Ilumináti ve Frýdku-Místku!

V jedné diskusi na FB jsem byl upozorněn jednou z přispěvovatelek na to, že z webu zmizel záznam telefonního rozhovoru z YouTube mezi panem Pobuckým a panem Víchem týkající se povolebního vyjednávání v našem městě FM někdy koncem roku 2014 a byl nahrazen tímto textem: „ OMLUVA primátoru Pobuckému a Lukáši Víchovi. Zvukový záznam s názvem Jak se dělá politika ve Frýdku-Místku, který zde byl umístěn, měl poškodit primátora Pobuckého a pana Vícha. Podle posudku znaleckého ústavu se jednalo o nelegálně upravené hlasy těchto osob. Majitel anonymního účtu na YouTube odstranil tento účelově vytvořený podvrh, aby nedocházelo k páchání trestného činu. Případné další šíření podvrhu naplňuje znaky trestného činu a bude následně řešeno Policií ČR v trestněprávní rovině a dále bude podána obžaloba v občanskoprávní rovině.“
No už jsem se pomalu začal obávat, že onen zmíněný záznam telefonního rozhovoru mezi panem Pobuckým a panem Víchem je pravdivý. Nikdy jsem tomu ale „někde hluboko“ samozřejmě neuvěřil! Zmiňme se jen stručně, o čem v tom telefonátu šlo, a jak to snad doposud někteří („mylně“) chápali. Jednalo se o povolební vyjednávání, kdy hrozilo, že pan Pobucký (ČSSD) přijde o svoji funkci primátora a ke vší té hrůze bude muset jít někam pracovat. Pan Vích tehdy zastával post hlavního vyjednavače za hnutí Naše město FM a zrovna jednali s hnutím ANO o vytvoření koalice. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci, a když pan Pobucký zjistil, že se rodí koalice ANO, Naše město FM a KDU-ČSL, zdálo se mu, že musí něco udělat, jen aby nezůstal stranou. Rozhodl se proto nahrát rozhovor se svým kamarádem a tento záznam podhodit někomu z hnutí ANO, aby ukázal na věrolomnost pana Vícha a na nevěrohodnost vůbec celého politického hnutí Naše město FM. V dnes již odstraněné nahrávce byl slyšet ustaraný hlas pana Pobuckého, kdy se jako služebník a podřízený ptá svého gurua – pana Víchy, co vlastně má dělat a co dělá pan Vích pro to, aby on – jeho kamarád Pobucký – nevypadl zcela z radničního dění. Nakonec to končilo tím, že se pan Vích postará o dnes již legendární „vagónky“ (úplatné zastupitele) a že vše dobře (pro pana Pobuckého) skončí.
Už dříve mi vůbec nešlo do hlavy, proč by pan Pobucký tajně nahrával svého kamaráda pana Vícha a pak někomu tuto nahrávku zasílal. Jen „ztroskotanci a samozvanci“ by se snad mohli domnívat, že něco tak podlého by mohl udělat člověk tak křišťálově čistý jako je náš primátor ze sociální demokracie pan Pobucký. Člověk, který zradí svého kamaráda jen proto, aby se sám dostal k politickému lizu, se snad v našem městě vůbec nevyskytuje. Takže hned od počátku, se mi to zdálo nějak podezřelé. No a konečně jsem se dozvěděl pravdu!
Jde o konspirativní čin iluminátů, kteří vše naaranžovali. Někdo, asi šéf té konspirační bandy, zaplatil slušnou částku někomu, kdo sepsal rozsáhlý fiktivní telefonní rozhovor. Musel to být ale někdo znalý věci, protože některá fakta, která zazněla v telefonním hovoru, znali jen samotní vyjednávači volebních stran a hnutí. Následně po sepsání tohoto „fiktivního“ rozhovoru, musel šéf sehnat dva velmi schopné imitátory, kteří dokonale napodobili hlasy pana Pobuckého a pana Vícha. No a nakonec musel režisér v nějakém zvukovém studiu to vše nahrát. Vzalo to jistě hodně času, vždyť kolikrát se dialogem museli chudáci imitátoři zabývat, než se dostali k takovéto dokonalosti? Poté se musela nahrávka upravit, odstranit chyby, přidat podpůrné zvuky (např. vyzvánění telefonu) a pak teprve mohla jít do světa. Postup při „účelově vytvořeném podvrhu“ je tedy zřejmý, zatím není jasné jen to, proč to všechno ten iluminátor tak složitě dělal.
Teď jsem se někde náhodou doslechl, že prý už šéf té zločinné iluminátorské bandy chystá další akci. Tentokrát se má natáčet verze filmu „Blbější, než jsme si mysleli“. Podle předběžných informací budou mít vstup do kina bezplatný všichni ti, kteří uvěří, že výše uvedený telefonát nebyl pravdivý, ale že šlo jen o dlouho připravovanou a detailně provedenou konspirací.
Jinak se omlouvám iluminátům, zde mi literárně slouží jen k popisu první úžasné frýdeckomístecké konspirativní teorie.
Z. Stolař, FraM

