Kč měsíčně, ale navíc dokonce za tyto peníze nemusí ani předstírat práci! Předsedové obou výborů ve Frýdku-Místku byli za celou novodobou komunální historii od roku 1990 až do roku 2014 (24 let!!!) „neuvolnění“ a měli měsíční odměnu do cca 3000,- Kč. Nikde nebylo řečeno, že by za ty tři tisíce nestíhali výbory řídit, když se výbory scházejí maximálně jednou měsíčně! A vlastně ani nevíme, proč se od roku 2014 musela odměna na těchto místech ze dne na den šestnáctkrát zvýšit! Musíme si tedy půjčit k popisu toho, co se vlastně stalo, slova politického hnutí Naše město FM. Tehdy sice ještě toto hnutí nebylo ve vedení města, ale o těchto postech napsalo toto – citujeme… „Lze se jen domnívat, zda to bylo míněno jako jakýsi „politický dárek za mlčení“ čili „držhubné“, každopádně to může zavánět politickým uplácením – trafika výměnou za podporu při hlasování o rozpočtu nebo shovívavost u kontrol…“ (konec citace z Facebooku Naše město FM). Když se však z opoziční strany Naše město FM stane koaliční strana Naše město FM, je nutno nepohodlné věci z FB a webu vymazat a převléci kabát. Teď se přece taková slova nehodí….No holt ta naše radniční koalice ČSSD + Naše město FM + KSČM + KDU-ČSL umí zázraky…Když započítáme ještě trafikanty v dozorčích radách společností (11 000,- Kč měsíčně za cca 3 hodiny „činnosti“) tak tu naši koalici musíme pochválit, že určitě vytvořila český rekord v počtu politických trafik v šedesátitisícovém městě. Celkem jsme jich napočítali 25! Kde se hrabe Brno! No věřím, že nějaká nová komunální koalice bez těchto stran předá kompetentním orgánům ke zvážení, zdali šlo o politické trafiky s nepřiměřenou odměnou anebo zdali je to tak v pořádku. Jestli to však bude shledáno jako přiměřená odměna, pak Frýdek-Místek s podobnou koalicí brzy zamíří k metám v Česku nejvyšším, každý kdo bude v koalici, obdrží politickou trafiku (řekněme „držhubné“) ve výši třeba 25 000,- Kč (ony to ty komunální podniky nějak snesou…). Pak už se ze zastupitelů stanou opravdoví profesionálové, kterým bude stačit „pracovat v zastupitelstvu“ jen 3 až 5 hodin měsíčně. Zatím jsou naši koaliční zastupitelé (až na tři) jen poloprofesionálové….Vedle pana Kovala a Vrby už těch snových finančních výšin dosahuje ještě jeden komunista. V současné době tedy slouží spoluobčanům ve Frýdku-Místku „nezištně“ jen členové hnutí ANO, Ing. Richtrová a MUDr. Přadka.

http://brno.idnes.cz/uvolneny-zastupitel-freud-brno-dnl-/brno-zpravy.aspx?c=A151210_2211503_brno-zpravy_vh

 

Průser větší než malý

Tak jsem se dočetl v nadpisu jednoho článku v našem „Zpravodaji“, že se akcie Frýdecké skládky vrací městu. Velmi eufemistické tvrzení pro největší vyhození peněz z okna současnou radniční garniturou. Ale pěkně popořádku… Protože jsem měl tu čest být u toho, kdy se v roce 2000 navyšovalo základní jmění Frýdecké skládky, mám na názory uvedené v článku a v příspěvcích některých zastupitelů velmi kritický pohled. Jsou směsí polopravd i úplných lží. Mimo jiné viz příspěvek pana Libora Kovala z KDU-ČSL, který napsal „V těžké době, kdy se Frýdecká skládka potácela v červených číslech na pokraji krachu, prodala část akcií společnosti OZO za 25,2 milionu korun…“ No v té „těžké době“ jsem byl tehdy ve vedení města a nějak jsem si nevšiml, že by Frýdecké skládce hrozil krach (navíc mohlo město kdykoliv navýšit základní jmění samo). Asi by si měl pan Koval přečíst něco o vývoji výnosů a nákladů ve FS, a.s., ale protože to zřejmě nějak nezvládl, udělal jsem to za něj. Takže provozní výsledky za rok 1996 zisk 1 811 000,- Kč, rok 1997 ztráta 2 394 000 Kč, rok 1998 zisk 3 473 000,- Kč, rok 1999 zisk 765 000,- Kč, rok 2000 ztráta 1 901 000 Kč (v tomto roce došlo k navýšení základního jmění společnosti, což značí prodej části akcií firmě OZO), rok 2001 zisk 222 000 Kč, rok 2002 ztráta 6 728 000 Kč atd. Vypadá to, že horší výsledky společnosti byly ve dvou letech následujících až po navýšení základního jmění, ale samozřejmě tak jednoduše brát hospodaření nelze. Záleží na mnoha faktorech. Je ale zřejmé, že pan Koval úmyslně nesděluje pravdu.