(publikováno na FB Fram dne 30. 1. 2017)

Bylo, nebylo

V jakémsi městě pod horami projevil po delším váhání jeden developer nezájem o stavební pozemky v lukrativní lokalitě, možná i kvůli tomu, že nebyly zasíťované a náklad na toto zhodnocení by mu nepřinesl očekávaný zisk. Na radnici (v radě) v tomto městě však v té době (před 7 lety) seděli opravdoví šíbři („šibalové“?) ze dvou nejsilnějších levicových stran, kteří začali počítat. A za pomoci úředníků města se i dopočítali. Rozhodli se odměnit své známé a pomocníky prodejem těchto pozemků a možná za to i něco získat. Zadarmo přece ani kuře nehrabe? Jak to ale udělat, aby pozemky byly levné a přitom se na nich dalo stavět (čili aby byly „zasíťované“)? K tomu bylo potřeba zvlášť rafinovaného postupu. Bylo třeba vytvořit mlžnou clonu a dokonalou strategii prodeje. Prvním krokem bylo vytvoření úzké skupiny „zasvěcených“, mezi které byly pozemky rozparcelovány. Podmínkou vstupu do tohoto klubu byla příslušnost k úřednické elitě popřípadě příslušnost k vládnoucím politickým stranám (ČSSD + KSČM) a samozřejmě také zákon omerty o tomto postupu. Stavební parcely z této oblasti byly až na malé výjimky „přiděleny“ v době, kdy veřejnost o možnosti koupě těchto pozemků neměla ani ponětí (mohla to zjistit až později oznámením na úřední desce). Druhým krokem šibalů bylo zajištění přijatelné ceny. „Chybou“ jedné úřednice města byly tyto pozemky odhadnuty na cca 350,- Kč/m2. „Chybou“ její jednání zmiňuji proto, že se našim šibalům cenový odhad nehodil do krámu. Úřednice sice postupovala v zájmu města, ale pozemky musely být prodány za nižší cenu! Takže se šibalové dohodli, že úřednici pokárají za překročení pravomocí a že cenu určí podle nějakých „zásad pro prodej nemovitostí“, které se pro snížení ceny dokonale hodily. To že zásady vycházejí ze starších prodejů pozemků a znaleckých posudků a že by tedy nový znalecký posudek měl být nadřazen oněm „zásadám“, nijak neřešili. Dohodli se na ceně 240,-Kč/m2 (plocha zastavěná stavbou) a na ceně 190,- Kč/m2 (ostatní plocha – např. zahrada) a podařilo se jim přesvědčit i váhající členy rady města (ne všichni byli ihned pro tuto kulišárnu), aby nakonec s nově navrženou cenou souhlasili. Klíčový argument nízké ceny odhadu (350,- Kč/m2) i ještě nižší ceny dle „zásad prodeje“ 240,- Kč/m2 a 190,- Kč/m2 byl stejný – pozemky nejsou zasíťované, chybí infrastruktura, takže proto se prodávají tak levně. Zde musíme uvést, že zasíťovaný pozemek v zajímavé lokalitě města může klidně dosáhnout i částky kolem 1000 Kč/m2. Ještě před schválením prodeje na zastupitelstvu si šibalové v radě schválili vypracování projektové dokumentace pro „zasíťování“ oněch diskutovaných stavebních parcel. Samotné zasíťování se pak provedlo během následujících dvou let za bratru „směšnou částku“ cca 30 milionů Kč.
Zastupitelstvo prodej schválilo…Šibalům se tak podařil husarský kousek, prosadit na zastupitelstvu města schválení prodeje nezasíťovaných městských pozemků a zároveň zajistit z peněz města jejich zasíťování. A to takovým brilantním způsobem, že o nich jedna členka zastupitelstva z ČSSD napsala: „Zastupitelé, tedy i já, hráli roli užitečných záměrně neinformovaných idiotů“.
Chybělo jen málo a něco takového by se neprovalilo. Na pár měsíců ale radnice malinko změnila politický kurs (do vedení města se dostal primátor zvolený za ANO) a obdržel informace, které jej vedly k podání trestního oznámení na výše uvedené skutečnosti. A když se za pár měsíců nato dostala k moci staronová koalice ČSSD + KSČM + Naše město FM + KDU-ČSL, tak toto trestní oznámení už nemohla zrušit. A i když soud může rozhodnout, že tito šibalové jsou „křišťálově čistí“, prostého člověka jen jímá hrůza – kolik takovýchto „kulišáren“ se těmto šibalům již podařilo provést? Kolik jich jim už beztrestně prošlo? A v případě, že budou pokračovat na radnici v obdobných postupech a personálním složení i nadále, kolik dalších věcí týkajících se porušování povinností při správě městského majetku jim ještě projde či bude promlčeno?
Jistě se dovtípíte, co je to za radnici města, na které mnozí tito šibalové dodnes sedí.

(publikováno na FB FraM dne 16. 12. 2016)

Ještě pár poznámek k založení dopravního podniku ve FM

Měl jsem možnost nahlédnout do materiálů zastupitelstva, které bude jednat o zřízení městského dopravního podniku ve Frýdku-Místku. Materiál „Multikriteriální analýza provozování městské hromadné dopravy“ vypracovanému pražskou firmou Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., na podkladě kterého budou zastupitelé rozhodovat, má celkem 78 stránek. V úvodu je poznamenáno, že „tento dokument byl vypracován pro jmenovaný projekt nebo jeho uvedenou část a nemělo by se na něho spoléhat nebo ho užívat k jakémukoliv jinému projektu bez provedení nezávislé kontroly jeho vhodnosti…. a dále ještě, že Mott MacDonald nepřijímá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škodu vzniklé klientovi – ať už smluvních či vyplývajících z obecných ustanovení o náhradě škody – v rozsahu, v jakém je tato zpráva založena na informacích poskytnutých třetími stranami, přičemž závěry na základě těchto informacích třetích stran byly použity pro vypracování této zprávy.“ Je to vcelku logicky napsáno, podobně na tom byl i odborný posudek týkající se ocenění 252 akcií Frýdecké skládky, a.s. na 25 milionů Kč, v něm se mimo jiné říká, že „toto ocenění akcií je způsobilé přibližně plnit zejména funkci poradenskou nikoliv cenotvornou, kdy ocenění nemůže být podkladem pro stanovení ceny“…… Firmy zpracovávající problematické záměry se vždy dobře kryjí…..
Asi je na místě otázka, za jak dlouho vy sami přečtete 78 stránek. Když půjde o detektivku, tak možná za dvě hodiny. Když půjde o odborný text, kterému rozumíte, tak možná 5 hodin. No a když půjde o odborný text, kterému nerozumíte, tak to bude možná i desítky hodin. Doufám, že se mýlím, když předpokládám, že určitá část zastupitelů (hlavně koaličních) tento materiál ani nečetla, natož aby ho kriticky studovala. Jen se tím zběžně probrouzdali a mají jasno….Jejich aktivní nasazení poznáte na zasedání zastupitelstva. Ten kdo se tím vážněji zabýval, bude mít alespoň jeden dotaz…
Já jsem se analýze chvíli věnoval. Když jsem si poté přečetl i návrh na usnesení s důvodovou zprávou, užasl jsem, kolik možných rizik a komplikací je v předkládaném materiálu vypsáno bez jakéhokoliv náznaku finanční náročnosti. Je to jako by předkladatel říkal – no nic moc o tom nevíme, je tam tolik problémů, že je nejsme schopni ani popsat, ale podepište nám ten „bianco“ šek, však my už z toho něco vykouzlíme…. No něco málo mě v „analýze“ také zaujalo, měl bych několik dotazů a připomínek, ale nejsem zastupitel, takže je nebudu všechny vypisovat. Snad jen – abych se mohl zhruba orientovat ve „výhodnosti“ zřídit městský podnik, tak bych potřeboval na stránce 31″analýzy“ jednotkové náklady u dopravních firem, které provozuje město, například město Opava. Tento údaj je pro srovnání dost důležitý. Překvapilo mě také, že s 80 řidiči, 4 dispečery a třemi pracovníky vedení je možno zvládnout tak komplikovanou firmu, jakou městský dopravní podnik nepochybně je. 90 zaměstnanců a jen jedna účetní? Tak to bude chudák, ta tak zvládne snad jen ty mzdy, ale kdo bude dělat účetnictví firmy? Kde je sekretářka, co si ten jednatel bez ní počne? Kde je ekonom, který by mohl třeba i účtovat? Kde je spousta provozních pracovníků, které „analýza“ cudně zahrnula do outsourcingových služeb? Chtěl jsem najít alespoň něco málo, podle čeho by se dalo orientovat. Tak jsem si našel výroční zprávu Městského dopravního podniku Opava, a.s. za rok 2015. A tam jsem našel i budoucnost dopravního podniku Frýdku-Místku…Při výkonu 2,9 milionu provozních kilometrů byly služby v Opavě zajištěny celkem 183 zaměstnanci! U Frýdku-Místku je počítáno s celkem 2,4 miliony kilometrů, takže kdybychom to otrocky přepočítali, tak Frýdek-Místek bude potřebovat k plnému provozu dopravního podniku cca 150 zaměstnanců. To je ale hrome výrazně vyšší číslo než uvádí „analýza“! No a nevloudila se do „analýzy“ i nějaká další chybička…?
Hlasovat pro takto nepřipravený návrh může jen dobrodruh, nebo kdo je nevývratně přesvědčen o správnosti všeho, co vedení koalice ČSSD + Naše město FM + KSČM + KDU-ČSL navrhne a předloží. Přirovnání k černé díře v městském rozpočtu si tento návrh zcela jistě zaslouží. Zlé jazyky tvrdí, že podnik je zřizován kvůli pracovním místům pro některé členy ČSSD. Doufám, že to jsou jen „řečičky“, ale na druhé straně by to byl zatím zřejmě jediný racionální důvod, proč Dopravní podnik Frýdek-Místek, s.r.o. opravdu založit.