Ale budiž, každý píše tak, jak považuje za rozumné a na čtenářích bude, aby si o tom udělali vlastní názor. Zdůvodnění koupě akcií například zástupcem klubu KSČM nestojí ani za komentář. Stejné „komunistické cíle“ by bylo možno dosáhnout i bez odkupu akcií.

Někdo by se mohl zeptat, proč se firma OZO (vlastník město Ostrava)  vůbec po 15 letech rozhodla prodat akcie FS, a.s. a jakou cenu vlastně má těch 25% akcií Frýdecké skládky, a.s. nyní?

Motivace k prodeji akcií u firmy OZO bude nejspíše skryta v květnu 2015. Na valné hromadě Frýdecké skládky dne 5. 5. 2015 totiž předložil zástupce akcionáře OZO Ostrava s.r.o. návrh na rozdělení zisku za hospodaření v roce 2014 a to tak, aby akcionářům byla vyplacena dividenda ve výši 3 617 486,01 Kč, s tím že společnost hospodaří dobře. Většinovým akcionářem společnosti – městem Frýdkem-Místkem byl návrh zamítnut a částka 3 617 486,01 Kč byla přidělena do investičního fondu. Od této chvíle je OZOu zřejmé, že akcie Frýdecké skládky jsou pro ně téměř bezcenné. Bezcenné (bez výnosu pro akcionáře) byly po celou dobu existence společnosti, protože dividenda (podíl na zisku společnosti) nebyla nikdy vyplacena, čili jinými slovy, OZO zaplatilo 25 milionů Kč za akcie FS, a.s., aby po dalších 15 let nemělo z tohoto kapitálu ani korunu například na pokrytí inflace.

Zastupitelé měli k dispozici odborný posudek, který ocenil 252 akcií na částku 23 800 000 Kč, v něm se ale mimo jiné říká, že toto ocenění je způsobilé přibližně plnit zejména funkci poradenskou nikoliv cenotvornou, kdy ocenění nemůže být podkladem pro stanovení ceny. Čili něco jako „poradíme vám, ale cenu akcií vám přesně neurčíme“…. Zkusíme si tedy udělat „laický“ posudek vlastní a to „cenotvorný“.

Podívejme se nyní modelově na schéma, jakou „tržní“ cenu může mít akcie Frýdecké skládky dnes? FS má 976 akcií v nominální hodnotě 50 000 Kč (hodnota 48 800 000 Kč). Počítejme nyní základní ukazatel výnosnosti akcie dle poměru P/E, kde tento poměrový ukazatel používaný na akciových trzích, vyjadřuje poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii. Historicky za „normální“ číslo můžeme uvažovat P/E kolem 15 až 20. Tržní cena (spíše však dohodnutá cena), za kterou město Frýdek-Místek akcie koupilo je 1 akcie za 100 000,- Kč. Poměr P/E nám „modelově“ vychází (v roce 2014) na číslo 25,63, což je číslo již hodně vysoké, ale ještě u kvalitní a rozvíjející se společnosti někdy přijatelné. Jinými slovy – asi byste někdy našli nějakého investora, který vloží například 25 milionů do společnosti s návratností vložené investice 26 let. Což značí, že předpokládá, že se každý rok bude nějaká dividenda přibližně ve výši zisku v roce 2014 vyplácet. Ale – a to je ta základní otázka – uvažoval by o koupi akcií vůbec někdo se zdravým rozumem, kdyby věděl, že v průběhu let nezíská z vloženého kapitálu ani korunu? To už asi těžko. Asi by raději dal těch 25 milionů do banky na nějaký úrok nebo by si našel jinou vhodnou investici. Prostě z hlediska tržní ceny je menšinový podíl akcií vzhledem k nevyplácení podílu na zisku a veřejné neobchodovatelnosti problematicky prodatelný vůbec….

Asi bych neměl lehké spaní být zastupitelem, který hlasoval pro odkup akcí za 25 milionů. Je jen otázkou času, kdy někoho napadne, že tito zastupitelé vlastně městu Frýdek-Místek mohli způsobit svým rozhodnutím velkou škodu a bude si to chtít ověřit i soudně. A zjištění škody může být prosté. Město Frýdek-Místek nabídne k odprodeji 25% akcií Frýdecké skládky s následující anotací: „Prodáme 252 akcií FS, a.s. nejvyšší nabídce. Podíl na zisku (dividenda) se nevyplácel a nebude vyplácet. Případný zájemce o odkoupení nemá automaticky nárok na místo v dozorčí radě nebo představenstvu. Akcie jsou veřejně neobchodovatelné.“

Kolik si myslíte, že bude nejvyšší nabídka? „Věnuje“ někdo městu 25 milionů s vědomím, že návratnost této investice se limitně blíží nule? Každopádně rozdíl mezi nejvyšší nabídkou a 25 miliony Kč bude případná škoda na majetku města. Tipoval bych to něco mezi 200 000 až 800 000 Kč na každého pro prodej hlasujícího zastupitele.