(publikováno na FB FraM dne 7. 11. 2016)

Další černá díra v rozpočtu města?

Pod názvem „Frýdek-Místek leží na Klondajku“ jsem již o tom psal někdy v červnu minulého roku. Příspěvek se týkal dle mého názoru chybného záměru zřídit další komunální společnost – dopravní podnik města. Malý kousek ocituji, tehdy jsem napsal toto:
„Škoda že nemáme kompetentnější radu města. To by pak mohla místo záměru vybudovat další černou díru v rozpočtu doporučit zastupitelstvu, aby vyčlenilo experty na hospodaření ČSAD Frýdek-Místek, a.s. (tato společnost pro město FM provozuje MHD). Po ruce je zahálející finanční expert z KDU-ČSL Libor Koval (předseda finančního výboru) a kontrolní expert z KSČM Mgr. Ivan Vrba (předseda kontrolního výboru). Rada by mohla požadovat, aby trávili alespoň tři dny v týdnu 8 hodin denně v ČSAD Frýdek-Místek, a v tomto čase aby klíčovali účetnictví a navazující doklady týkající se dopravní obsluhy města. Na radnici, kde zatím sedí, by si zřejmě nikdo ani nevšiml, že tam nejsou. Jistě by pak mohli objevit ony „úniky“, kterými se místní ČSAD Frýdek-Místek „obohacuje“ a kterými někteří zastupitelé zdůvodňují nutnost vytvoření nového městského podniku. Pak by neměl být problém těmto únikům smluvně zamezit.“
No, jak se dalo s jistotou předpokládat, k realizaci výše uvedeného doporučení ohledně výše zmíněných politických trafikantů nedošlo, naopak jsem si přečetl, že v úterý 8. listopadu 2016 má být další zasedání zastupitelstva města, kde je na programu uvedeno založení Dopravního podniku Frýdek-Místek, s. r. o. Jelikož můj příspěvek na toto téma byl dosti obsáhlý, nebudu ho již více citovat. Jen musím znovu upozornit na to, že se s městskými penězi zachází dle mého názoru mnohdy nedbale a neodpovědně, bohužel jak je často u veřejných rozpočtů patrné. A že ti, kteří o tomto rozhodují, nerozhodují s náležitou péčí. A že by si mohli začít uvědomovat, že zde existuje určité riziko, že jim to někdo jednou připomene. A třeba se zeptá, proč zastupitel pro to či ono hlasoval…..
A to i po několika letech, jak se to nyní stalo mě. Letos jsem byl pozván, jako pravděpodobně více bývalých a i současných zastupitelů na kriminální policii, kde jsem odpovídal na různé (i nepříjemné) otázky týkající se jednoho hlasování před cca 8 lety (to jsem byl v zastupitelstvu města). O co přesně šlo, ještě nebudu psát, počkám, až se tento případ dostane před soud. Doufám, že to bude brzy, a že tady již nebude nějaká důkazní nouze a že padne rozsudek, který mnoha tehdejším zastupitelům nebude příjemný. A někteří zastupitelé, kteří hlasovali pro to, čemu nerozuměli nebo nechtěli rozumět, se budou zodpovídat, proč pro to zvedli ruku. A otázky, které jim mohou být položeny, mohou být i dosti nepříjemné. Například: „Proč jste tak hlasoval? Prostudoval jste si materiály? Rozuměl jste jim? Byly dle vás dostatečné? Zeptal jste se na něco? Vznesl jste nějakou připomínku? Vyžadoval jste oponentní posudek? Byl jste si vědom, že to pro město není výhodné? Věděl jste, že městu vznikne (vznikla) škoda? Hlásil jste to a vyžadoval vysvětlení a vyvození zodpovědnosti?“
No a berme to tak, že se nyní bude zřejmě soudně řešit to, co proběhlo před dlouhými osmi lety. Je však poměrně hodně případů, které jsou „těhotné“ nedbalostí, neodborností či účelovostí a které proběhly v posledních cca 6 letech. Namátkou – ztráta 5 milionů Kč z koncertu Iggyho Poppa, některé „zajímavé“ problémy týkající se řízení městských firem, „nadlimitní“ opravy, nákup akcií FS, a.s. za neskutečných 25 milionů Kč, zřízení politických trafik v městských společnostech atd. Všechny tyto případy (a několik dalších) čekají na podrobnější kritický rozbor. No a teď k tomu zřejmě přibude i zřízení Dopravního podniku Frýdek-Místek, s.r.o. Přeji všem zastupitelům, kteří jsou nějak zaangažováni ve výše uvedených případech, dobré spaní. Já bych ho neměl…

(publikováno na FB FraM dne 3. 11. 2016)

Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil

Pohádka o Pyšné princezně je nesmrtelná! Velmi často jsme ve Frýdku-Místku konfrontováni jejími nadčasovými hláškami.

Shrňme si, co již proběhlo tiskem…

Hnutí Naše Město FM vypovědělo 5. září 2016 těsně před začátkem jednání zastupitelů koaliční smlouvu ČSSD. Dle pohádky – odvolávám koalici s ČSSD…

Po delším období bez nějaké koaliční smlouvy oznámilo Naše město FM 11. října 2016: „Dne 10. 10. 2016 jsme vypověděli koaliční smlouvu hnutí ANO. Tato koalice nebyla funkční, protože měla v zastupitelstvu jen 21 hlasů. Pohádka pokračuje – odvolávám, co jsem slíbil…. Dne 25. října bylo oznámeno, že ČSSD s hnutím Naše město FM a KDU-ČSL podepsali novou koaliční smlouvu. Naše město FM tedy odvolává, co odvolalo (původní koalici s ČSSD) a slibuje, co slíbilo (staronovou koalici s ČSSD) …. No ani pohádka není schopna pojmout všechny ty přemety a logiku, ze kterých by normální člověk mohl i vážně onemocnět…

A jakou má logiku to, že Naše město FM vypovědělo koaliční smlouvu s ANO, kvůli tomu, že měli dohromady jen 21 hlasů (potřebných je 22) a podepsalo novou koaliční smlouvu s ČSSD a zbytkem lidovců, kde mají dohromady 20 hlasů?

Samozřejmě milý občane, logiku prostého rozumu v tom nehledej, ale hledej zde logiku finanční. KSČM, ta bájná strana bojující za práva všeho pracujícího a chudého lidu, je ve FM „uplacena“ „koalicí ČSSD+Naše město FM+KDU-ČSL“ několika politickými trafikami, za které tu menšinovou koalici i s „nenáviděnými“ lidovci vždy podpoří…. A zřejmě by ta stejná KSČM v případě koalice Našeho města FM s ANO o některé (možná všechny) politické trafiky přišla… Jak jednoduché milý Watsone…. Hlavně u těch zastupitelů z KSČM nehledejte nějakou nezištnou snahu sloužit občanům a svému městu, rozhodují prachy a to na „dřevo“!…A nebude to jinak ani u těch ostatních stran s výjimkou hnutí ANO, i když i to začalo svoji frýdecko-místeckou historii psát poněkud nešťastně…

(publikováno na FB FraM dne 1. 11. 2016)

Žabaři z Brna

Pozorně si přečtěte níže uvedený článek. V Brně se opozice bouří, že nějaký politický trafikant bude mít 50 000,- Kč měsíčně za vypracování nějaké sociální koncepce. To u nás ve Frýdku-Místku jsou jiní šíbři. Předseda finančního výboru pan Libor Koval (KDU-ČSL) a stejně tak předseda kontrolního výboru Mgr. Pavel Vrba z KSČM mají lepší politické trafiky než je ta osamocená brněnská. Taky mají cca 48 000,- Kč měsíčně, ale navíc dokonce za tyto peníze nemusí ani předstírat práci! Předsedové obou výborů ve Frýdku-Místku byli za celou novodobou komunální historii od roku 1990 až do roku 2014 (24 let!!!) „neuvolnění“ a měli měsíční odměnu do cca 3000,- Kč. Nikde nebylo řečeno, že by za ty tři tisíce nestíhali výbory řídit, když se výbory scházejí maximálně jednou měsíčně! A vlastně ani nevíme, proč se od roku 2014 musela odměna na těchto místech ze dne na den šestnáctkrát zvýšit! Musíme si tedy půjčit k popisu toho, co se vlastně stalo, slova politického hnutí Naše město FM. Tehdy sice ještě toto hnutí nebylo ve vedení města, ale o těchto postech napsalo toto – citujeme… „Lze se jen domnívat, zda to bylo míněno jako jakýsi „politický dárek za mlčení“ čili „držhubné“, každopádně to může zavánět politickým uplácením – trafika výměnou za podporu při hlasování o rozpočtu nebo shovívavost u kontrol…“ (konec citace z Facebooku Naše město FM). Když se však z opoziční strany Naše město FM stane koaliční strana Naše město FM, je nutno nepohodlné věci z FB a webu vymazat a převléci kabát. Teď se přece taková slova nehodí….No holt ta naše radniční koalice ČSSD + Naše město FM + KSČM + KDU-ČSL umí zázraky…Když započítáme ještě trafikanty v dozorčích radách společností (11 000,- Kč měsíčně za cca 3 hodiny „činnosti“) tak tu naši koalici musíme pochválit, že určitě vytvořila český rekord v počtu politických trafik v šedesátitisícovém městě. Celkem jsme jich napočítali 25! Kde se hrabe Brno! No věřím, že nějaká nová komunální koalice bez těchto stran předá kompetentním orgánům ke zvážení, zdali šlo o politické trafiky s nepřiměřenou odměnou anebo zdali je to tak v pořádku. Jestli to však bude shledáno jako přiměřená odměna, pak Frýdek-Místek s podobnou koalicí brzy zamíří k metám v Česku nejvyšším, každý kdo bude v koalici, obdrží politickou trafiku (řekněme „držhubné“) ve výši třeba 25 000,- Kč (ony to ty komunální podniky nějak snesou…). Pak už se ze zastupitelů stanou opravdoví profesionálové, kterým bude stačit „pracovat v zastupitelstvu“ jen 3 až 5 hodin měsíčně. Zatím jsou naši koaliční zastupitelé (až na tři) jen poloprofesionálové….Vedle pana Kovala a Vrby už těch snových finančních výšin dosahuje ještě jeden komunista. V současné době tedy slouží spoluobčanům ve Frýdku-Místku „nezištně“ jen členové hnutí ANO, Ing. Richtrová a MUDr. Přadka.

http://brno.idnes.cz/uvolneny-zastupitel-freud-brno-dnl-/brno-zpravy.aspx?c=A151210_2211503_brno-zpravy_vh